Z médií

Interview ČT24

25. září 2014 / rozhovor v médiích

Hostem diskusního pořadu ČT24 byla předsedkyně mandátního a imunitního výboru PS PČR Miroslava Němcová.

Celý rozhovor s předsedkyní mandátového a imunitního výboru PS PČR Miroslavou Němcovou zhlédněte na ČT24.

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Jestli se poslanci mezi sebou můžou častovat jmény typu komunistický fízl, tak to jsme se dnes z Poslanecké sněmovny nedozvěděli. Mluvilo se o tom sice dlouze, ale nerozhodlo se nijak. Co tedy vlastně platí? A jak by se poslanci měli chovat? Třeba když vystupují v Poslanecké sněmovně, ale samozřejmě nejenom tam. V Interview ČT 24 si o tom promluvíme s předsedkyní mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny Miroslavou Němcovou. Dobrý večer, paní předsedkyně. 

 

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátního a imunitního výboru PS PČR /ODS/:

Dobrý večer přeji. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Vítejte u nás. I vám přeju pěkný večer u obrazovek České televize. Vy jste říkala, že vám to přijde jako blázinec. Tohle absurdní bizarní kličkování mi připadá, že jsou vážně banda zbabělců. Omlouvám se. To je vaše reakce na to, že se nerozhodlo v Poslanecké sněmovně. 

 

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátního a imunitního výboru PS PČR /ODS/:

Já jsem byla opravdu z toho trošku, no rozzlobená určitě, bylo to emotivní vyjádření. Už jsem trošku vychladla za těch pár hodin. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Půjdete taky před mandátový imunitní výbor? 

 

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátního a imunitního výboru PS PČR /ODS/:

Je to možné. Ale prostě to rozhodnutí nerozhodnutí mě zaskočilo. Já jsem si myslela, že ta sněmovna, když ví dobře, že jde o odvolání poslance, že mandátový výbor rozhodl o tom, že se má omluvit. On má právo se odvolat k Poslanecké sněmovně a tady není nikdo další, než právě Poslanecká sněmovna, která tu při má rozsoudit. Má říci pravdu, má pravdu poslanec nebo má pravdu mandátový a imunitní výbor. Tak jsem očekávala, že k takovémuhle jednoznačnému rozsouzení té při dojde. Že buďto řekneme pravdu má mandátový výbor a tudíž platí omluva pro Miroslava Kalouska nebo mandátový výbor nemá pravdu a Miroslav Kalousek se omlouvat nemusí. Bylo by to všem jasné, ale tenhle ten zmatek, já jsem mluvila s pár lidmi odpoledne, oni říkali, tak co teda je? Omlouvá se, neomlouvá se, co vlastně z toho bude. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

To neví nikdo. Takže banda zbabělců. Už se cítí někdo, tady jde o urážky. Už se cítí někdo uražen? Zbabělcem z vašich úst? 

 

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátního a imunitního výboru PS PČR /ODS/:

Zatím ne. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Ne, ještě ne. Nicméně vzhledem k tomu, že tedy není výsledek toho dnešního jednání, není to vlastně jenom takový jakýsi, promiňte, možná expresivní výraz, soubor plků, který vůbec k ničemu nevedl? 

 

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátního a imunitního výboru PS PČR /ODS/:

Ale rozhodně ne. Já si myslím, že přes všechno, jak mi to bylo nepříjemné a myslím si, že mandátový imunitní výbor měl možnost zastavit to disciplinární řízení tak, jak to udělal například v tom druhém případě, který jsme řešili… 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

No vidíte, jaký je mezi tím rozdíl? Jenom připomenu. Daniel Korte nazval projev poslance Hájka, doufám, že se mi to teď podaří najít, fízlovskoestébáckým a s ním ani mandátový imunitní výbor nezačal žádné řízení. 

 

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátního a imunitního výboru PS PČR /ODS/:

Ano, nezavedl disciplinární řízení. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Miroslav Kalousek se musí omlouvat. Tak, jaký je rozdíl mezi komunistickým fízlem a fízlovskoestébáckým projevem? 

 

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátního a imunitního výboru PS PČR /ODS/:

Já tam ten rozdíl nevidím. Já jsem v obou případech hlasovala v obou případech stejně. Ti kolegové, kteří jednou hlasovali pro to, že to je vadný výrok a podruhé neshledávali na tom výroku vadu, tak to asi je nějaká jejich jemnost uvažování této věci a budete muset chtít, aby vám to vysvětlili oni. Já určitě nemám oprávnění za ně mluvit. Ale z mého pohledu bylo i to rozhodnutí mandátového imunitního výboru. Navrhovala jsem, aby bylo zastaveno řízení i proti Miroslavu Kalouskovi. Nakonec ta debata, když se vrátím k vašemu dotazu, tak si myslím, že nebyla marná. Když už tedy ta možnost je, že se poslanec může odvolat a sněmovna má rozhodnout, tak je přirozené, že v takhle vypjaté věci, ona má ten emotivní náboj. Lidé se toho chytají, zajímá je to, tak ta debata měla asi nastínit to názorové spektrum, jak si kdo co vysvětluje a představuje. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Víte, ale přece jenom proč není Poslanecká sněmovna skupinou lidí, kteří se jasně dokážou postavit za to, či za ono. Teď nesuďme za co, ale jasně se postavit. Ať tam to rozhodnutí je. 

 

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátního a imunitního výboru PS PČR /ODS/:

Já bych rozhodně nesoudila za co. Já mohu mít názor, že to není na omluvu, jiný kolega může mít názor, že to je na omluvu. Od toho jsem demokrat, abych tohle to dokázala ctít. Mě jenom vadila ta neschopnost se rozhodnout. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

No a teď tady ta otázka proč. Proč to je v té sněmovně? 

 

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátního a imunitního výboru PS PČR /ODS/:

Já tohle to dnešní uvažování lidí, kteří takhle opravdu kličkovali, tak já tomu nerozumím. Já jsem si myslela, že je normální říct, ano jsem pro nebo jsem proti. Koneckonců nikdo by nikoho za to nemohl za to nijak napadat. Nemohl by nikoho obviňovat. Prostě takový názor má, část veřejnosti by s ním ten názor sdílela, pravděpodobně jeho voliči a teď tomuhle, já vám to nejsem schopna vysvětlit. Nejsem asi ten správný, kdo vám na tohle má odpovídat. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Pojďme tedy k tomu, co se stalo. Jednací řád jasně říká, že sněmovna rozhodnout má. Teď jsme tedy v jaké situaci, sněmovna nerozhodla, protože nepřijala žádné usnesení. Je tady usnesení mandátového a imunitního výboru, které si někdo vykládá, že platí, to je Miroslav Kalousek. Vy říkáte, že neplatí. Tak, jak to je tedy? Kde jsme teď? 

 

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátního a imunitního výboru PS PČR /ODS/:

Zmateni jsme byli všichni okamžitě poté, co ta sněmovna zmatek způsobila svým rozhodnutím. Precedentní nerozhodnutí. Precedentní případ neexistoval, kterého bychom se mohli chytit a říct postupovali jsme v minulosti, takhle budeme tak postupovat i nyní. Takže jsem požádala o stanovisko legislativní odbor sněmovny, který mi toto stanovisko dnes odpoledne vypracoval, mám je tady před sebou. Z toho stanoviska vyplývá, že se Miroslav Kalousek omlouvat nemusí, protože sněmovna nevrátila k novému řízení mandátovému a imunitnímu výboru tuto věc, uzavřela tu věc. To stanovisko mandátového a imunitního výboru nenabývá moci, čili usnesení tady existuje, ale tím, že sněmovna nevyužila jednu ze tří možností, které jí ukládá jednací řád, tedy zákon, buďto zastavit nebo potvrdit to rozhodnutí nebo zamítnout, tak v takovém případě legislativa říká, řízení disciplinárně je uzavřeno, sněmovna měla možnost znovu odkázat tu věc k dalšímu řízení mandátovému a imunitnímu výboru. To neudělala a v takové věci je konec a omluva neplatí. Nebo omluva nebude vymáhána, vyžadována. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

No, ale tím, že není nic na úrovni sněmovny, tak je tady přece to rozhodnutí mandátového a imunitního výboru, které také je vykonatelné samozřejmě. 

 

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátního a imunitního výboru PS PČR /ODS/:
Jak mi tady píše legislativa, toto rozhodnutí disciplinární opatření nenabylo právní moci a nelze podle něho proto postupovat, protože sněmovna nerozhodla. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

A nenabylo proč právní moci, protože se odvolal Miroslav Kalousek? 

 

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátního a imunitního výboru PS PČR /ODS/:

Protože Miroslav Kalousek se odvolal a sněmovna nezrušila to rozhodnutí toho mandátového imunitního výboru. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Koneckonců tady bude důležité, jestli tohle sněmovna jako skupina poslanců teď myslím, přijme. Už jsou proti tomuto stanovisku sněmovní legislativy nějaké protesty? 

 

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátního a imunitního výboru PS PČR /ODS/:

Zatím jsem žádný nezaznamenala, ale sněmovna o tom nemá dál jak jednat. Ona to nemusí ani nijak přijímat, protože sněmovna tím, že nepřijala dnes žádné rozhodnutí, kdyby přijala jakékoliv, je vinen, není vinen, tak se mohl někdo z poslanců ozvat a říci: já chci revokovat toto rozhodnutí. A potom bychom našli cestu, jak se k tomu vrátit. Vzhledem k tomu, že nebylo přijato vůbec žádné rozhodnutí, není tedy co revokovat a není žádný způsob, jak by se k tomu sněmovna vrátila a ani mandátový a imunitní výbor, který to mohl dostat sněmovnou přikázáno zpět, to přikázáno zpět nedostal. Čili podle názoru sněmovní legislativy v totožné věci nelze jednat dvakrát a to disciplinární řízení dneškem končí. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Patří, paní předsedkyně, do Poslanecké sněmovny slovo komunistický fízl? Je to vulgarismus? 

 

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátního a imunitního výboru PS PČR /ODS/:

Já si myslím, že v kontextu vždycky všechno je potřeba dávat do souvislostí. V tom kontextu, který jsme mohli v posledních dnech sledovat velmi dobře, protože kolem tohoto výroku tedy rozbouřila velká debata na všech možných serverech. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Jestli tohle nebyl cíl. 

 

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátního a imunitního výboru PS PČR /ODS/:

To já nevím, jestli to byl a nehodlám to posuzovat navíc, ale ten výrok, k němu došlo v červnu. Dnes tedy teze o tom, že to je součástí volební kampaně, tak se mi zdají trošku přitažené za vlasy. Protože tehdy v červnu určitě těžko kdo mohl předpokládat, že sněmovna o tom bude rozhodovat až v tomto termínu. Ale já mluvím o tom kontextu proto, protože na těch serverech se objevilo, co vlastně pan poslanec Zdeněk Ondráček v době svého mládí v době totalitní minulosti komunistické totalitní minulosti, tehdejším Československu dělal. Viděli jsme záběry, jak tedy na, nevím jestli to bylo z Václavského náměstí, ale prostě z těch protestních akcí, které probíhaly v centru Prahy tehdy v roce 1989, jak on zasahoval, viděli jsme ho s pendrekem, slyšeli jsme ho, jak obhajuje svá tehdejší jednání. A já si myslím, že v tomto kontextu to hanlivý výrok nebyl, že všichni, když se řekne fízl, tak máme pocit, že to je něco opravdu kde, to dávám za pravdu Miroslavu Kalouskovi tak, jak to dnes vysvětloval, že v tom slově je opovržení, že touto profesí, když jí nazvete takto, tak jí opovrhujete. To tam určitě je. Ale vzhledem k tomu, že byl schválen zákon o protiprávnosti komunistického režimu, tento režim je nazván v zákoně jako zavrženíhodný. Myslím si, že v tomto kontextu ten výrok podle mého názoru a chápu, že se mnou řada lidí nebude souhlasit, nebyl hanlivým a nebyl urážlivým. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Pojďme si část té debaty poslechnout. Jednat tedy obhajobu Miroslava Kalouska, pak také stanovisko k tomu faktu, k tomu, co Miroslav Kalousek říká, poslance Radka Vondráčka. Radka Vondráčka. Nejde o Zdeňka Ondráčka, na kterého se ten výrok Miroslava Kalouska měl stahovat, ale tu část dnešní debaty z Poslanecké sněmovny. 

 

Miroslav KALOUSEK, předseda poslaneckého klubu /TOP 09/ (záznam): 

My, kteří to opovržení cítíme, máme na slovo fízl zcela jistě právo a nejde tedy o urážku, ale jde o názorový střet. 

 

Radek ONDRÁČEK, poslanec /KSČM/ (záznam): 

Mě nevadil obsah, pane kolego Kalousku, prostřednictvím pana předsedajícího, mě vadila forma. Já mám zato, že můžete mít i pravdu po materiální stránce, nicméně není nutné v této sněmovně, v této ctihodné sněmovně, jak řekl naposledy pan místopředseda Gazdík včera při jednání, používat některá slova. 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Paní předsedkyně, mají sebou vzájemně opovrhovat poslanci ve sněmovně? Z toho výroku vyplývá opovržení, teď jsme to slyšeli od Miroslava Kalouska. Mají s sebou poslanci opovrhovat? 

 

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátního a imunitního výboru PS PČR /ODS/:

Já si myslím, že tak když se mě zeptáte takto, tak kdybych chtěla čítankově odpovědět, tak řeknu: no jistě, že nemají. Mají k sobě chovat úctu, náležitě spolu jednat. Mají být, nechci říci přímo vzorem, ale něčím, co posouvá tu laťku výš veřejného diskursu. Mají ukazovat občanům, že prostě lze i s nějakou noblesou, elegancí a tak dále, říkat možná i nepříjemné věci. To by vám na to řekl určitě každý. Ale my, kteří si pamatujeme ten minulý režim, tak prostě chováme opovržení k lidem, kteří tady zapříčinili tak ohromné neštěstí, zastavení života v naší zemi. Čtyřicet let marasmu. To opovržení v tomto slova smyslu nemůžete vytrhnout z toho, co se tady dělo. To by bylo příliš snadné. Proto já jsem měla i trochu problém, když jsem poslouchala pana Vondráčka a ten opravdu není tím Ondráčkem, já musím tady zdůraznit, když říkal, mě jde jenom o tu formu, mě nejde o ten obsah. Ale ono málokdy můžete něco oddělit tak, abyste mohl hodnotit pouze formu a vykuchat z ní ten obsah. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Vy jste právě otevřela tu otázku, jací by měli být poslanci. Nemá sněmovna právě být vzorem vytříbeného jednání, kvalitní mluvy, když to tak řeknu? Slušného chování, právě proto, aby společnost viděla, jak její představitelé dokáží slušně komunikovat. 

 

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátního a imunitního výboru PS PČR /ODS/:

 

Já i tento požadavek z veřejnosti velmi často slyším. Při každém setkání odpovídám a někdy i obhajuji to, že někdy jsou ve sněmovně i vášnivé bouřlivé spory, protože často slyším i výtky ve smyslu nedohadujte se tam, tak se domluvte, prohlasujte to, vždyť přece jde o nějakou dobrou rozumnou věc. Až na to, že každý to dobro a tu rozumnou stránku vidí někde jinde. Od toho je ten vějíř politického spektra tak široce rozevřený, že každý má ten názor trochu někde jinde a já obhajuji to, že sněmovna je takovým kolbištěm. Dokonce někdy i říkám bitevním polem, že naštěstí už nestojí ta vojska proti sobě a nestřílí do sebe a nespočítá vítěz potom mrtvé a kdo jich má méně, tak ten vyhrál, že je to prostě ten názorový, někdy velmi tvrdý střet, protože se hledá řešení, které podle každého individuálního názoru, každého jednotlivého poslance má být tím nejužitečnějším řešením pro deset milionů občanů. Někdy je to velmi obtížné dobrat se nějakého závěru a proto já obhajuji spíše i dlouhé debaty. Mně nevadí dlouhé debaty, nejsem příznivec toho, že máme program, který má 170 bodů za týden, tak ho zfoukněme honem rychle, ať už to máme ze stolu, ať můžeme mít příští týden dalších 170 bodů. Protože každý ten námi rozhodnutý bod nějakým způsobem řeže do života společnosti a každého z nás a myslím, že tady více než kdy jinde platí ono: stokrát měř a jednou řež. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Jestli neřežete víc právě těmi debatami, jestli nepřispíváte k vulgarizaci společnosti. Možná k verbálnímu i fyzickému násilí, když to tak řeknu. 

 

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátního a imunitního výboru PS PČR /ODS/:

Může se to někdy stát, že ta sněmovna takzvaně vymknuta z kloubů se nepředvádí vůbec v dobrém světle. Toho jsme svědky jistě byli. Ale zase kdybych chtěla být hodně spravedlivá objektivní a podívám-li se na ten průběh každého jednotlivého jednacího dne od jeho počátku do jeho skončení, tak těch momentů, kdy prostě zpění krev a je tam nějaká vášnivá debata, tak bych řekla, že se rovnáme tak průměru parlamentu. Já jsem zažila během svých návštěv různé situace, některé jsem zažila osobně, například kdysi na Ukrajině, kde předsedu v době naší návštěvy jako delegace českého parlamentu, tak předsedu ukrajinského parlamentu jeho poslanci zavřeli na toaletě, zapřeli židlí dveře, on nemohl ven, aby nemohl zahájit řízení schůze, protože nechtěli schválit ten program, který tam by navržený. Viděla jsem v televizi, ne na živo, ale v televizi záběry z italského parlamentu, z asijských parlamentů, kde ve srovnání s nimi je český parlament nuda, bych někdy řekla. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Musím říct, že poslance na záchodcích nemáme k dispozici, ale přece jenom takový průřez českým parlamentem, pojďme se na něj podívat, na ty debaty. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Paní předsedkyně, neperete se ve sněmovně, to je pravda. Samozřejmě je to výběr, je to sestřih, ale… 

 

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátního a imunitního výboru PS PČR /ODS/:

Někdy mi vzpění krev tak, že už si říkám, že už… 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Jaký to je obrázek o sněmovně? 

 

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátního a imunitního výboru PS PČR /ODS/:

Nikomu se nemůže líbit takovýhle sestřih, který tady předvádíte, ale vsadím se s vámi o cokoliv, že kdybyste kterýkoliv demokratický parlament, nechávám ty totalitní, tam prostě dostanou na papír, co mají odhlasovat a udělají to, tam žádná diskuse není. Kterýkoliv demokratický parlament, kdybyste takhle sledovali, dlouhodobě sestříhali, tak si myslím, že podobná koláž vypadne z každého národního parlamentu. Myslím, že i z toho evropského. To trochu na obhajobu toho, že si myslím, že i v každé debatě, lidé, kteří se znají dobře v práci, znají se v rodině, tak prostě přijde téma, které je bolí, které je pro každého z nich hypercitlivé a v tu chvíli se chytnou. Ta sněmovna nemá nějaké obranné mechanismy, pokud je nemáme každý v sobě, kdy já někde říkám, že si koleduju o infarkt tím, že to neumím takhle ventilovat jako mí kolegové a neumím se zbavit toho stresu tím, že jdu a toho kolegu tam takhle napadnu a vrátím mu tu jeho výhradu, takže si koleduju o nějaký zdravotní problém. Myslím, že to každý z osobního života poznal, že umí tolerovat, když se tam něco semele. Ale tohle to byly určitě příklady, které já vím, že veřejnosti se nelíbí. Mě osobně taky ne, ale chci říci, že k nim nedochází tak často. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

A kde je tedy ta hranice mezi vhodným projevem a slovy, které už jsou přes čáru? Lze to popsat? 

 

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátního a imunitního výboru PS PČR /ODS/:

Já bych řekla, že každý z nás jí má trochu někde jinde, jako se vším. Když hledáte nějaká měřítka toho, co se nemůžete dopočítat, když na jednu stranu nemůžete dát příjmy, výdaje a mezitím schodek, ale stavíte na nějakém žebříčku hodnot, který v sobě máte, tak každý z nás prošel nějakou výchovou v rodině, nějakým vzděláním, sám má tu míru citlivosti někde jinde, někdo prostě má neutuchající nutkání jít a ten fór, který ho právě v tu chvíli napadne, mu připadá tak úžasný, že ho tam říct musí. Pak, si myslím, za něj i trochu stydí. Já jsem takové kolegy měla, kteří pak přišli a říkali: no to jsem tomu dal. Manželka se mnou teď dva dny nemluví, kluci si ťukají na čelo, když mě vidí. Já tady v tomhle ohledu prosím o trochu shovívavosti, protože tady ta lidská stránka. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Kdybych to vrátil k té dnešní aktualitě, tak Miroslava Němcová by větu: Zdeněk Ondráček je komunistický fízl řekla nebo neřekla? 

 

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátního a imunitního výboru PS PČR /ODS/:

Já bych to asi neuměla říct, ale nevadí mi, že to Miroslav Kalousek řekl, protože tam ten obsah vidím. Já bych to takto neuměla říct, ale v žádném případě to panu Kalouskovi já nevyčítám. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Vám jako člověku… 

 

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátního a imunitního výboru PS PČR /ODS/:

Ale teď, pardon, teď nevím, jak bych to řekla, kdyby mě někdo přinutil ho nějak nazvat, tak nevím, jestli bych řekla komunistický orgán nebo já nevím vůbec, co bych řekla v tu chvíli. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

No, musela byste se pro něco rozhodnout. No, tak nemusela. Nemusíte konec konců vystupovat v poslanecké sněmovně. Já jsem se chtěl dostat k těm knihám, protože vy ke knihám máte blízko jako člověk, který měl knihkupectví. Jste ráda, že se snižuje daň z přidané hodnoty a dostávám se k dalšímu tématu daň z přidané hodnoty i na knihy? 

 

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátního a imunitního výboru PS PČR /ODS/:

Já musím říci, že nejsem ráda. Já to považuji za chybné rozhodnutí, třetí sazba jakkoliv to zní hezky. Každému musí znít krásně, budou levnější knihy, léky, bude levnější dětská výživa a teď teda léky pro zvířátka. Tak to každému musí znít moc pěkně, ale vzhledem k tomu, že to zatížení se zavedením třetí sazby jak tedy, pokud jde o rozpočet státu, protože se bude muset všechny ty programy znovu pořizovat pro všechny finanční úřady, něco to bude stát, ale zároveň pro živnostníky, pro malé živnostníky obzvlášť to je zásah, tak já v tom žádný velký přínos nevidím. Vím, že knihkupci se na mě budou zlobit, že budou říkat, má se trošku za nás prát jako bývalá kolegyně. To není v žádném případě něco, že bych necítila, jak úžasný dar je, když někdo má rád knihy, umí je číst, vzdělává se, pracuje na sobě. To nic nemůže nahradit, ale tak, jak jsme rozhodli včera, to považuji za chybné. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Opravdu v dnešní době počítačů, techniky, je to tak strašný organizační, řekněme, problém pro kohokoliv? 

 

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátního a imunitního výboru PS PČR /ODS/:

Zeptejte se každého drobného živnostníka, že si bude muset koupit nový program, který bude tam teda pracovat už s tou novou třetí sazbou, ten program něco stojí, on se chvíli bude muset tomu věnovat, chvíli se to bude muset učit, ten čas mu samozřejmě nikdo nezaplatí. Státní zaměstnanci si budou pořizovat na všechny finanční úřady též nový program, budou samozřejmě prodělávat různá… 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

A ty programy to neumí? 

 

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátního a imunitního výboru PS PČR /ODS/:

 
To se mě neptejte, to já se obávám, že k tomu se bude kupovat určitě nový program, budou se školit jak tedy s tím programem zacházet. A podle mě ten výdělek, který státní pokladna od toho očekává, žádný zvláštní nebude. Něco určitě to stát bude, ale vzhledem k tomu, že očekáváme daleko větší výnosy podle těch ekonomických prognóz, má státní pokladna na té příjmové stránce vydělat desítky miliard korun v příštím roce, tak si myslím, že byl relevantní ten náš návrh na snížení daní v obou sazbách. Protože i takto vzniklý výpadek by dokázal ten předpokládaný nárůst krýt. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

A když to zase vrátíme na úroveň jednotlivých lidí v téhle zemi, jsou tam i další komodity například ta kojenecká výživa, to přece je úleva mladým rodinám, které se bez umělé výživy třeba ani neobejdou. 

 

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátního a imunitního výboru PS PČR /ODS/:

Ano. Tu nesystémovost vidím v několika věcech. Na poslední chvíli se tam objevila tedy ta léčiva pro – veterina. Tak si můžete říct, bez toho, já nejsem podezíravý člověk, ale na návrh pana místopředsedy vlády Bělobrádka, je veterinárním lékařem, je to nějaký lobbing nebo to není lobbing? Je to tedy systémové nebo není. Podle mě v žádném případě. Nikdy se o tom nemluvilo, najednou to tam je. Ta druhá věc je, ano, dětská výživa, jistěže pomáhá. Speciální léky pro lidi, kteří se bez ní neobejdou, ale zrovna tak byste podle toho, o čem jsem mluvila, každý z nás má ty potřeby životní nějaké jiné. Někdo by řekl, tak proč se nesnížila ta daň na potraviny, přece mně by to pomohlo daleko víc, malé děti nemám, jsem relativně zdravý, mně by pomohlo tohle. Proč se nesnížila daň na energie? To zasahuje každého občana, tak já bych uvítala tohle. Já v tom vidím tuhle tu nesystémovost, určitě to byla snaha nějakého předvolebního balíčku a snahy zalíbit se. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Zpátky ke knihám. Mají vůbec knihy dnes ještě cenu? V době elektronické komunikace, elektronických zařízení, pro čtení. 

 

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátního a imunitního výboru PS PČR /ODS/:

Vy mě pokoušíte. Mají nenahraditelnou. Já si myslím, že ať jsou stezky jakékoli, jestli lidé čtou méně nebo více, jestli děti leží více u počítačů nebo u svých tabletů a nevěnují se knihám, tak já jsem přesvědčená, že dřív nebo později ten, kdo k tomu nějaký dar, talent a nějakou životní výzvu v podobě rodičů, pedagogů má, takže ocení, že to je parťák do života, kniha, jako málokdo jiný. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Vy si ještě pořídíte knihkupectví? 

 

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátního a imunitního výboru PS PČR /ODS/:

Já už si nepořídím knihkupectví. Já jsem to svoje zavřela, byla to velmi hezká etapa mého života, v roce 2007 skončila. Jsem za ní vděčná, ta možnost postavit se na vlastní nohy, rozhodovat sama o sobě, byla nenahraditelnou zkušeností, ale něco v životě začíná, něco končí a tohle skončilo. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Paní předsedkyně, děkuju za Interview ČT 24. Na shledanou. 

 

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátního a imunitního výboru PS PČR /ODS/:

Já vám také děkuji. Hezký večer. 

štítky: # # #