Z médií

Ať je ten nový rok lepší, než bude!

12. ledna 2018, FORUM 24 / komentář

Ať je ten nový rok lepší, než bude! Tak mi popřál akademický malíř a grafik Vladimír Suchánek. Vzhledem k situaci v zemi to nemohlo být výstižnější. Dokazují to poslední dny.

 
Úterý 9. 1. 2018
 
Zasedá mandátový a imunitní výbor sněmovny. Má rozhodnout o zbavení imunity předsedy vlády Adreje Babiše a Jaroslava Faltýnka. Zástupci ANO a SPD se spojili a tvoří většinu. Na jednání výboru byli pánové Babiš a Faltýnek pozváni, ale omluvili se, protože nemají přečtenou zprávu OLAF. Ovšem pan premiér do všech médií sděluje, že ho zpráva nezajímá, netýká se ho a číst ji rozhodně nebude.
 
Dále jsou na výbor pozváni vyšetřovatel a státní zástupce. Slyšení vyšetřovatele se odehrává v téměř urválkovské atmosféře. Ukazuje se, že cílem bloku ANO a SPD je jeho diskreditace. Po čtyřech hodinách obstrukcí je jasné, že nerozhodneme. Všechny návrhy na urychlené pokračování jednání výboru hlasovací koalice ANO a SPD odmítne a prosadí si úterý 16. ledna. Je to ten nejméně vhodný termín, začíná schůze sněmovny a budeme v časovém presu.
 
Středa 10. 1. 2018
 
Andrej Babiš žádá o důvěru pro svou vládu. Neprojde návrh, abychom nejprve vyřešili jeho trestní věc a teprve poté se rozhodli, zda může žádat o důvěru. Prý to spolu nesouvisí. V normálním životě se přece také nejprve vdáme či oženíme, a teprve poté se ptáme, co je náš partner vlastně zač. V této babišovské logice se rozeběhne schůze. Přichází i prezident. Náhodou to tak vyšlo, že je dva dny před prezidentskými volbami.
 
S uspokojením se přesvědčujeme, že Miloš Zeman drží slovo a rozhodně nedělá žádnou kampaň. Navečer se situace zvrtne. Poslanci za ANO a SPD požadují svolání nočního zasedání mandátového a imunitního výboru. V nastalém chaosu se dozvídáme, že chtějí ještě někoho vyslechnout. O koho jde, se zatím neví. Odmítáme čekat do noci, je přerušena schůze a mandátový výbor se schází.
 
Nejprve je nutno schválit jeho program. Zjistíme, že jde o pozvání pro bývalého policistu Jiřího Komárka. Je nepravomocně odsouzen, od policie odešel, od Andreje Babiše dostal trafiku. Aby mohl na mandátovém a imunitním výboru vypovídat, musí být nejprve zbaven mlčenlivosti. Ale jaké věci se má zproštění týkat, když kauzu Čapího hnízda nevyšetřoval, a my nic jiného neposuzujeme?
 
Poslanci ANO a SPD tedy odhlasují, že výbor žádá o zbavení mlčenlivosti pana Komárka v plném rozsahu. Tak bude moci mluvit o všech kauzách, které kdy řešil. Čapí hnízdo mezi nimi ale není. Očekávám, že takovou kuriózní žádost si příslušná místa dají do rámečku a ke zbavení mlčenlivosti nedojde. Přesto to prý nevadí, jen ať pan Komárek přijde. Aby nám řekl dobrý den? Nebo si ANO a SPD dělají dobrý den z nás, když nám vnucují svůj pokřivený svět, který vypadá takto:
 
Andrej Babiš chce vládnout, ale policie ho chce stíhat, nijak to však spolu nesouvisí. Číst zprávu OLAF nechce, ale na mandátový a imunitní výbor nemůže přijít, protože ji nezná. Vyhlásil svatou válku tradičním stranám (v jeho řeči matrixu), proto je chce do vlády. Poslanci ANO a SPD nemají čas na jednání mandátového a imunitního výboru dříve než 16. ledna, proto ho svolají v noci 10. ledna. Pan Komárek Čapí hnízdo nevyšetřoval, proto žádáme, aby byl zbaven mlčenlivosti v ostatních kauzách.
 
V titulku cituji Vladimíra Suchánka. Zakončím příhodou, která se stala jinému malíři. Šel kolem hřbitova a šlápl do psí hromádky. Klacíkem si to chtěl vyšťourat z podrážky, když v tom šly kolem tři starší dámy. „Co se vám stalo, mistře“, ptaly se. „Inu, šlápl jsem do ….“. Dámy s pochopením soucitně dodaly: „No, viďte, a k tomu ještě ten Zeman…“
 
Kéž je ten nový rok lepší, než zatím je.
 

štítky: # # # # #