Z médií

Interpelace na premiéra ve věci nepřítomnosti členů vlády

5. května 2016 / interpelace

Interpelace poslankyně Miroslavy Němcové na premiéra Bohuslava Sobotku ve věci nepřítomnosti členů vlády.

 
Miroslava Němcová: 
 
Vážený pane předsedo vlády, vážené dámy a pánové, už je to takový evergreen, kdy otázka na přítomnost členů vlády, ať už na jednání řádném sněmovním, anebo na bodu, který se jmenuje interpelace, ať už ústní, nebo písemné, tak padá a padá prostě do prázdna.
 
Pan premiér už tuto otázku slyšel od řady mých kolegů několikrát. Vždycky řekl, že své kolegy ve vládě, tedy ty, v jehož týmu, v jehož čele pan předseda vlády stojí, že je požádá, aby se práce ve Sněmovně zúčastňovali, a k ničemu to nevede. Dnes dopoledne měly být podle pravidelného, podle zákona o jednacím řádu měly být písemné odpovědi na písemné interpelace, byly předloženy čtyři, ani jeden z interpelovaných tady nebyl, takže dvě hodiny, od devíti do jedenácti, se nekonalo nic. Teď jsou tedy odpovědi na ústní interpelace, z ministrů je jich omluvených, tak jak jsem se ptala před přestávkou, tak jich bylo omluvených osm, to znamená, že z těch třiceti položených ústních interpelací na členy vlády více než polovina nebude moci býti zodpovězena.
 
Já se chci zeptat pana předsedy vlády, jestli si fakt myslí, že tohle dává nějaký smysl, že takhle mají vypadat interpelace, že může za této situace opozice plnit svou kontrolní roli nebo i koaliční poslanci dostávat odpovědi na otázky, které je zajímají a nebo k nimž jsou vyzváni ze svého volebního obvodu. Děkuji za zodpovězení této otázky. Ale ta odpověď asi je snadnější než zjednání nápravy. Ale od toho jste, pane předsedo vlády, předsedou vlády, a já vás tedy žádám, abyste tu nápravu zjednal.
 
 
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: 
 
Tak děkuji. Já jsem tedy na základě podnětů, které jsem zaznamenal ze strany opozičních poslanců, vážené poslankyně, vážení poslanci, a patří mezi ně i paní poslankyně Němcová, nechal zpracovat statistiku, přehled účasti členů vlády na těchto interpelacích, které vždycky následují ve čtvrtek, když zasedá schůze Sněmovny, po otázkách na předsedu vlády. Ta tabulka byla zveřejněna, já jsem ji rozeslal do připomínkového řízení, tak aby se k ní všichni členové vlády mohli vyjádřit, a jakmile budu mít vyjádření všech členů vlády, tak to dám na jednání vlády. Bude to součástí programu vlády a budu chtít s ministry mluvit o jejich účasti. U některých je skutečně bídná. Ale já myslím, že je zbytečné, abych tady tu tabulku četl, ona skutečně byla zveřejněna a bude předmětem jednání vlády.
 
Já si myslím, že každý člen vlády si může zorganizovat svůj program tak, aby tady ve čtvrtek být mohl. Je samozřejmě zbytečné, aby tady členové vlády seděli v okamžiku, kdy na ně žádné interpelace nejsou, ale v okamžiku, kdy se dozvíme, že interpelace jsou, tak si myslím, že by člen vlády měl mít schopnost se ve čtvrtek, když je schůze, tohoto jednání účastnit. Mohou být vážné důvody. Mezi ty vážné důvody já počítám nemoc, mezi ty vážné důvody počítám jednání orgánů, kde je ministr nezastupitelný, tzn. třeba Evropská rada, kde se ministr nemůže nechat zastoupit, nebo jednání, kde musí být on osobně přítomen, ale myslím, že v těchto konkrétních případech je možné se z jednání Poslanecké sněmovny omluvit.
 
Takže budu usilovat o to, aby se účast ministrů zlepšila. Prvním krokem k tomu je právě ona zpracovaná statistika, která bude veřejně projednávána, bude projednávána na vládě. Každý občan má možnost se s touto statistikou seznámit, to není žádný tajný dokument, a předpokládám, že i tahle veřejná diskuse by mohla sloužit jako užitečná motivace pro členy vlády, aby se ústních interpelací tady v Poslanecké sněmovně účastnili. Takže určitě bude to téma jednání vlády a budeme o tom s kolegy tady na úrovni vládní koalice hovořit tak, aby se ta situace o něco zlepšila.
 
Jinak samozřejmě chci ocenit ministry, kteří mají dobrou účast, jako je třeba ministr Herman, ministr Brabec, Ťok, Zaorálek, Marksová, Dienstbier, kteří patří k těm, kteří se účastnili těchto interpelací ve větším procentu, tzn. byli tady přítomni na více než 63 % interpelací.
 
 
Miroslava Němcová: 
 
Já souhlasím s tím, vážený pane premiére, že není potřeba, abyste tady tu tabulku četl, všichni jsme ji viděli a myslím, že ji viděla i veřejnost i novináři. Souhlasím s vámi také v tom, že existují vážné důvody, pro které jsou členové vlády řádně omluveni. Jsou to ty důvody, které vy jste zmínil, a určitě z tohoto důvodu bychom jejich neúčast nenapadali. Ovšem domnívám se, že vy sám nejdete dobrým příkladem. Ne tím, že byste nebyl na interpelacích, to bych nechtěla říci, ale ve chvíli, kdy Sněmovna přijme např. usnesení, které jsme přijímali k migrační krizi, tak vy sám jste řekl hned v závěru poté, kde jsme přijali usnesení např. o tom, že nechceme, aby tureckým občanům byl poskytnut bezvízový styk, tak vy jste hned poté, co Sněmovna většinově toto usnesení přijala, řekl, že prostě to není stanovisko vlády, a mávl jste nad tím rukou. Čili tímto svým příkladem dáváte členům vlády najevo, že si až tak s našimi názory nemusí trápit hlavu. A když si vzpomenu na včerejšek, kdy první místopředseda vlády raději dělá kampaň a vy také nezjednáte nápravu a necháte ho, aby jezdil po kampani a neplnil si své pracovní povinnosti ve Sněmovně, tak to též dobrým příkladem není.
 
 
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: 
 
Děkuji. Já bych skutečně chtěl požádat o to, abychom když mluvíme o otázce liberalizace vízového režimu s Tureckem, věděli, o čem mluvíme, a popisovali to správnými pojmy. Nejde o absolutně bezvízový styk s Tureckem. Jde o to, že vůči občanům Turecka, kteří budou disponovat biometrickými doklady, které budou splňovat parametry Evropské unie, tak budou vůči nim zrušena krátkodobá schengenská víza, tzn. budou zde moci pobývat, nejvýše ale na dobu 90 dnů, bez toho, aniž by museli žádat o vízum do České republiky nebo do některé jiné země Evropské unie. Čili nejde o zrušení vízové povinnosti, jde o liberalizaci vízové povinnosti a týká se pobytu v rámci schengenského prostoru na dobu nejvýše 90 dnů. Čili o tom se jednalo s Tureckem a tom se jedná s Tureckem. 
Turecko zatím ještě nesplnilo všechny podmínky, které by splnit mělo, čili podle mého názoru stanovisko Evropské komise, která říká, že Turecku bude poskytnuta tato liberalizace vízového režimu, je předčasné. Je potřeba počkat na to, až Turecko reálně splní všechny podmínky, které si liberalizace vízového režimu vyžaduje. A samozřejmě my chceme, aby v těchto dohodách do budoucna byla vždycky také doložka, že bude možné pozastavit tuto liberalizaci v případě, že pro to budou důležité bezpečnostní nebo migrační důvody. A mimo jiné součástí té dohody je také jasná readmise, pokud jde o navracení uprchlíků z Evropy do Turecka. Musí tady jasně fungovat možnost navracet uprchlíky z Řecka, z Bulharska a z dalších zemí do Turecka a to musí být nutně součást této dohody.
 
A jenom chci pro pořádek také připomenout, že ono usnesení Poslanecké sněmovny bylo přijato až ex post. Bylo přijalo ex post, poté, kdy Evropská rada přijala závěr. To usnesení vy jste nepřijali před jednáním Evropské rady. Vy jste ho přijali až ex post, čili nemohlo být zohledněno ve vystupování České republiky.

štítky: # # #