Z médií

Babiš lže, když říká, že Čapí hnízdo bylo v pořádku. Pokutu mu dalo jeho vlastní ministerstvo

14. srpna 2017, ČRo Plus / rozhovor v médiích

Policie požádala sněmovnu o vydání poslanců hnutí ANO Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání, ve kterém jde o podezření z dotačního podvodu v kauze Čapí hnízdo. Vydáním obou politiků se v pátek začne zabývat sněmovní mandátový a imunitní výbor. Není ale podezřelé, že policie žádost podala jen dva měsíce před sněmovními volbami?

 
„Pro mě to podezřelé není, kauzou se Sněmovna zabývala už před rokem a půl. Věděli jsme, že se něco stalo, vyšetřuje to i Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF), takže jsme čekali nějaké vyústění,“ říká předsedkyně sněmovního mandátového a imunitního výboru Miroslava Němcová z ODS.
 
„Rozhodně si nemyslím, že policie měla s žádostí počkat až po volbách. Před zákonem jsme si všichni rovni a orgány činné v trestním řízení neberou ohled na to, jestli se dotyčnému vyšetřování zrovna hodí – ať už se třeba žení, narodilo se mu dítě nebo rozjíždí firmu,“ říká Miroslava Němcová.
 
Milionová pokuta za Čapí hnízdo
 
Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek celou věc považují za součást předvolební kampaně a snahu je politicky zlikvidovat. „Je to téměř 10 let stará kauza, která byla kontrolována za hejtmanů Bendla, Ratha, za ministra financí Kalouska, a všechny audity potvrdily, že to bylo v pořádku. Nechápu, z čeho policisté vycházejí,“ prohlásil minulý týden Babiš.
 
Podle Miroslavy Němcové to ale není pravda: „Dokonce i ministerstvo financí už pod Babišovým vedením našlo pochybení a vyměřilo mu pokutu, která byla později snížena z řádu milionů na několik desítek tisíc. Babiš lže, když tvrdí, že vše bylo vždy shledáno v naprostém pořádku. Pokud se nyní policie domnívá, že má dostatek argumentů, tak to musí prošetřit,“ zdůrazňuje.
 
 

Přepis rozhovoru:
 

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Policie požádala sněmovnu o vydání poslanců hnutí ANO Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání. Podle všeho jde o podezření z dotačního podvodu v kauze Čapí hnízdo. Jaký bude další postup? A nestává se z celé věci hlavně politická hra? Vydáním obou politiků se v pátek začne zabývat sněmovní mandátový a imunitní výbor, jeho předsedkyně, poslankyně za ODS, která bude kandidovat v říjnových volbách, Miroslava Němcová je dnes mým hostem. Dobrý den vám přeji do našeho jihlavského studia.

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně sněmovního mandátového a imunitního výboru /ODS/:
Dobré dopoledne z Jihlavy přeji.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Já jsem Michael Rozsypal a přeji dobrý poslech. Paní Němcová, vy už jste se jako předsedkyně mandátového a imunitního výboru seznámila s tou žádostí policie o vydání dvou poslanců?

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně sněmovního mandátového a imunitního výboru /ODS/:
Já se s ní budu seznamovat ve čtvrtek, mám domluvenou schůzku s vedením mandátového imunitního výboru, tedy s jeho tajemnicí, s tím, že budeme zároveň připravovat ten průběh toho pátečního jednání. Říká se tomu prezidiálka, to znamená, abychom měli podchycené všechny návrhy, usnesení, všechno, co je třeba projednat. Tak tímhle tím se budu zabývat, tím hlubším seznámením s tím spisem, který předala Policie České republiky sněmovně s žádostí o vydání těch pánů poslanců Babiše a Faltýnka, se s tím budu seznamovat v ten čtvrtek.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Čili zatím jste ani nenahlédla do té žádosti?

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně sněmovního mandátového a imunitního výboru /ODS/:
Zatím jsem do ní nenahlédla, protože jsem nebyla v Praze, pouze jsem dostala informaci od pana předsedy poslanecké sněmovny ve chvíli, kdy ta žádost do sněmovny přišla, a zároveň jsem se tedy spojila s tím aparátem našeho výboru, tak ty základní informace samozřejmě vím.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Martin Plíšek z TOP 09 řekl Aktuálně.cz ještě v pátek minulý týden: „O detailech nemůžu mluvit, ale obecně můžu říci, že policejní žádost je podle mě zpracována precizně a zodpovědně." Je na místě, aby se takto poslanec už veřejně vyjadřoval, ještě před tím, než v pátek zasedne mandátový a imunitní výbor?

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně sněmovního mandátového a imunitního výboru /ODS/:
Já myslím, že tento výrok není nějak v rozporu s tím, jakými pravidly jsou vázáni jednotliví členové mandátové i imunitního výboru. Vždycky se stane, že někdo třeba řekne o větu víc, co druzí kolegové z toho výboru vidí kriticky. Ale myslím si, že tohle to nijak zvlášť nevybočuje z těch pravidel, která máme.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Není to už vlastně politické hodnocení, když hodnotí opoziční poslanec zpracování té žádosti precizně a zodpovědně? Nevysílá tím už signál, že ta věc je možná vážnější, než ve skutečnosti bude?

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně sněmovního mandátového a imunitního výboru /ODS/:
Nemluvila jsem s panem kolegou na toto téma, takže nemohu potvrdit nic takového. Na mě to tak nepůsobilo. Samozřejmě. Ale že tato věc má obrovský politický potenciál, je to taková bomba, která padla na politické pole, a vlastně z tohoto pohledu bude všechno, kdokoli co řekne, tak bude z tohoto pohledu posuzováno jako zvyšování toho politického aspektu. Já se snažím od začátku té věci komentovat jenom to, co mi přísluší, tedy respektovat to, že jednání mandátového a imunitního výboru je ze zákona neveřejné. Rozumím zároveň médiím, která potřebují nějaké informace, aby mohla veřejnost informovat, tak zase jak jim náleží, tak se snažíme to nějak vybalancovat.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Tak mi prosím, paní poslankyně, řekněte, jaký bude teď ten další postup? V pátek se tedy sejdete, ale to teprve zahájíte to projednávání, je to tak?

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně sněmovního mandátového a imunitního výboru /ODS/:
Ano. V pátek se sejdeme a bývá tomu tak, musím předeslat, ve všech případech, tento není ničím výjimečný, pokud jde tedy o tu formální stránku věci. Vždycky se sejdeme na té první schůzi, která následuje poté, kdy policie požádá o vydání některého z členů poslanecké sněmovny, a prvním naším úkolem je určit zpravodaje v té věci. Ten dostane příležitost důkladně si věc prostudovat, i když samozřejmě už během tohoto týdne se všichni členové mandátového a imunitního výboru s ní seznamují. Ale tím účelem, proč se sejdeme jednou a poté přerušíme, je zejména to, že musíme domluvit termín s těmi, o jejichž vydání policie žádá, tak aby i oni se mohli dostavit před jednotlivé poslance mandátového a imunitního výboru a mohli…

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Promiňte, že vám vstupuji do řeči, vy už jste třeba nekomunikovali s Andrejem Babišem nebo s Jaroslavem Faltýnkem, jaké jsou jejich časové možnosti v těch příštích dnech nebo týdnech, kdy by k tomu jednání mohlo dojít?

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně sněmovního mandátového a imunitního výboru /ODS/:
Od pana Faltýnka jsem dostala nějaké avízo jeho časových možností, s panem Babišem jsem nemluvila, ale budeme to ladit tak, aby jediný termín, který my jsme skutečně vázáni jako výbor, je to, že máme předložit nebo projednat tu věc do doby, než bude zahájena nejbližší schůze poslanecké sněmovny. Ta schůze začne 5. září v úterý, a do té doby my samozřejmě musíme jednak ty formální věci, co jsem říkala, určit zpravodaje, a potom tedy pozvat i pány poslance, vyslechnout si je a dospět k nějakému doporučení pro sněmovnu. Čili do toho 5. září určitě ten termín společný, který by vyhovoval všem, budeme hledat.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Čili chápu to správně, že byste chtěla, aby do 5. září bylo ze strany mandátového a imunitního výboru jasno, zda vydat to doporučení plénu poslanecké sněmovny, které o tom bude rozhodovat, o vydání či nevydání obou poslanců? Chápu to správně?

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně sněmovního mandátového a imunitního výboru /ODS/:
Ano. Chápete to správně. Ten čas je pro mě důležitý i proto, že tím budeme mít splněnu svoji povinnost. Co potom poslanecká sněmovna, kdy já tedy navrhnu, aby do jejího programu byl zařazen ten bod žádost policie o vydání, kdy potom se sama na své schůzi, která bude toho 5. září zahájena, k tomu sněmovna dostane, to už není úplně v mé moci, to je rozhodnutí poslanců, kteří hlasováním rozhodují o programu té schůze, přesouvají jednotlivé body, předřazují je nebo naopak…

Michael ROZSYPAL, moderátor:
A promiňte, paní poslankyně, myslíte si, že by bylo lepší, aby k tomu projednávání toho bodu i na plénu došlo co nejdříve, nebo vám jako opoziční straně by vyhovovalo, aby se celá ta věc „vlekla" a ten termín toho jednání byl co nejblíže sněmovním volbám?

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně sněmovního mandátového a imunitního výboru /ODS/:
Já chci vyloučit, že tady mluvím za opoziční stranu. Já mluvím v roli předsedkyně mandátového imunitního výboru. A mým úkolem je, aby se tento výbor chopil řádně svých povinností. A za sebe, když se mě zeptáte, tak bych byla ráda, kdyby ta věc byla projednána co nejdříve. Protože čím déle se to bude protahovat, tím více spekulací, já nevím, jakých zavádějících informací a balastů se na to nalepí, kterým bude veřejnost znejišťována. Čili moje představa, přání a chuť se do toho pustit byla okamžitá a mít to co nejrychleji zúřadované, když to řeknu tímhle tím slovem.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Nestala se z celé té věci už od toho minulého čtvrtka vlastně velká politická kauza? A není to zpolitizováno až příliš? Protože přeci jenom, to asi víme všichni a respektují to všichni, že o případné vině či nevině musí rozhodnout soud.

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně sněmovního mandátového a imunitního výboru /ODS/:
Určitě rozhoduje soud. Mandátový imunitní výbor a posléze sněmovna, která hlasuje a je tím hlavním teda hlasem v této věci a rozhoduje o vydání či nevydání, tak my rozhodujeme pouze o to, že policie může konat. Potom, zda dospěje ona svými argumenty k soudnímu líčení a soud pravomocně rozhodne, to už není vůbec v naší moci. Jestli se mě ptáte na to, jak je to moc zpolitizované, no, je-li žádost policie o vydání předsedy hnutí, které podle preferencí je velmi významné, si stojí na tom žebříčku mezi konkurenty, ministra financí donedávna, tak je samozřejmé, že z toho nutně politická kauza musela být. Vezměte si například, že před měsícem a něco jsme projednávali žádost policie o vydání dvou poslanců, jednoho z ČSSD, jednoho z Komunistické strany Čech a Moravy, a bylo to ve věci podobné, dotační podvody, a v podstatě se tak jakoby zavřela voda nad tím, nikdo, samozřejmě, že to média zaregistrovala, informovala o tom, ale takovou výbušninou se to nestalo, což je přirozené v případě, že jde o jména, která teď figurují v tomto případě.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Zajímá mě, jestli k té politizaci nepřispěl i váš předseda Petr Fiala, který hned ve čtvrtek vyzval oba poslance ke složení poslaneckého mandátu? Není přece jenom na takové vyjádření ještě brzo, když jste sama zmínila, že ani vy neznáte ještě tu žádost policie, že nevíme, z čeho případně budou oba pánové obviněni, neměli bychom, i vy jako politici, více počkat a až poté třeba vydávat politická prohlášení?

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně sněmovního mandátového a imunitního výboru /ODS/:
Já upřesním, že vím ten důvod, z čeho policie viní, byť s tím spisem jsem se důkladně neseznámila, ale ty rámcové informace mám. A to, že pan předseda vydal prohlášení, vždycky každá politická kauza tohoto typu vybudí reakce všech politických konkurentů. Podívejte se do minulosti, že to tak, že tomu tak bylo. Myslím si, že v tomto se nic mimořádného, tedy pokud jde o ty komentáře těch ostatních zástupců politických stran, se nic mimořádného…

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Ale pořád platí presumpce neviny a nemáme my jako veřejnost dostatek informací.

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně sněmovního mandátového a imunitního výboru /ODS/:
To jistě, tu nikdo nezpochybňuje.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Jestli by k vyzývání k rezignaci na mandát neměla přece jenom i Občanská demokratická strana počkat, až případně bude vzneseno nějaké konkrétní obvinění nebo případná obžaloba, případně, pokud k tomu dojde?

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně sněmovního mandátového a imunitního výboru /ODS/:
Já si myslím, že to vychází, zejména to stanovisko pana předsedy Fialy, i z toho, že byl před časem diskutován ten kodex etický, který přijalo hnutí ANO a které samo zavazovalo své členy k tomu, aby okamžitě, nejprve tedy tam měli tu přísnou verzi, vzdát se mandátu, nyní tam mají tu soft verzi, nebrání…

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Pardon, ale to je zase věc hnutí ANO. Vám by se asi také nelíbilo, kdyby vám někdo komentoval nějaké vaše vnitřní stanovy nebo postupy.

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně sněmovního mandátového a imunitního výboru /ODS/:
Ne, nás komentovali stále a komentují nás stále a ta politická diskuse…

Michael ROZSYPAL, moderátor:
A asi se vám to nelíbí, předpokládám.

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně sněmovního mandátového a imunitního výboru /ODS/:
Jestli se to někomu líbí nebo nelíbí, to já prostě nechávám na úvaze každého. Ale politická diskuze je o tom, že prostě ti politici říkají své názory, měřit nějakým speciálním přístrojem, jestli už je to moc brzo nebo jestli už je to moc pozdě, ta kritika přichází každou chvíli. Buďto tedy měli jste to říci dřív, proč jste s tím přišli až nyní. Takže já v tuhle tu chvíli opakuji to, co už jsem řekla. Prostě takovou dimenzi, jako mají tato dvě jména, nutně vzbudí rozruch v celé politické scéně a nic předčasného se mi na tom výroku pana předsedy Fialy nezdá.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Není to, paní Němcová, tak, že pokaždé, když se objeví nějaká taková kauza, tak že politici měří dvojím metrem, že ta vyjádření jsou tak, jak se jim to hodí? Protože například když byl obviněn policií hejtman Martin Půta za Starosty a nezávislé, tak zůstal, ve funkci libereckého hejtmana kandidoval a volby velmi výrazně vyhrál. Tak nemělo by to přece jenom zůstat na rozhodnutí voličů?

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně sněmovního mandátového a imunitního výboru /ODS/:
Ale ono to na nich zůstane. Já už znovu opakuji, že my nerozhodujeme o žádné vině nebo nevině. My pouze posuzujeme žádost policie, zda jsou splněny všechny náležitosti, které ta žádost má mít, a pokud ano, tak potom musí jednat nezávislé orgány činné v trestním řízení, do toho politika se vměšovat nemá, tyto hranice mají být velmi přísně respektovány. A samozřejmě, že nakonec vždycky rozhodnou voliči v demokratických volbách.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Paní Němcová, jak na vás působí to načasování celé věci? Že se to objevilo zhruba 2 měsíce nebo 2 měsíce a něco před sněmovními volbami? Není to podezřelé?

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně sněmovního mandátového a imunitního výboru /ODS/:
Mně to podezřelé není, protože s tou kauzou Čapí hnízdo sněmovna už se zabývala před rokem a půl. Před rokem a půl jsme věděli, že se něco stalo, že prostě tady jsou nějaké nesrovnalosti, zároveň všichni včetně veřejnosti jsme byli seznámeni s tím, že se zabývá také evropský úřad pro poskytování dotací, OLAF vyšetřuje tuto věc. Takže jsme čekali v nějaké vyústění. Já vůbec neumím říct, jestli to mělo přijít dřív nebo jestli to mělo přijít později. Rozhodně nesdílím názor, že se mělo čekat až po volbách, protože v tom pohledu na spravedlnost jsme si všichni rovni a žádný orgán činný v trestním řízení by nečekal v případě jednotlivce na to, jestli třeba se žení nebo se mu narodí dítě nebo teď rozjíždí firmu a nehodí se mu vyšetřování. Prostě ten okamžik policie nějak uzavřela své šetření, do toho já nevidím, a v tu chvíli to předala sněmovně, a pak už je na nás, abychom se s tím vypořádali.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Andrej Babiš minulý týden pro Český rozhlas řekl, cituji: „Je to téměř 10 let stará kauza, která byla kontrolována za hejtmanů Bendla, Ratha, za ministra financí Kalouska, a všechny audity potvrdily, že to bylo v pořádku. Nechápu, z čeho policisté vycházejí.“ Řekl Andrej Babiš s tím, že jde o kampaň proti jeho osobě a o snahu zlikvidovat jej krátce před volbami. Tak proč žádná pochybení se v minulosti neprokázala a proč to přichází právě teď? Necítíte v tom opravdu možná nějakou snahu ze strany někoho, nevím koho, ovlivnit sněmovní volby, které budou v říjnu?

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně sněmovního mandátového a imunitního výboru /ODS/:
Já se vůbec do těchto spekulací, kdo by případně stál v nějakém pozadí, nechci pouštět, protože o tom vůbec nic nevím. Je tady oficiální žádost policie a té se musí vyhovět. Pokud jde o tu argumentaci Andreje Babiše o tom, že všechno bylo v pořádku, tak to není pravda, protože i jeho ministerstvo již jím řízené shledalo tedy pochybení, vyměřilo mu tehdy pokutu, která nakonec byla snížena z řádu milionů na pár…

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Desítek tisíc.

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně sněmovního mandátového a imunitního výboru /ODS/:
… desítek tisíc. Takže v tomto lže, když říká, že všechno bylo vždycky shledáno v naprostém pořádku. A jestliže tedy teď policie má nějaké argumenty, o kterých je rozhodnuta, že má tu věc prošetřit, tak to prošetřit prostě musí.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Nemůže na tom celém vlastně ve finále vydělat hnutí ANO a Andrej Babiš, právě i tou rétorikou, že je to spiknutí systému proti nim?

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně sněmovního mandátového a imunitního výboru /ODS/:
Andrej Babiš přišel do politiky s tím, že všichni jsou špatní a on jediný je dobrý a napraví všechno zázračně a bude stát řídit jako firmu. Ukazuje se, že i jeho minulost, která není úplně jasná s tím, jak začínal podnikat ve chvíli, kdy zakládal Agrofert, kdo jej financoval, on tvrdí, že nějací spolužáci ze Švýcarska, těch otazníků, jak spolupracoval s různými dnes velmi zpochybňovanými osobami typu pana Mrázka nebo pana Pitra, těch otázek nad jeho minulostí je řada. Takže já jsem ani vteřinu nevěřila, že je to ten bílý rytíř přijíždějící na bílém koni, který vymete Augiášův chlév. Prostě pan Babiš…

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Pardon, na druhou stranu voliči mu to pravděpodobně věří.

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně sněmovního mandátového a imunitního výboru /ODS/:
Ano, to já nezpochybňuji. Řekla jsem před chvílí, že rozhodne volič. Ale nemyslím si, že je něco nenormálního, když zrovna tedy se to týká pana Babiše, tak že máme přijmout rétoriku, že je to všechno spiknutí, všech, politiků, žalobců, policistů, všichni prostě se mu chtějí nějakým způsobem pomstít a on neví proč. Já nerozumím tomu, proč nenechá sám tedy volnost průchodu té žádosti, a nebrání se normálními prostředky, nikoliv tím, jak, jak pořád říká, že to je dokonce z 50. let, což je urážka pro všechny politické vězně a lidi, kteří v té době žili.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Ale na druhou stranu, pokud se nepletu, tak zase Andrej Babiš neřekl, že by se nenechal vydat sněmovnou. I Jaroslav Faltýnek řekl, že rozhodně svému případnému trestnímu stíhání nijak bránit nebude.

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně sněmovního mandátového a imunitního výboru /ODS/:
Já teď komentuji jenom tu argumentaci, která zněla, že to je spiknutí, že to je kampaň, že to jsou 50. léta, která, znovu říkám, se musela každého normálního člověka, který zná historii 20. století v naší zemi, tak se ho musela hluboce dotknout.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Předsedkyně mandátového a imunitního výboru, poslankyně za ODS Miroslava Němcová je dnešním hostem v Interview Plus. Paní poslankyně, jaký výsledek ODS ve sněmovních volbách by podle vašeho názoru byl úspěchem a jaký už by byl neúspěchem?

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně sněmovního mandátového a imunitního výboru /ODS/:
Já jsem se vždycky v minulosti bránila tohle říci, protože je to vždycky taková střelba do slepého terče, nikdy nevíte, co ovlivní ještě rozhodování voličů. Vzhledem k tomu, jediné, co je racionální z mého pohledu tedy, se podívat na ten možný výsledek, je to, podívat se na ten minulý, který opravdu dobrý nebyl, v roce 2013, kdy ODS…

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Těch necelých 8 %?

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně sněmovního mandátového a imunitního výboru /ODS/:
…získala necelých 8 % ve volbách, tak určitě pro mě zisk někde kolem 13, 14 % by znamenal, že to je opravdu velký pohyb po tom hlubokém propadu, kdy stoupání nahoru zase trvá velmi dlouho. Tak to bych si přála, kdybychom dospěli k tomuhle výsledku.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Server iDNES dnes citoval místopředsedu senátu, výrazného politika ODS Jaroslava Kuberu, podle kterého by 9 % znamenalo konec šéfa občanských demokratů Petra Fialy, a podle iDNES i další politici ODS otevřeně říkají, že hranice volebního úspěchu a neúspěchu je dvouciferný výsledek. S tím byste souhlasila?

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně sněmovního mandátového a imunitního výboru /ODS/:
Já nechci teď rozpoutávat debatu, která náleží na vnitrostranickou půdu, přes média o tom, co je výsledek, který by měl k odvolání vést předsedy politické strany. K tomu výsledku se vyjádří, tak jako jsme to dělali v minulosti, určitě bude svolán kongres, a co se na něm stane, to bych teď vůbec nechtěla předjímat, protože i tím bych ovlivňovala to, jak bude vedená politická kampaň. Já se teď chci soustředit na tu kampaň, dosáhnout co nejlepšího výsledku, a poté uděláme tedy ty účty uvnitř politické strany.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
I když respektuji, že to nechcete říct veřejně, tak máte ale uvnitř strany tedy stanovenou nějakou hranici, co by pro vás úspěch či neúspěch byl? Mluvili jste takto o tom?

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně sněmovního mandátového a imunitního výboru /ODS/:
Já jsem u žádného rozhovoru, který by takovou hranici stanovil, nebyla.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Je, paní poslankyně, Občanská demokratická strana srozumitelná pro své voliče, když se na jednu stranu deklaruje jako eurorealistická strana, ale na druhou stranu máte ve svých řadách politiky typu europoslance Jana Zahradila nebo Václava Klause mladšího, kteří jsou v některých svých komentářích velmi, velmi kritičtí vůči Evropské unii?

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně sněmovního mandátového a imunitního výboru /ODS/:
Já si myslím, že v každé politické straně je několik proudů. Můžeme se podívat tedy na ty tradiční politické strany v tom dobrém slova smyslu, i je oceňuji za to, že mají uvnitř několik názorových proudů na různé otázky, ať jsou to otázky zahraniční politiky, nebo vnitrostátní, a v Občanské demokratické straně tomu tak bylo vždycky. Vždycky tam byli ti, kteří byli, dejme tomu, mírnější, více sociálně naladěni, ti, kteří byli více pravicoví, ti, kteří byli ve vztahu k Evropské unii tedy daleko odmítavější, tu Evropskou unii než ostatní. Ale není to převažující hlas, pana Zahradila nebo pana Klause, v té diskusi uvnitř Občanské demokratické strany ve vztahu k Evropské unii ten převažující tón té diskuse se nemění. To znamená, ten realistický pohled, nelakování si nic narůžovo, i kritický pohled na to, kam se unie, Evropská unie vyvíjí, ale rozhodně nepřevažují hlasy nebo nejsou, nejsou v nějaké vážné skupině hlasy, které by volaly třeba po odchodu z Evropské unie, to vylučuji.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Vy mluvíte o tom převažujícím hlasu, ale já jsem se právě ptal i na tu srozumitelnost, protože na jednu stranu vy tady mluvíme o tom zakotvení Občanské demokratické strany, ale na druhou stranu právě třeba pánové Zahradil nebo pan Klaus mladší jsou bezesporu výraznými politiky, výraznými osobnostmi, mají své příznivce na sociálních sítích, hojně komentují evropskou politiku i v médiích, a Václav Klaus mladší shodou okolností dnes publikoval komentář na serveru Novinky.cz, a tam napsal, cituji teď z toho článku nebo z toho komentáře: „Snižme daně, nechme peníze lidem. Zrušme dotace a projekty, ať si EU strčí své ideové a korupční projekty do… (někam jinam), bude méně kriminality, bude více demokracie. Vraťte lidem tuhle zemi zpátky.“ Tak mě zajímá, když teď uzavírám citaci z toho komentáře, paní poslankyně, jestli právě i takovéto vyjádření není pro voliče nesrozumitelné? Jestli ví, kam ODS patří a jak se staví k Evropské unii?

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně sněmovního mandátového a imunitního výboru /ODS/:
Já myslím, že v tom základním pohledu z toho volič to stanovisko Občanské demokratické strany najde, protože ta kritika dotací jako něčeho, co deformuje trh, tu jsme vznášeli vždycky a na tom trváme. Takže v této části toho vyjádření pana, pana Václava Klause mladšího, pokud se týká těch dotací, souhlasím. Pokud on tam má potom to expresivní vyjádření, kam by měla jít Evropská unie, no, tak každý z nás má nějakou potřebu se vyjádřit, někdo silněji, někdo s větším klidem, tak toho já si zase moc, těchhle výkřiků, nevšímám.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
A když mluvíte o tom, že dotace deformují trh a že s tou kritikou souhlasíte, tak proč tedy Česká republika přijala z evropských rozpočtů za tu dobu našeho členství o více než 600 miliard více, než do evropských rozpočtů odvedla? Je to špatně? Nebo měli bychom třeba ty peníze vrátit? Nebo nečerpat?

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně sněmovního mandátového a imunitního výboru /ODS/:
Vstoupili jsme do Evropské unie vědomě s těmi podmínkami, které tehdy byly nastaveny a platí dodnes v rámci těch jednotlivých rozpočtových programů, pětiletých plánů. Samozřejmě, že ten ideál, aby se odbouraly dotace, mně by se osobně líbil, protože si nemyslím, že to je dobře. Ale zároveň při tom vstupu zase všichni věděli, do čeho jdou, a tento model přijali. To, že by neměl jaksi bujet a dále šířit, že naopak by bylo žádoucí, aby Evropská unie podle mého názoru tedy poté, co vstoupila ta poslední desítka členů, tak že by měla spíše brzdit a nechat ty země, nechat jim větší prostor, aby rozhodovaly samy, to si myslím, že je velká chyba, kterou Evropská unie nedělá. Že kroky, které tlačí všechny ty země do třeba, když se podíváme na migrační krizi, do toho jednotného pohledu, třeba k těm povinným kvótám, tak určitě dělá sama sobě Evropská unie medvědí službu a zpochybňuje z pohledu řady voličů v těch jednotlivých členských státech to, jestli je racionálním uskupením, které jim dobře slouží.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Pardon, není to ale vina i českých politiků, kteří jsou bezesporu součástí Evropské unie, protože Evropská unie je pouze a jednoduše složena ze stále ještě 28 členských států?

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně sněmovního mandátového a imunitního výboru /ODS/:
Každá země tam má nějaký hlas, který je slyšet lépe nebo je slyšet hůře. Já třeba když jsem zmínila tu migrační krizi, tak během rozprav v poslanecké sněmovně jsem kritizovala vládu za její nevýrazné postoje, protože tam opravdu jde o takovou míru obrany, osobní bezpečnosti země, že jsem měla dupnout víc z mého pohledu, ve chvíli, kdy se ten nápad těch povinných kvót objevil. Takže určitě vám dám za pravdu, že ta není imaginární nějaká skupina Evropská unie, že to je uskupení jednotlivých členských států a záleží na nich, jaké politiky s jakým fundamentem tam posílají a s jakým politickým zázemím, aby dokázali to, co jejich země potřebuje prosadit. Myslím, že Sobotkova vláda tohle to neudržela dobře v rukou.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Ještě, paní Němcová, poprosím o jednu věc, v tom komentáři citovaném Václava Klause mladšího píše: „V České republice se přestává rozhodovat u voleb. Již minulé volby byly zcela ovlivněny policejními a mediálními akcemi, tunami zlata, špionážemi a podobně, že z toho nakonec zbyla nezdaněná luxusní kabelka paní Nagyové, je jiná věc.“ Opravdu je ta situace tak daleko, že se v České republice nerozhoduje u voleb? Myslíte si, že volič není suverén, který si dokáže zhodnotit to, co se v České republice děje?

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně sněmovního mandátového a imunitního výboru /ODS/:
Určitě v tom roce 2013 působila obrovská naštvanost na Občanskou demokratickou stranu. Ta věc, která bouchla, která dodnes ale má ten žalostný výsledek, že ti státní zástupci v podstatě žádné relevantní argumenty nepředvedli, tak ta ovlivnila volby, ale bude tomu tak a je tomu tak vždycky, nejenom v České republice, objeví-li se taková pochybnost, tak voliči po takovém skandálu zvažují, jestli jsou hodně naštvaní, chtějí té straně uvěřit…

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Ale i v roce 2006 jsme tady měli takzvanou Kubiceho zprávu. Ale jestli je to vyjádření, že se přestává rozhodovat u voleb, opravdu namístě?

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně sněmovního mandátového a imunitního výboru /ODS/:
Já si myslím, že lidé, kteří k těm volbám jdou, spíše se může z mého pohledu dít to, že lidé k volbám nejdou. Že jsou tak znejistělí a otrávení a neví, co si o tom mají myslet, že nejdou k volbám, a tam by potom ten problém nastával. Ale pokud se už rozhodnou jít, tak si myslím, že zvažují svoji budoucnost, budoucnost svých dětí a po tomto zvážení jdou volit, takže rozhodně bych tady nechtěla říkat to, že nemají volby žádný význam a že lidé u nich nic nemohou rozhodnout. To nepotvrzuji.

Michael ROZSYPAL, moderátor:
Říká poslankyně, říká poslankyně za ODS Miroslava Němcová. Děkuji vám, na slyšenou.

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně sněmovního mandátového a imunitního výboru /ODS/:
Na slyšenou.

štítky: # # # # #