Z médií

Rozdílný přístup vlády ke státním úředníkům a živnostníkům je varovný. První preferuje, druhé likviduje

8. června 2015 / Nezařazené

Vláda schválila bonusy pro státní úředníky, které nemají běžní zaměstnanci, o podnikatelích nemluvě. Jedná se o placené volno na svatbu sourozence nebo vnoučete, na promoci dítěte, sourozence nebo vnoučete, na doprovod dítěte v jeho první školní den nebo na vyřizování osobních záležitostí. Návrh připravilo Ministerstvo vnitra a týká se 70 tisíc státních úředníků.

 
Postavení státních úředníků se tak stává vysoce privilegované zejména nad soukromou sférou. Vytváří se nebezpečná propast mezi úředníky státu na jedné straně,  na druhé straně jsou podnikatelé a zaměstnanci, jejichž daně tvoří rozhodující příjem státní pokladny, z níž se provoz státu financuje. 
 
Varovný je kontrast mezi přístupem vlády ke státním úředníkům a živnostníkům. První preferuje, druhé likviduje. Zatěžuje je nesmyslnou byrokracií, připravovaným zákonem o elektronické evidenci tržeb, kontrolou nepohodlných.
 
Velmi podivné je vyhodnocení desítek tisíc dnů volna ročně z hlediska dopadu na státní rozpočet. Zpráva Ministerstva vnitra tvrdí, že dopad je nulový, nebude to stát nic. I kdyby úředníci práci dohnali v přesčasech, vzniká tu problém, že ostatní zaměstnanci či podnikatelé tuto státem placenou možnost nemají. Škody za toto kastovní rozhodnutí se promítnou do ještě slabšího vztahu občana ke svému státu. 
 
Varovné je v této souvislosti to, že řada ministerstev má požadavky na posílení úřednických míst a před spuštěním služebního  zákona  musely stovky zaměstnanců opustit zejména centrální úřady, aby byli nahrazeni vládě blízkými lidmi. Pro státní úředníky schválila vláda výhody, které nemají žádné opodstatnění. 
 
 

štítky: # # # # #