Z médií

Každá vlna zbabělých anonymních sprostot mě utvrdí v tom, že musím dál v politice zůstat!

2. listopadu 2013 / rozhovor v médiích

Žďár nad Sázavou – Vysočina bude mít oficiálně ve Sněmovně jedenáct poslanců, neoficiálně však dvanáct. Tím dvanáctým je Miroslava Němcová, která sice na vysočinské kandidátce ODS chyběla, protože byla lídrem v Praze, nicméně Vysočina je stále jejím domovem. Říká, že veškeré dění v kraji ji stále zajímá.

 

Patnáct let jste poslankyní a jezdíte mezi Žďárem nad Sázavou a Prahou. Musí to být únavné. Nenapadlo vás někdy přestěhovat se do hlavního města, abyste nemusela tolik cestovat? 

Ne, Vysočina je pro mne srdeční záležitostí. Mám zde také své dlouholeté přátele a bez nich si vůbec neumím život představit. 

V české politice se pohybujete už téměř dvacet let. Prošla jste jí od nejnižšího patra až po to nejvyšší. Ve které funkci vám přišla vaše práce nejsmysluplnější, a kde to byl naopak únavný boj s větrnými mlýny? 

Ráda vzpomínám na dobu, kdy jsem byla radní ve Žďáře. Vždy jsem si vážila důvěry lidí, kteří mi ve volbách dali svůj hlas, vždy jsem cítila pokoru i velkou odpovědnost a vždy jsem pokládala svou práci pro ně za smysluplnou. Je jisté, že v politice existují výhry i prohry. A dodnes jsem neotupěla a vždy když je schváleno něco, o čem jsem přesvědčena, že to lidem v naší zemi neprospěje, hluboce mě to zasáhne. Daleko příjemnější byla léta, kdy byl u nás i v celé Evropě ekonomický růst. Poslední roky, kdy se Česká republika a celá Evropská unie potýkají s ekonomickou krizí, jsme byli postaveni před mnohá těžká rozhodnutí. 

Měla jste někdy chuť s politikou praštit? Proč?
 

Když máte důvěru lidí  a denně mi to potvrzují desítky a někdy i stovky dopisů a e­-mailů , je to velké povzbuzení. Ale úvaha o tom, zda v politice setrvat, se nutně občas objeví. Dřív jsem o odchodu přemýšlela po každé vlně anonymních výhružek, osočení a sprostot, ale nyní je to přesně obráceně. Každá taková vlna anonymních zbabělců mě utvrdí v tom, že musím zůstat! 

Z jedenácti právě zvolených poslanců na Vysočině je sedm nováčků, co byste jim jako ostřílený matador poradila? 

Nový poslanec velmi rychle zjistí, že je jeden ze 200 a že pokud chce cokoli prosadit, musí pro svůj nápad získat nadpoloviční většinu poslanců. Navíc zjistí, že předložit návrh zákona není jednoduché, protože ten musí být v souladu s ústavním pořádkem, se směrnicemi a nařízeními EU, s ostatními zákony, s mezinárodními smlouvami, jimiž jsme vázáni. Také zjistí, že i když byl do doby svého zvolení vážený občan, od této chvíle tomu tak přestává být – to v souvislosti s virtuálním mediálním obrazem Sněmovny. Poradila bych jim, aby si podrobně prostudovali veškeré informace, které najdou na webových stránkách Poslanecké sněmovny, aby si například přečetli některé stenozáznamy a tím zjistili, co je čeká. Čím dříve se noví poslanci seznámí s prací poslance v celé její složitosti, čím dříve z nich budou profesionálové, tím lépe pro naši zemi a její občany. 

Překvapuje i vás politika stále něčím novým? 

V posledním volebním období bylo těch nepříjemných novinek víc než dost. Poprvé vláda spojila s nějakým zákonem svou existenci a ukázalo se, že zákonné vymezení tohoto institutu není dostatečné. Kauzy, kdy Sněmovna rozhodovala o vydání několika poslanců k trestnímu stíhání, vazebně stíhaný poslanec či pravomocně odsouzený poslanec. Poslanci zvolení za Věci veřejné, kteří srazili politickou kulturu na bod 0. Pád vlády z dodnes nevyjasněných důvodů. Destrukční choutky pana prezidenta, jím jmenovaná úřednická vláda zcela bez politického krytí. Poprvé se dle nové úpravy Ústavy rozpustila Poslanecká sněmovna. Naopak příjemně mne překvapila podpora lidí v těžkých a vypjatých chvílích. Čtení podpůrných e­-mailů a dopisů mi dodávalo sílu. 

Už před časem se o vás mluvilo jako o kandidátce na předsedkyni ODS, ale nešla jste do toho. Nelitujete? Nebyly by volby dopadly pro vaši stranu jinak? 

Co se stalo, nejde odestát, jak praví lidová moudrost. 

A co prezidentská kandidatura? Proč jste ji nevzala? 

Velmi jsem to zvažovala. Usoudila jsem, že politická situace je natolik složitá, že by po mém odstoupení bylo velmi obtížné zvolit nového předsedu Poslanecké sněmovny. Očekávala jsem, že prezidentská volba politickou situaci ještě rozjitří. V tom jsem se nemýlila a jsem ráda, že se mi spolu s týmem pracovníků Sněmovny podařilo všechny nebývalé politicky i právně složité kauzy, z nichž jen některé jsem uvedla v předchozí odpovědi, profesionálně zvládnout. 

(Autor: Iveta Danko)

štítky: # # #