Z médií

DVTV: Zbavení pravomocí prezidenta? Musíme být ve střehu. Zeman rozvrátil stát

9. listopadu 2021, DVTV / rozhovor v médiích

Senát s aktivací článku 66 nebere zpátečku, situace se změnila. Je pravděpodobné, že prezident Zeman bude schopen přijmout demisi vlády. Musíme být ale ve střehu, teď to bude o to horší, že budeme muset sledovat každé jeho ústavní oprávnění, říká senátorka za ODS Miroslava Němcová. Zeman rozvrátil českou společnost, osobní zaujetí ale musím dát ve věci článku 66 stranou, dodává.

Celý rozhovor s Miroslavou Němcovou můžete zhlédnout na DVTV.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Pokud bude moci prezident Miloš Zeman plnit významné kompetence, například jmenovat premiéra a členy vlády, a pokud se jeho zdravotní stav nezhorší, neměl by být čl. 66 Ústavy o přesunu jeho pravomocí aktivován. Shodla se dnes na tom senátní komise pro Ústavu. A Pražský hrad dnes zveřejnil tiskovou zprávu, že prezident pověřil
předsedu ODS Petra Fialu sestavením vlády. Miroslava Němcová, senátorka za ODS a také bývalá předsedkyně Poslanecké sněmovny je hostem DVTV. Dobrý večer.

Miroslava NĚMCOVÁ, senátorka /ODS/:
Dobrý večer přeji.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Berete zpátečku ohledně čl. 66?

Miroslava NĚMCOVÁ, senátorka /ODS/:
Já bych neřekla, že to je zpátečka. Já velmi kladně hodnotím celý ten postup Senátu. Ve chvíli, kdy jsme se začali vůbec bavit o možnosti spustit ten čl. 66 Ústavy, převedení kompetencí prezidenta na ty další ústavní činitele, tak jsme to dělali v době, kdy jednak jsme měli mizerné informace od kanceláře Pražského hradu. Ve chvíli, kdy prezidenta republiky převezli do Ústřední vojenské nemocnice, tak celá republika, nejenom politici, ale tápali jsme, co se vlastně děje, pídili jsme se po informacích. Potom přišla ta první pro nás relevantní zpráva z Ústřední vojenské nemocnice, která nám napsala, že prezident není schopen vykonávat své pracovní činnosti – myslím, že takhle to tam bylo – s tím, že prognóza tohoto stavu je velmi nejistá. Proto jsme ale už předtím začali pořádat řadu seminářů, akcí, abychom si ujasnili každý jednotlivý krok spolu s ústavními právníky a byli jsme připraveni na situaci, kdyby tedy k tomu došlo a museli jsme to udělat.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Na druhou stranu 19. října Miloš Vystrčil, předseda Senátu, oznámil: „Nepřichází jiná možnost, než že se musíme bavit o tom, kdy a jak aktivujeme čl. 66.“ Podle včerejšího vyjádření Miloše Vystrčila i Petra Fialy ale teď to tedy není na pořadu dne, není to aktuální. Není to zpátečka?

Miroslava NĚMCOVÁ, senátorka /ODS/:
Ne, tam je ten posun, který možná si ne dost dobře všichni uvědomují. Ale my jsme jako senátoři a zákonodárci, kteří by o tom měli rozhodnout – a není to banální, není to triviální rozhodnutí, je to poprvé historicky, kdybychom to udělali, hledají se všechny možné důvody, jak to udělat co nejlépe – tak přece jsme měli to, co jsem říkala, nejprve tu zprávu Ústřední vojenské nemocnice, která nám prakticky nedávala žádnou šanci na výběr. Říkala: „Není schopen a prognóza je velmi nejistá.“ V tu chvíli, si myslím, že bylo správné a shodla na tom i ta ústavní komise, která shodou okolností zasedala i dnes, a vydala své usnesení, kde říká, že byly splněny podmínky pro spuštění tohoto článku, že ten stav takový je. No, ale do toho přišla druhá zpráva, tentokrát od nového konzilia lékařů, já jsem si to pro jistotu vzala s sebou, kde je věta, že prezidentův stav i nadále vyžaduje hospitalizační péči, v tento moment mu neumožňuje věnovat se naplno pracovním povinnostem. A teď jsme stáli před tím, co to znamená „naplno nemůže, ale částečně tedy může“. A v tu chvíli musíte trošku začít zvažovat, do jaké míry je oprávněné přijmout až ten mezní krok, tedy odejmutí pravomocí, ústavních pravomocí prezidenta, převedení je na jiné ústavní činitele, anebo dbát tady toho jediného relevantního názoru, který v tu chvíli máme. A v tu chvíli se ta situace pro nás změnila.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Máme tedy další lékařskou zprávu od toho lékařského konzilia, a když se vrátím do toho 19. října, tak senátní komise pro Ústavu a parlamentní procedury, jejíž vy jste členem, se tehdy jednomyslně shodla na tom, že nastal čas na aktivaci čl. 66 Ústavy na základě těch prvních informací Ústřední vojenské nemocnice a vy jste ten den řekla: „Naprostá většina našich členů bude hlasovat o aktivaci čl. 66.“ Nelitujete teď těch vyjádření? Nemohlo to vyvolat ten dojem, že k tomu čl. 66 opravdu směřujete?

Miroslava NĚMCOVÁ, senátorka /ODS/:
My jsme k němu opravdu směřovali. Já toho vůbec nelituji, to bylo prostě rozhodování ve chvíli na základě té sumy informací, kterou jsme měli, a byli jsme přesvědčeni, že to je cesta, že to je východisko. Každý z nás vždycky říkal tu větu, kterou jsme mysleli vážně, že přejeme panu prezidentovi, aby se jeho zdravotní stav zlepšil, ale museli jsme počítat s tím a pracovat s tím, co máme v ruce. A měli jsme v ruce to vyjádření o tom, že ta situace je tak vážná, že nemůže žádné pracovní činnosti vykonávat.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Když se tedy bavíme o těch dvou zprávách. První tedy je ta zpráva dr. Zavorala a druhá vlastně tisková zpráva toho nového lékařského konzilia pod vedením rektora Tomáše Zimy, tak Tomáš Zima řekl v pátek: „Prezidentův stav i nadále vyžaduje hospitalizační péči a v tento moment mu neumožňuje věnovat se naplno pracovním povinnostem.“ Jaký je vlastně ten klíč, podle čeho vy se tedy rozhodujete, jestli čl. 66 bude nebo nebude aktivován?

Miroslava NĚMCOVÁ, senátorka /ODS/:
Teď vycházíme z toho, jednak z toho, co tedy bylo v téhle té druhé zprávě, on i předtím to nenapsal pouze pan prof. Zavoral, i předtím tam byl tým lékařů, který se podílel na té zprávě pro Senát, ale jenom z ÚVN… Ano a teď je to širší. A tak vycházíme z toho. Ale zároveň vycházíme z těch událostí, které se staly. Prezident republiky mluvil s dosluhujícím předsedou vlády Andrejem Babišem. Mluvil s nastupujícím, pravděpodobně tedy nastupujícím předsedou vlády
Petrem Fialou. Oba se shodli na tom a žádný jiný svědek neexistuje. My musíme brát v potaz ty lidi, kteří tu možnost měli, tak se shodli na tom, že měli pocit, že prezident prostě je ve stavu, kdy může taková závažná rozhodnutí učinit, ta ústavní oprávnění, která má, ta základní, že může vykonávat. Je to strašně těžké říct, kde je ta hranice, kdy už řekneme: A teď už to vadí chodu státu. My jsme dnes právě na té ústavní komisi se bavili i o tom, co to znamená, ta závažná ústavní oprávnění. A máme tam v závorce v tom usnesení například jmenování vlády, jmenování ministrů, jmenování profesorů, jmenování generálů, jmenování soudců…

Michael ROZSYPAL, moderátor:
A vy jste schopni posoudit teď, jestli těchto úkonů je prezident schopen, jestli je schopen jmenovat generály nebo třeba jet na nějakou zahraniční cestu?

Miroslava NĚMCOVÁ, senátorka /ODS/:
My teď vycházíme pouze… Ne, to si myslím, že víme naprosto přesně, že není schopen jet na zahraniční cestu. To z logiky věci, vyplývá z toho, co konstatuje i ta lékařská zpráva. Ale myslíme si, že ten první krok, který ležel před prezidentem jako úkol, tedy přijmout demisi vlády po ustavující schůzi Poslanecké sněmovny, což může být v řádu dvou, tří dnů, nikdo nevíme, tak je pravděpodobné, že toho úkonu bude schopen. Pokud ne, my pořád tam máme i v tom dnešním usnesení, tam máme další bod, kterým říkáme, pokud se ukáže, že přes všechny naděje, které tady byly vyřčeny, že se ten zdravotní stav mírně zlepšuje a že tedy není nutno přistupovat k tomu článku, tak pořád tam máme nechánu tu možnost, že to tak nedopadne a že k tomu čl. 66 bude nutno přistoupit, což by ukázaly ty nejbližší dny.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Čili budete ve střehu?

Miroslava NĚMCOVÁ, senátorka /ODS/:
Musíme být, ale to jsme byli vlastně od chvíle, kdy se ten stav prezidentův začal zhoršovat. První hospitalizace, druhá… A pořád jsme byli ve střehu. A teď to bude tedy o to horší, že budeme muset sledovat každé to jeho ústavní oprávnění, zda je schopen ho udělat, o to těžší to bude, že je v tom nemocničním zařízení, že je limitovaný přístup lidí, kteří k němu mohou, že donekonečna se můžeme bavit o tom, jestli to rozhodnutí je výsledkem nějaké opravdu jeho vlastní úvahy, jestli k němu dospěl sám, jestli to je výkon té pravomoci na základě vlastního uvážení. To je prostě… Tahle chvíle fakt je velmi komplikovaná.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
A když právě v tom usnesení zmiňujete ty důležité kompetence, jako jestli je bude nebo nebude schopen vykonávat, tak uklidnilo vás v tomto směru to, že v sobotu se prezident spojil tedy s Petrem Fialou, s předsedou ODS, že dnes Pražský hrad zveřejnil nebo kancelář prezidenta zveřejnila tiskovou zprávu, že prezident dnes pověřil Petra Fialu jednáním o sestavení vlády? Uklidnilo vás to?

Miroslava NĚMCOVÁ, senátorka /ODS/:
Mě to přivedlo jenom k tomu, že důvěřuji v to, že ty první kroky, které Ústava prezidentovi po volbách předepisuje, je schopen udělat. Mluvila jsem o demisi vlády, o pověření… To pověření ostatně není ústavní pravomoc, to je prostě zvyklost. Dobře, i bez ní by, a dokonce to už bez ní probíhalo, protože
Petr Fiala s celým tím týmem už dávno vyjednávali, mají připravené jak programové prohlášení, tak si myslím, že se blíží do nějakého finále, ta představa o personálním složení vlády. Čili i bez tohoto pověření, bez té zvyklosti by věci běžely svou cestou. Ale kdyby už neběžely svou cestou, je ve chvíli, kdy musí přijmout prezident tu demisi a musí jmenovat nového předsedu vlády a tam se ukáže, pokud by toho nebyl schopen. Pokud by tyto objektivní skutečnosti nastaly, tak pořád i my tady máme napsáno dokonce už i návrh, jak by znělo to usnesení, které bychom navrhli v Senátu: „Prezident republiky, Ing. Miloš Zeman, ze závažných zdravotních důvodů nemůže dočasně vykonávat svůj úřad.“ Všechno to máme připravené tak, aby ve chvíli, kdy se ukáže, že je nutno přistoupit k čl. 66, tak budeme schopni to udělat.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Ptal jsem se vlastně ten posun mezi těmi usneseními; na to, co se stalo. Vy jste to tady popsala. Zmínila jste tedy to, že teď chcete být ve střehu.

Miroslava NĚMCOVÁ, senátorka /ODS/:
Musíme být.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
V říjnu to tedy vypadalo, že směřujeme k tomu čl. 66. Vy jste dlouhodobě k prezidentu Miloši Zemanovi kritická. Například v březnu jste napsala: „Veřejně prohlašuji, že Miloš Zeman je zrádcem naší země, jeho činy a spojenectví s Andrejem Babišem řízeně vedou k rozvratu české společnosti.“ Nebyla vlastně ta debata nebo není ta debata o zbavení nebo o přesunu kompetencí prezidenta, dočasném přesunu kompetencí prezidenta, spíš vedená vašimi animozitami a vašimi politickými názory na prezidenta?

Miroslava NĚMCOVÁ, senátorka /ODS/:
Asi tím, co vám tady teď vyprávím, tak to vyvracím, protože já skutečně jsem velmi kritická k celému průběhu výkonu prezidentské funkce Miloše Zemana, ale ve chvíli, kdy mám posuzovat, zda institut prezidenta má být zasažen rozhodnutím o odebrání těch pravomocí, si musím odmyslet, že tam sedí Miloš Zeman, že nesouhlasím s jeho kroky, nesouhlasím s jeho názory a musím zvažovat to, jestli je naplněn ten požadavek toho čl. 66, který říká, že prezident není, byť dočasně, to bychom měli také vždycky zdůraznit, že není schopen vykonávat svou funkci. Tam není řečeno, jestli ji vykonává dobře, špatně mizerně, na hraně Ústavy. Tam je řečeno, že není schopen vykonávat svou funkci. A já teď musím odmyslet všechno to, co jsem přesvědčena, že Miloš Zeman opravdu rozvrátil českou společnost, nepůsobí v její prospěch, nepůsobil v její prospěch ani v minulosti, ale musím se řídit prostě jako zákonodárce tím, co cítím, že je povinností podívat se na to bez toho osobního zaujetí, bez toho osobního hodnocení způsobu výkonu funkce.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Teď tedy prezident Zeman řekl, že jmenuje Petra Fialu premiérem, že chce, aby co nejrychleji vznikla nová vláda. Dnes tedy jsme četli to pověření o sestavení nové vlády. Čili teď prezident Miloš Zeman podle vás vystupuje a jedná jak? Pořád byste mluvila o rozvratu české společnosti nebo o nějakém narušování ústavních zvyklostí?

Miroslava NĚMCOVÁ, senátorka /ODS/:
Teď hodnotím, právě proto jsem i dnes tedy hlasovala pro přijetí tohoto usnesení, kdy se vešel do rámce těch svých ústavních pravomocí. To je jedno, že dlouhodobě se do nich nemohl vejít. Ta moje kritika, vy jste říkal to datum, kdy to bylo napsáno, bylo to před půl rokem a trvám na něm. Ani slovo bych nevzala zpět, protože při tom zpětném pohledu, když se podívám na tu devastaci vnitřní země, kdy například zpochybňoval bezpečnostní služby státu, víme všechno, co se odehrávalo po útoku ve Vrběticích, víme, co se dělo s těmi požadavky na vydání některých těch ruských agentů působících na našem území, jak se jezdil do Číny učit, nevím už, jaké bylo to slovo…

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Jak stabilizovat společnost.

Miroslava NĚMCOVÁ, senátorka /ODS/:
Jak stabilizovat společnost. Tak to všechno přece bylo rozvracení státu a nepůsobil jako prezident jako ve smyslu té přísahy, kterou složil, že bude konat pro blaho všeho lidu. A teď tato rozhodnutí nemohu kritizovat, když oznámil, že tedy vyhoví Ústavě, bude jmenovat předsedu vlády, nechce to prodlužovat, tak přestože to všechno, co říkám o Miloši Zemanovi v minulosti pro mě platí a není to smazáno, tak tyto kroky musím vnímat, jako že jsou v souladu s Ústavou.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Andrej Babiš ve svém nedělním pořadu Čau lidi oznámil, že podá rekordně rychle demisi. Čekala jste vlastně takto rychlé předání moci?

Miroslava NĚMCOVÁ, senátorka /ODS/:
Já tedy musím říct, že nikdy nesleduju ten pořad, protože mně přijde úplně absurdní.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Dobře, tak zaznamenala jste to v médiích.

Miroslava NĚMCOVÁ, senátorka /ODS/:
No, ale ani se nesnažím si to v médiích vyhledávat. Tohle to jsem zaznamenala… Rekordní. Já si myslím, že pochopil, že ta situace už je prostě rozhodnutá, že žádnými svými tahy, že nemá vlastně v rukou nic, čím by mohl tu situaci zvrátit. Zvrátit ji můžete jedině ve chvíli, kdybyste tu dosavadní většinu ve Sněmovně, která jediná má legitimitu dát důvěru nové vládě a o tuto důvěru se musí nová vláda opírat, tak kdybyste ji dokázal změnit ve svůj prospěch, to znamená, že z těch stávajících 108 hlasů byste je dokázal přetavit nějak pro své hlasy, což je nulová varianta.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Spoléháte se teď jako ODS na to, že prezident jmenuje členy vlády bez nějakých obstrukcí? Protože známe ty případy z minulosti, kdy nejmenoval Miroslava Pocheho ministra zahraničí nebo Michala Šmardu ministrem kultury a prostě museli tam přijít jiní kandidáti.

Miroslava NĚMCOVÁ, senátorka /ODS/:
A to byla jedna z těch věcí, které jsem zahrnula i do toho hodnocení prezidenta tehdy. A byla to chyba předsedy vlády, který se mohl kompetenční žalobou u Ústavního soudu dobrat toho, aby prezident konal jenom v rámci těch kompetencí, které mu Ústava a ukládá a umožňuje. To, že Andrej Babiš si nechal vlastně část svých kompetencí prezidentem odebrat a vlastně spoluvytvářel takový poloprezidentský režim, přestože jsme parlamentní – podle Ústavy jsme parlamentní demokracií – tak to byla zásadní chyba Andreje Babiše a já jsem přesvědčená, že tohle by
Petr Fiala netoleroval. Četla jsem jeho vyjádření, chce být smířlivý, chce být mírný, chce jít klidnou cestou. Doufá v to, že i prezident si uvědomuje, v jaké situaci se nacházíme a že tedy nebude tyto kroky opakovat.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Takže Andrej Babiš se dostatečně prezidentovi nepostavil?

Miroslava NĚMCOVÁ, senátorka /ODS/:
Rozhodně, rozhodně. On se mu nepostavil vůbec. Přece tam jediný tah nebo krok, kterým by řekl: A teď si bouchnu do stolu, protože já jsem předseda vlády, je to můj tým a prezident mi do toho nemůže tímto způsobem vstupovat. Neudělal nic. On ho potřeboval přece.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Na druhou stranu, paní senátorko, vy, když jste v roce 2013 přinesla prezidentovi většinu v Poslanecké sněmovně po pádu vlády Petra Nečase, tak také jste nepřesvědčili prezidenta, aby vás jmenoval premiérkou. On jmenoval Jiřího Rusnoka, potom vláda bez důvěry, rozpuštění Sněmovny, předčasné volby. Pamatujeme si to. Čili také jste to nedokázali prosadit.

Miroslava NĚMCOVÁ, senátorka /ODS/:
To byla ale jiná situace. Ve chvíli, kdy oproti stávající parlamentní většině jmenuje prezident svévolně takovou toxickou vládu, která se vůbec – věděl – nemůže opírat o Sněmovnu, byl odlišný problém od toho, co dělal Andreji Babišovi, že si nechal… vlastně sestavoval vládu za něj. A já myslím, že tehdy, ale zase vezmeme v potaz sled těch rychlých události, kdy Sněmovna byla rozpuštěna, byly nové volby, ale měla přijít žaloba na prezidenta republiky minimálně tehdy ne podle čl. 66, tzn., že není schopen vykonávat svůj úřad, ale podle 65, tzn., že hrubým zásadním způsobem narušuje principy ústavního státu.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
A má teď Petr Fiala jinou pozici, jiné páky?

Miroslava NĚMCOVÁ, senátorka /ODS/:
Pokud bude stát na svém, já si myslím, že má jiné páky – děkuji vám za tu otázku, já si to teď ujasňuji, má jiné páky v tom, že on není ten spojenec Miloše Zemana, kdy bylo zjevné, že spojenectví Andrej Babiš – Miloš Zeman, oba dva ti muži se potřebovali, protože společně se podporovali ve volbách. Andrej Babiš vždycky říkal „volím Miloše Zemana“, Miloš Zeman „volím Andreje Babiše“. A toto spojenectví prostě mezi
Petrem Fialou neexistuje. Petr Fiala chce být tím, kdo je legitimním premiérem, bude dodržovat to, co mu Ústava ukládá a bude totéž vyžadovat po všech těch účastnicích celého toho procesu rozhodování tak, aby byla zachována a dodržována Ústava a ústavní principy. A v tom je to tedy rozhodně jiná situace.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Vy jste byla v letech 2010–13 předsedkyní Poslanecké sněmovny. Když teď sledujete to, jakým způsobem se formuje nové vedení Poslanecké sněmovny, o čem budou tedy ve středu hlasovat poslankyně a poslanci, tak hnutí ANO prostřednictví předsedkyně svého klubu Aleny Schillerové tvrdí, že chtějí 3 místa ve vedení Sněmovny, včetně postu předsedy, protože, jak oni říkají, na to mají nárok. Nemají podle vás?

Miroslava NĚMCOVÁ, senátorka /ODS/:
Na to žádný nárok neexistuje. Tohle je ryze politické rozhodnutí. Na to, aby měl někdo předsedu nebo jakékoliv zastoupení ve vedení Sněmovny, kdokoliv by se chtěl podívat, tak se podívá na ta minulá složení sněmovny, kdy i strany s poměrně silným zastoupením svého zástupce ve vedení Sněmovny neměly. Například, když tedy bych mluvila o sobě, tak jako předsedkyně Sněmovny v letech 2010–2013, tak mojí podmínkou z přijetí této funkce bylo, že ve vedení Sněmovny nebudou komunisté. A nebyli tam, protože jsem byla přesvědčena, že prostě to je strana, která nás nemá reprezentovat na této úrovni. Nikdo jim neodebíral práva uvnitř Sněmovny, tzn. poměrné zastoupení ve výborech atd., nebyli kráceni na žádném ze svých zákonných možností, ale na to přece lidé ve volbách nevolí předsedu Sněmovny, nevolí místopředsedy Sněmovny. Volí strany, které chtějí, aby vytvořily vládu a potom je dalším politickým rozhodnutím toho politického spektra, jak sestaví S
němovnu.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
A hnutí ANO jsou pro vás srovnatelní jako komunisté?

Miroslava NĚMCOVÁ, senátorka /ODS/:
Ne, to jsem tím nechtěla říct. Chtěla jsem tím pouze říct, že byla období, kdy i silnější strany neměly v té době své zastoupení a žádné právo na to není. To, že navrhli třeba Karla Havlíčka, to už je úplná komedie. Já to nemůžu nazvat jinak, protože asi neumí ani číst Ústavu nebo se neumí poradit.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Sněmovní legislativci dnes zmínili, že nemůže člen vlády kandidovat nebo respektive být předsedou…

Miroslava NĚMCOVÁ, senátorka /ODS/:
Ale to už bylo zřejmé, přece tohle byla známá věc už dlouhodobě. Proč ten krok udělali, nevím, ale prostě diskvalifikuje je to z nějaké rozumné debaty o tom, jak má vypadat Sněmovna.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Vzhledem k tomu, že hnutí ANO požaduje post předsedy Sněmovny, tak tušíte, paní senátorko, kdo řekl tuto větu: „Myslíme si, že za současné situace jako druhá nejsilnější strana bychom měli mít předsedu Poslanecké sněmovny, považujeme to za rozumné.“

Miroslava NĚMCOVÁ, senátorka /ODS/:
Nevím.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Petr Fiala v roce 2017. Neoplácíte tedy teď hnutí ANO stejnou mincí?

Miroslava NĚMCOVÁ, senátorka /ODS/:
Ale myslím, že ne, že jak říkám, ta politická rozhodnutí, pokaždé ta situace po volbách je trochu jiná, je tam trochu jiná sestava v té Sněmovně a nikdy nebylo pravidlo, že automaticky třeba nejsilnější opoziční strana má předsedu Sněmovny. Bylo to na základě toho, jak byly schopny se ty strany dohodnout, co cítily, že prostě chtějí, mohou udělat a takhle to bylo v minulosti. Říkám, je možné si to najít.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
A jaký je rozdíl v tom, když Petr Fiala považoval za rozumné, aby ODS tehdy jako druhá nejsilnější strana měla post předsedy Poslanecké sněmovny v roce 2017 a teď ODS v roce 2021 nejsilnějšímu klubu, nejsilnější straně ten post nechce přenechat?

Miroslava NĚMCOVÁ, senátorka /ODS/:
Ale také to bylo dáno tím, že v roce 2017 vláda neměla
sněmovní většinu na rozdíl od této vlády, kdy, myslím, že měli 92 hlasů, jestli se nepletu, hnutí ANO se sociálními demokraty, s nimi měli uzavřenou tu koaliční dohodu, a protože neměli tu většinu, tak je logické, že nemohou svou vlastní většinou docílit toho, aby svými hlasy si mohli zvolit tu reprezentaci, kterou potřebují nebo chtějí. A v takovou chvíli je ta úvaha v tom politickém jednání úplně jiná. Buď na něco hlasy máte nebo na něco hlasy nemáte. Tentokrát je neměli. Je pravda, že potom přibrali do toho svého spolku komunisty, se kterými uzavřeli nějaký ten podpůrný pakt – to už nevím, jak se to přesně jmenovalo.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Toleranční.

Miroslava NĚMCOVÁ, senátorka /ODS/:
Toleranční pakt a vždycky měli tedy ještě v záloze i dokonce Tomia Okamuru, což v některých případech znamenalo i ústavní většinu 130 hlasů v tom období 2017–2021. Ale fakticky podle podepsané koaliční smlouvy ta situace ve 2017 byla zcela odlišná od situace dnešní, kde je jasně definovaná většina sněmovní se 108 hlasy. Tehdy tam byla menšina s 92 hlasy.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Paní senátorko, budeme sledovat dění kolem čl. 66 i kolem sestavování nové vlády. Děkuju za rozhovor. Na shledanou.

Miroslava NĚMCOVÁ, senátorka /ODS/:
Já vám taky. Na shledanou.

štítky: # # # # # # # # #