Z médií

Volby otestují náš vztah k demokracii

29. září 2017, FORUM 24 / komentář

Internetový deník FORUM 24 v pondělí 4. září zahájil sérii diskusních článků nazvanou „O čem rozhoduje česká společnost v parlamentních volbách 2017?“. Tuto otázku jsme položili mnoha osobnostem českého veřejného života. Odpověděla nám také poslankyně Miroslava Němcová.

 
Za rok budeme oslavovat sté výročí vzniku první republiky. Mí oba dědečkové ji milovali a každý po svém v ní našli naplnění svých představ o dobrém životě.
 
Dědeček z maminčiny strany žil na venkově a měl hospodářství. Byl nadšeným členem Sokola, podílel se na společenském životě. Po nástupu komunistů o hospodářství přišel a nešťastně sledoval, jak se demokratický a svobodný stát převrátil do totalitní podoby.
 
Dědeček z tatínkovy strany byl prvorepublikovým armádním rotmistrem. Své vlasti sloužil oddaně a byl na ni hrdý. Za svou věrnost a vlastenectví zaplatil životem v koncentračním táboře.
 
Pro oba mé předky byly svobodné a demokratické poměry první republiky mohutným podnětem pro nasměrování vlastního života. Jejich osudy mám stále před očima a uvědomuji si, jak nenapravitelně a rychle se mohou příznivé podmínky pro činorodý a spokojený život zhroutit. Jejich sny obrátily v prach dva totalitní režimy, fašismus a komunismus, dvě strany jedné a téže smrtonosné mince.
 
Znovunabytá svoboda a obnovené demokratické poměry v naší zemi zakořenily však pouze křehce. Přestože již dvacet osm let budujeme nový stát, nacházíme se nyní v nebezpečném bodě. Uvnitř české společnosti se objevují hluboké trhliny.
 
Útok na podstatu demokracie
 
Zásadní riziko spočívá v ataku na existenci tradičních politických stran, jejichž volnou a rovnou soutěž garantuje Ústava České republiky jako hlavní předpoklad demokratického provozu v zemi. Rozložení a zpochybnění demokratických sil se stalo hlavním cílem agresivní, bezskrupulózní a destruktivní politiky Andreje Babiše. Na troskách demokratických stran hodlá vystavět svou stále autoritářštější moc. Jako nástroj mu oddaně slouží jeho hnutí a jím vlastněná média. Metodou je neustálé kriminalizování politických soupeřů. Děje se tak bez nejmenších důkazů a na úkor diskuse, jejímž cílem je nalezení účinných řešení problémů naší společnosti. Jde o nejvážnější útok na demokracii a svobodu v naší zemi po roce 1989.
 
První oběti rozviklané demokracie
 
Vedle politických stran se pro Andreje Babiše stali nepřítelem drobní a střední podnikatelé. Jde o část společnosti, která je nejméně navázána na stát. Aby i je mohl ovládat a mít pod kontrolou, musel jejich postavení významně oslabit. Použil byrokratické nástroje, které v mnoha případech vedly k faktické likvidaci firem a jednotlivců. V normálních zemích jsou drobní a střední podnikatelé považováni za oporu a základ ekonomické prosperity. U nás se stali překážkou na cestě Andreje Babiše k politickému i hospodářskému ovládnutí společnosti. Jsou první viditelnou obětí jím preferovaného systému řízení státu jako firmy. Slouží jako ukázka toho, co bude následovat, pokud Andreje Babiše s jeho útokem na demokracii ve volbách nezastavíme.
 
Spolupráci prezidenta republiky a předsedy hnutí ANO charakterizuje bezhraniční cynismus, s nímž prosazují své mnohdy provázané zájmy, na úkor zájmů velké části občanů. Řečeno vzletně – nejsou ve službě národu, ale přidávají se k silám, které naše křehké demokratické kořeny vyvrací a destruují.
 
Zpochybňování prozápadní orientace
 
Zcela vážně je zpochybňována naše prozápadní orientace, hlavní pilíř zahraniční politiky ČR po roce 1989. Přispívá k tomu bohužel sám prezident republiky, jehož náklonnost ke komunistickému režimu v Číně a obdiv k velmi problematickému vývoji v dnešním Rusku problematizuje naši pozici u západních spojenců. Vláda nedokázala přimět prezidenta k odpovědné spolupráci a nese na rozpadu čitelnosti naší zahraniční politiky hlavní díl.
 
Nezodpovědné zahrávání si s naší pozicí v NATO
 
S obratem v zahraniční politice souvisí i rozmělňování naší obranné politiky, pevné vazby na NATO. Atak přichází nepřekvapivě od komunistů. Spolu s okamurovci volají po našem vystoupení z Aliance. Sociální demokraté podporují vznik společné evropské armády, což by nutně vedlo k oslabení našich dosavadních aliančních pozic. Hnutí ANO již v praxi svou nezodpovědnou a nešťastnou politiku v resortu obrany předvedlo. Pro ministra Stropnického nebylo plnění našich aliančních závazků strategickou prioritou. Za jeho úřadování jsme se závazku financovat obranu ve výši 2 % HDP vzdalovali. Dostali jsme se i pod úroveň financování z let pravicové vlády během hospodářské krize.
 
Migrační krize
 
Obrana vnější je provázána s povinností zajistit vnitřní bezpečnost v naší zemi. Migrační krize vedle aktuálních rizik, jako je například kriminalita, přináší na náš kontinent rizika dlouhodobější. Zklamání z nenaplněných představ většiny migrantů se přetaví do mnoha forem odporu vůči zatím většinové společnosti. Bude se stupňovat atak na principy demokratického života. Jejich příchodem posiluje v Evropě tragický džin antisemitismu. Ve Francii se významně zvyšují počty Židů, kteří se cítí ohroženi a ze své domovské země odcházejí. Vytlačuje je právě sílící muslimská komunita a její neutlumitelný antisemitismus. Ten se projevuje i v Německu. Jestliže se dozvíme, že nejčastější nadávkou dětí v německých školách je „ty žide“, znamená to, že se za našimi hranicemi odehrává proměna, která nevěstí nic dobrého. Projevy antisemitismu jsou častější i u nás. Reakce na kroky podporující Izrael, které ve sněmovně prosazovala ODS, připomínaly nejodpornější sedlinu někdejší fašistické argumentace.
 
 
Volby 2017 rozhodnou o tom zda:
  • ubráníme demokratické ústavní principy v naší zemi
  • obnovíme svobodný prostor pro aktivní život, pro podnikání
  • odmítneme pakt Zeman–Babiš
  • posílíme prozápadní směřování České republiky
  • upevníme naši pozici v NATO
  • postavíme se nárůstu antisemitismu, pravicovému i levicovému extremismu
Pokud v těchto šesti bodech budeme úspěšní, budou se v bezpečném rámci rozvíjet všechny oblasti, které ke spokojenému životu potřebujeme. Počínaje školstvím a konče třeba výší mezd a důchodů.
 

štítky: # # # # # # # # # # #