Z médií

Události, komentáře: Výbor doporučil vydat Babiše a Faltýnka ke stíhání

30. srpna 2017, ČT 24 / rozhovor v médiích

Sněmovní mandátový a imunitní výbor doporučil poslancům, aby vydali předsedu hnutí ANO Andreje Babiše a šéfa sněmovního klubu Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání. Oba politiky to nepřekvapilo. Babiš ale dál trvá na tom, že kauza je účelová. Podle Faltýnka navíc policie zatajila v žádosti o vydání některé zásadní důkazy. Hlasovat o vydání poslanců by Sněmovna měla 6. září. Téma Událostí, komentářů ČT24 pro předsedkyně sněmovního mandátového a imunitního výboru Miroslavu Němcovou.

Celý rozhovor s Miroslavou Němcovou můžete zhlédnout na ČT24.

 

David BOREK, moderátor:
Ano, mandátový a imunitní výbor doporučil sněmovně, aby vydala Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání. Kauza Čapí hnízdo tak vstupuje do další fáze.

Dva účastníci toho dnešního zasedání sněmovního mandátového a imunitního výboru. Miroslava Němcová z ODS. Vítám vás.

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátového a imunitního výboru PS PČR /ODS/:
Dobrý večer přeji.

David BOREK, moderátor:
Stanislav Huml, poslanec ČSSD. Vítám také.

Stanislav HUML, člen podvýboru pro dopravu PS PČR /ČSSD/:
Dobrý večer.

David BOREK, moderátor:
To jednání trvalo skoro čtyři hodiny. Vy budete samozřejmě strašně tajnůstkářská, protože musíte být, ale jenom mi řekněte, to je z drtivé většině vlastně doba těch výslechů, výpovědí, anebo se tam, mezi sebou jste si povídali. A pokud ano, co vlastně bylo agendou toho dialogu?

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátového a imunitního výboru PS PČR /ODS/:
Z těch čtyř hodin opravdu nejvíce času jsme věnovali tomu, abychom si vyposlechli hosty, které jsme si pozvali. Jednak ty dva pány poslance, Faltýnka a pana poslance Babiše, a potom také státního zástupce a vyšetřovatele. Mezi sebou jsme potom vedli debatu, která náleží k tomu bodu. Vždycky  musíte provést nějakou diskusi uvnitř toho mandátového imunitního výboru, probrat argumenty, probrat to, co jste slyšeli, a po jejím skončení jsou připravena usnesení a zase vedeme debatu k těm usnesením, jestli v této podobě nebo v jiné je navrhneme.

Stanislav HUML, člen podvýboru pro dopravu PS PČR /ČSSD/:
Je to tak.

David BOREK, moderátor:
Bylo tam jasno od počátku z atmosféry, jak to dopadne, myslím tedy, že bude doporučeno vydání obou pánů, nebo něco se ještě stalo během těch čtyř hodin, co třeba posunulo ty argumenty.

Stanislav HUML, člen podvýboru pro dopravu PS PČR /ČSSD/:
Ale já musím se přiznat, že tohle bylo první hlasování, které nebylo tak nějak úplně jednoznačné. Tentokrát to bylo docela napínavé, i když drtivá většina byla pro vydání. Ale nechci říkat, kdo a jak hlasoval, ale to říkat nemohu, ale musím říct, že tentokrát opravdu poprvé jsme hlasovali tak, že bylo poměrně dost lidí proti, respektive se zdrželo.

David BOREK, moderátor:
Vás se ani neptám nebo můžu to zkusit, jestli…

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátového a imunitního výboru PS PČR /ODS/:
Já jsem říkala, že nebudu komentovat. Nakonec si myslím, že to, jak kdo hlasoval i z toho mandátového a imunitního výboru si ověří veřejnost poté, kdy dojde k hlasování ve sněmovně. My jsme doporučující, sněmovna je ten, kdo rozhoduje. To hlasování by se mělo zatím podle návrhu odehrát šestého, tedy ve středu, a tam i my, členové mandátového a imunitního výboru, znovu budeme hlasovat. Tak pokud si chceme zachovat nějakou vnitřní integritu, tak poznáte, jak jsme hlasovali na výboru, podle toho, jak hlasujeme ve sněmovně.

Stanislav HUML, člen podvýboru pro dopravu PS PČR /ČSSD/:
Přesně tak.

David BOREK, moderátor:
Tam už bude sjetina z hlasování.

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátového a imunitního výboru PS PČR /ODS/:
Ano.

David BOREK, moderátor:
Dobře. Ale ta otázka teď vlastně může být jiná. Vy jste dnes byla citována, a teď ten úsek vaší věty, s dovolením, řeknu: „Ta žádost, to, co obsahovala, pro mé rozhodnutí dokonale stačí.“ Rozumím tomu správně, že vlastně dnešek už nijak neposunul vaše rozhodování? Prostě gró vašeho názoru je policejní žádost.

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátového a imunitního výboru PS PČR /ODS/:
Musím říci, že ta policejní žádost pro mě byla dostačujícím dokumentem. Oporou mi byla stanoviska obou pánů zpravodajů, kteří de facto potvrdili to, co jsem v té žádosti viděla já sama. A asi tou poslední tečkou byla i vyjádření dozorujícího státního zástupce, který dnes přišel, a opravdu velmi kvalifikovaně odpověděl na všechny dotazy se závěrem, že prostě souhlasí se všemi kroky, které policie v tom šetření od vlastně začátku roku 2016 učinila. Tak já jsem se postupně utvrzovala v tom, že ten můj názor na ten obsah té žádosti tak, jak jsem si ho učinila, že na něm mohu setrvat bez jakýchkoliv výčitek.

Stanislav HUML, člen podvýboru pro dopravu PS PČR /ČSSD/:
Já jsem se byl podívat i ve spise a přiznám se, že jsem v něm nějak nelistoval, pouze jsem si ověřoval chronologii, to znamená, kdy došlo oznámení, jaké byly dělány kroky. A hledal jsem, jestli je pravda to, že tam byla nějaká možnost načasování. To znamená hlavní důvod, proč se to táhlo rok a půl jako mého zjišťování bylo. A v podstatě jsem opravdu zjistil, i z dohledové prověrky vrchního státního zastupitelství a odpovědi, kterou oni dali stěžovateli, což byla společnost Imoba, že průtahy tam nebyly z viny policie, ale byly naopak z viny té druhé strany, to znamená těch prověřovaných osob. Nebudu konkretizovat. Takže když na to přijde, tak já tu otázku toho načasování opravdu jsem si tím vyvrátil a zjistil jsem, že naopak tam byla ofenzivní práce jak policisty, tak i dozorového státního zástupce. A mimo jiné to jeho vystoupení dnes na výboru bylo hodně přesvědčivé.

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátového a imunitního výboru PS PČR /ODS/:
Já musím říct, že ta otázka načasování, že přesto, že se otvírá každým dnem v té diskusi, tak mně už skoro, skoro jde na nervy, když to řeknu takhle otevřeně, protože si neumím představit, že policie bude konat jinak, než že ve chvíli, kdy shromáždí všechny důkazy, tak ona přece konat musí. Ona si nemůže vzít kalendář a říct si: teď jsou volby, za chvíli budou Vánoce, pak se bude sestavovat vláda. Kde by ta spravedlnost se ocitla? Ve vztahu k normálnímu občanovi, který spáchá, byť ne úmyslný, trestný čin, tak se nehledí na jeho rodinnou situaci, na já nevím co všechno a ta policie a ty orgány činné v trestním řízení konají, proto…

David BOREK, moderátor:
Zní to až masarykovsky, ale…

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátového a imunitního výboru PS PČR /ODS/:
Ne, to…

David BOREK, moderátor:
…z ODS před čtyřmi lety jsme přece slyšeli jasná slova nebo skoro teď možná je protimluv, jasné náznaky toho, že to, co udělali státní zástupci a policie na Úřadu vlády na jaře 2013, nebylo úplně košer.

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátového a imunitního výboru PS PČR /ODS/:
Ale vzpomeňte si, dodejte k tomu větu a dodržovali jsme to, že jsme říkali vždycky: padni komu padni. A byla to vláda Petra Nečase, která s tímto tématem vstoupila do voleb v roce 2010, že potom všichni říkali: tak máte to, teď se to obrátilo proti vám. Ty důsledky zatím nevidíme, ale…

David BOREK, moderátor:
Dobře, ale slova o tom, že to mohlo mít nějaký jiný účel.

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátového a imunitního výboru PS PČR /ODS/:
Ne, nikdy jsme nezpochybnili způsobem, který já teď vidím, práci policie a práci státního zastupitelství tak, jak to zpochybňuje třeba pan ministr Pelikán teď, proti čemuž se ohrazuje  celá Unie státních zástupců, proti jeho slovům, tak to opravdu teda je poprvé v historii, kdy se takhle děje.

Stanislav HUML, člen podvýboru pro dopravu PS PČR /ČSSD/:
Já tedy nechci hájit ODS, to v žádném případě, ale na jejich adresu zase nutno, musíme podotknout to, že Nečas vlastně skončil funkci premiéra a ten dopad to na ně mělo opravdu katastrofální, i v těch volbách následných, ale zkrátka zachovali se tak, jak se zachovat měli. To znamená, ctili presumpci viny teda v ten moment.

David BOREK, moderátor:
Jako policista bývalý, který viděl sbor zevnitř dlouho před tím, než jsme tady usedli v tomto studiu, věříte těm slovům, že přece není možné, aby policie v této zemi jednala, neříkám úplně na politickou objednávku, ale aby prostě byla nějak ovlivňována politiky?

Stanislav HUML, člen podvýboru pro dopravu PS PČR /ČSSD/:
Když si vzpomenu, dnes zpětně vyhodnotím Kubiceho zprávu a všechny tyto věci, tak tam otazník člověk má. To zase ne, že ne, upřímně řečeno. Ale já jsem dnes opravdu se hodně spolehl na to, že mám stanovisko a názor, s kterým, mluvil jsem s tím vyšetřovatelem, když jsem byl na studiu spisu, něco mi řekl a úplně totéž, bez toho, že by se měli šanci domluvit, tak dneska řekl na výboru státní zástupce, dozorový státní zástupce. Mluvili úplně stejně. Tak z toho vyvozuji, že mluvili pravdu a nevidím tam v tento moment politickou objednávku. Opravdu ne.

David BOREK, moderátor:
Možná to slovo politická objednávka je moc silné, ale přece jenom tak všichni jsme lidé a ti samí lidé, kteří občas ohýbají některé věci v politici, tak možná je mohou stejně tak ohýbat i v policii a taky jste zažila už leccos v české politice.

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátového a imunitního výboru PS PČR /ODS/:
To jistě, ale naším úkolem, a to já vždycky musím připomenout, tedy mandátového a imunitního výboru, je posoudit, zda tou žádostí není atak moci výkonné do moci zákonodárné. Zda zde není snaha ze strany moci výkonné nějakým způsobem vstoupit do politické diskuse, politického provozu v zemi. Tyto skutky, pro které jsou ti pánové obviňováni nebo pravděpodobnost těch trestných činů je z roku 2007, to nijak nesouvisí s výkonem jejich poslaneckého mandátu.

Stanislav HUML, člen podvýboru pro dopravu PS PČR /ČSSD/:
To je pravda.

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátového a imunitního výboru PS PČR /ODS/:
To, že vyšetřování bylo zahájeno a trvalo rok a půl, dnes a z těch výstupů jsme se postupně dozvídali, že nebylo vinou policie nebo orgánů činných v trestním řízení. Čili ta politická objednávka, to je jediný motiv. My nejsme vyšetřovatelé. Nemáme k dispozici ani žádná oprávnění, která by nám umožňovala zkoumat důkazy.

David BOREK, moderátor:
Ale já se vás teď ptám spíš jako političky. Teď se vás spíš ptám jako političky, ne jako předsedkyně výboru.

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátového a imunitního výboru PS PČR /ODS/:
Ano. Jako politička já jsem přesvědčena o tom, že vydání jak pana Faltýnka, tak pana Babiše je v pořádku proto, protože jsem nenašla jedinou souvislost s výkonem jejich mandátu a nějakou politickou nótu, která by v tom hrála roli.

David BOREK, moderátor:
Jak to mění dynamiku české politiky po volbách v situaci, že pan Babiš a pan Faltýnek třeba, možná, patrně, nevím, jaké tam použít slovo, budou trestně stíháni a budeme tady mít koaliční jednání. Co to znamená pro ČSSD a pro případnou koalici s hnutím ANO, třeba za účasti, personální účasti buďto pana Faltýnka, nebo pana Babiše?

Stanislav HUML, člen podvýboru pro dopravu PS PČR /ČSSD/:
Já budu mluvit za sebe. Já, za prvé, nekandiduji.

David BOREK, moderátor:
Tak to bylo myšleno.

Stanislav HUML, člen podvýboru pro dopravu PS PČR /ČSSD/:
Za druhé, nejsem ani členem žádného vedení, pouze na regionální úrovni. A pro mě by spolupráce ČSSD s předsedou vlády, tedy premiérem Andrejem Babišem znamenalo, že bych asi musel odejít z ČSSD, protože z toho, co vím, z toho, co o té kauze vím, z těch postojů a postupů ANO. My jsme ho nemohli akceptovat jako ministra financí, protože tam byl gigantický střet zájmů a měli bychom ho respektovat jako premiéra? Pro mě by to znamenalo, že bych musel z ČSSD odejít.

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátového a imunitního výboru PS PČR /ODS/:
Já jsem ráda za vyjádření předsedy Občanské demokratické strany Petra Fialy, který řekl, že je pro něj nepřijatelné s Andrejem Babišem nebo s hnutím ANO vstoupit v koalici. Stanovili jsme podmínky programové, které jsou určitě neslučitelné s tím, co nyní tlačí třeba ve vztahu k živnostníkům, spíše na jejich likvidaci, jak postupuje Andrej Babiš.

David BOREK, moderátor:
Ne, prosím, bez odboček.

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátového a imunitního výboru PS PČR /ODS/:
Já chci jenom tím říci, že ODS jednoznačně řekla, že vůbec nepočítá s tím, že by byla ve vládě s Andrejem Babišem a hnutím ANO po těchto volbách.

David BOREK, moderátor:
Kdyby byla, anebo kdyby byla nepřímo účastna na koalici, byl by to podobně jako u pana Humla pro vás důvod odejít z ODS?

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátového a imunitního výboru PS PČR /ODS/:
Já to mám podobně. Pro mě by to byl důvod, kdybych vůbec nemohla takovou vládu nikdy podporovat a nemohla bych být její součástí, ani tím myslím na parlamentní úrovni.

David BOREK, moderátor:
Teď na závěr jenom stručně takový přípodotek, ale klidně mi na něj odpovězte vlastně, není to jenom tak, že bych si tady povídal něco pro sebe. Není vám to podezřelé, kolik si stran notuje na téma Andrej Babiš?

Stanislav HUML, člen podvýboru pro dopravu PS PČR /ČSSD/:
Pokud tu kauzu, já už ji rok a půl sleduji, jak se vyvíjí. Já jsem si osobně myslel, že Bohuslav Sobotka Andreje Babiše z postu ministra financí odvolá hned, jak to nastalo, když to bylo zveřejněno poprvé. Vždyť je to tak čitelné, že prostě proboha byla to dotace pro začínající podnikatele, schlamstnul ji Agrofert. Dneska nám tam advokáti říkají, že nevznikla žádná škoda České republice, protože to byly evropské peníze. Není to pravda. Vždyť 3 miliony 700 tisíc šlo ze Středočeského kraje.

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátového a imunitního výboru PS PČR /ODS/:
Já myslím, že to podezřelé není. Vždyť to lze uchopit normálně selským rozumem, že se opsalo kolečko vyvedení firmy a zavedení zpátky do stáda, do svojí firmy. A prostě na tohle když se podíváte, tak není nic podezřelého na tom, že to vidí teda valná většina těch nejenom politiků, ale i lidí, kteří se tím zabývají, že to vidí stejně. Jako jednoznačně podivné jednání, protože to nedává žádný smysl. Proč jinak by to dělali? Proč by tu společnost vyváděli, a potom znovu zaváděli pod Agrofert, když by za tím nebyla ta možnost toho získání těch 50 milionů, na které věděli, že jinak nedosáhnou. To je přesně úplně jednoznačné.

David BOREK, moderátor:
Jenom na podzim 97 si mnoho lidí v této zemi, mnoho politiků myslelo, že Václav Klaus je démon, čisté zlo.

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátového a imunitního výboru PS PČR /ODS/:
Já odpovídám na situaci, na kterou se mě ptáte. Jak rozhodnou voliči, jsem vždycky respektovala. Budu to respektovat i tentokrát.

David BOREK, moderátor:
Miroslava Němcová. Stanislav Huml. Děkujeme, že jste přišli. Na shledanou.

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátového a imunitního výboru PS PČR /ODS/:
Na shledanou.

Stanislav HUML, člen podvýboru pro dopravu PS PČR /ČSSD/:
Na shledanou.

štítky: # # # # #