Z médií

Vyjádření k aktuální situaci v souvislosti s vyznamenáním pro Jiřího Bradyho

24. října 2016, www.ods.cz / tisková zpráva

V pátek 21. 10. poskytl ministr kultury České televizi informaci o vyškrtnutí Jiřího Bradyho ze seznamu vyznamenaných a o zavrženíhodných důvodech, které k tomuto kroku prezidenta republiky vedly.

 
Proto jsem vyzvala vedení Poslanecké sněmovny a všechny poslance, abychom uctili pana Jiřího Bradyho na slavnostním zasedání. Byli jsme to právě my, kteří jsme návrh na propůjčení Řádu T. G. Masaryka Jiřímu Bradymu schválili.
 
Během víkendu Hrad tvrzení ministra kultury popíral. Pan Jiří Brady po nedělním příletu do České republiky potvrdil, že dostal z prezidentské kanceláře podrobné instrukce týkající se slavnostního ceremoniálu. Z toho vyplývá, že původně na seznamu musel být.
 
Potvrdila se tak slova ministra kultury. Tím spíše by se měla sněmovna zasadit o nápravu nešťastné ostudy a slavnostní setkání uspořádat.
 
Pokud se tak z nějakých důvodů nestane, požádám poslance, kteří to cítí stejně jako já, abychom se ve vhodných prostorách sněmovny s panem Bradym sešli a náležitým způsobem mu poděkovali. Musí vědět, že si jej rodná země váží a chová jej v úctě.

štítky: # #