Programové priority

Obhajoba svobody a demokracie

Nejsou to prázdná slova. Historie nás dostatečně poučila, že jakmile nejsou obránci těchto hodnot silní, pevní a odhodlaní, snadno si společnost rozparcelují síly, které někdy nápadně, jindy nenápadně demokratický systém destruují. Vidíme to názorně tady a teď. Mocenský pakt prezidenta a premiéra je vším jiným jenom ne obhajobou ústavního uspořádání v naší zemi. Jde o klíčovou otázku.

 

Podpora spojování demokratických stran

Už nyní vidím světlo na konci tunelu. Vyhráno není, ale schopnost uzavřít dohody a postupovat společně v zásadních otázkách je jedinou cestou, jak se vymanit ze systému vlády oligarchy s podporou komunistů. Chci v tom být nápomocná.

 

Oblast kultury

Mezi mé osobní přátele patří vynikající umělci ze všech oborů. Současná krize poškozuje nás všechny. Umělce i nás, pro které je umění, důležitou záchrannou sítí. Bez kultury národ prosperovat nebude. 

 

Oblast zahraniční politiky 

Jsem ráda, že jsme členy Evropské unie a součástí obranné aliance NATO. Obojí vnímám jako ochranu před snahami otáčet kormidlo naší politiky směrem k Rusku nebo Číně. Je důležité nenechat se zviklat a setrvat v nastoleném směru.

 

Podpora drobných podnikatelů a živnostníků

Byla jsem majitelkou knihkupectví a získala si důvěru lidí, kteří stojí na vlastních nohách i za velmi obtížných podmínek. Jako předsedkyně Sněmovny jsem založila odměnu „Sůl země“ právě pro malé živnostníky, kteří tvoří páteř naší ekonomiky. Jsem plně na jejich straně a v dosavadní spolupráci budu pokračovat.