Z médií

Studio Česko

12. března 2012 / rozhovor v médiích

Hostem diskusního pořadu Rádia Česko byla předsedkyně Poslanecké sněmovny a 1. místopředsedkyně ODS Miroslava Němcová.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:
 
Politická sebevražda v přímém přenose. Tak počínání současných i bývalých představitelů strany Věci veřejné před soudem v případu možného uplácení poslanců komentují česká média. Pro vládu, která se deklarovala jako bojující proti korupci, to navíc znamená další šrám v očích voličů. Podle prezidenta republiky Václava Klause jsme ale díky přímému přenosu ze soudní síně svědky něčeho ničivého.

Václav KLAUS, prezident České republiky (záznam):

Je to reality show v přímém přenosu, do kterého se plete všechno možné i nemožné, všechno mající souvislost s nějakou potenciální trestní činností a s obecnou politikou. V každém případě je to ničivý prvek vůči politickému systému v České republice. Je to věc nesmírně riskantní a nás v každém případě všechny dohromady zásadním způsobem poškozující.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:  

Začíná Studio Česko, při jehož poslechu vás vítá Ondřej Černý. Naším hostem je předsedkyně Poslanecké sněmovny a první místopředsedkyně Občanské demokratické strany Miroslava Němcová. Dobrý den do Poslanecké sněmovny.

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny a 1. místopředsedkyně ODS:

Dobrý den přeji.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:  

Podle aktuálního průzkumu agentury STEM je s politickou situací v Česku spokojeno pouze 14 procent Čechů. O čem to podle vás vypovídá?

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny a 1. místopředsedkyně ODS:

Není to vůbec povzbudivé číslo. A ono už nějakou dobu se ukazuje, že tahle nespokojenost, taková míra nespokojenosti existuje. Vypovídá to o tom, že lidé na jedné straně cítí nespokojenost s tím, jak funguje politická scéna, na druhé straně bych já si myslela, že je ještě nějaký faktor obav, znejistění. Dívají se určitě všichni také za naše hranice. Vidí, že ani Evropa nemá jasno, které nástroje použít, aby zmírnila tu nejistotu a obavy u svých občanů. Tak bych já si myslela, že to je takový komplex všech možných faktorů, které se promítají do tohoto čísla.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:  

Možná k tomu přispívá i to soudní řízení, jehož jsme v minulém týdnu byli svědky. Předseda poslaneckého klubu vládní strany a podle všeho její hlavní hybatel stojí totiž před soudem a za případné uplácení mu hrozí až 6 let vězení. Jak právě toto vnímáte?

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny a 1. místopředsedkyně ODS:

Bezpochyby toto je určitě jedním z faktorů, který se na té nedůvěře a na tom zneklidnění podílí. Není to normální situace, nemůže nikoho těšit. Mě jako člověka, který je 14 let v Poslanecké sněmovně, tak musím říct, že jsem z toho upřímně nešťastná, protože musí v každém občanovi vyvstat otázka, do jaké míry jsou naplněny jeho naděje a představy. Ve chvíli, kdy jde k volbám, očekává, že odpovědná politická reprezentace vedle toho, že samozřejmě bude dělat i kroky, které se mu nebudou líbit, nepříjemná rozhodnutí, tak ale že ustojí nějaký standard, který je vyžadován v korektnosti a odpovědnosti za to, že zastupuji 10 milionů občanů naší země. Ta odpovědnost je tíživá a teď musí docházet u řady z našich posluchačů dnešních, nebo u těch, kdo se dívají na ten přímý přenos ze soudní síně, k naprostému otřesu v tom, do jaké míry tu odpovědnost jednotliví aktéři cítí.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:  

To bezesporu. Ale každopádně Věci veřejné a předseda jejich poslaneckého klubu Vít Bárta jsou součástí vládní koalice. Vít Bárta, ctíme presumpci neviny, se zatím ničeho nedopustil. Ale viditelně ta jeho stávající situace poškozuje i občanské demokraty, ačkoliv na ní nemáte žádnou vinu. Do kdy jste ochotni případně toto akceptovat, do kdy se to dá neustále omlouvat reformním étosem?

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny a 1. místopředsedkyně ODS:

Já chci říct, že nic neomlouváme, nevymlouváme. Já jsem tady korektně a jasně řekla, že to považuji za velké poškození. A klidně dodám, že to poškozuje Věci veřejné, poškozuje to koalici, poškozuje to Poslaneckou sněmovnu, poškozuje to celé politické spektrum. Z toho se nikdo nevykroutí a nemám to v úmyslu ani já. Dávat nějaká konkrétní čísla, do kdy ještě budeme ochotni něco takového tolerovat nebo netolerovat, nejde. Za prvé, běží soudní proces, na jehož výsledek čekáme. Za druhé, bez ohledu na to, jak ten výsledek dopadne, tedy zda budou shledáni vinnými, jak pan poslanec Škárka, tak pan poslanec Bárta, nebo nebudou shledáni vinnými. Škoda už nastala, koalice bude muset její dopady nějakým způsobem vyřešit. Pokud soud dopadne tak, že budou zbaveni obvinění tito dva zákonodárci, tak to bude svým způsobem jednodušší, protože soud rozhodne a politická scéna musí toto rozhodnutí respektovat. A nebude mít nějaký větší zásadnější problém, jak se s tímto rozhodnutím vyrovnat. Pokud rozhodne v neprospěch obviněných, tak to bude znamenat pro koalici, že se musí bavit o tom, co dál. Neboť v našem ústavním pořádku pravomocné odsouzení neznamená zánik mandátu a znamenalo by to, že jeden člen koalice, v tomto případě pan poslanec Bárta, a jeden nezařazený poslanec, pan poslanec Škárka, jsou členy zákonodárného sboru s mandátem, ovšem pravomocně odsouzeni. A to je, myslím, první otázka, kterou bychom si měli položit, co s tím.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:  

A co tedy s tím, paní předsedkyně?

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny a 1. místopředsedkyně ODS:

Já jsem si nechala minulý týden od parlamentního institutu, to je taková naše podpůrná badatelská, vědecká instituce, vypracovat přehled o tom, jak to vypadá v ostatních zemích, ve většině zemí, abych byla přesná, Evropské unie. Ty země se dělí na takové, mohu říci, dvě skupiny. V první skupině jsou země, které mají v ústavě dáno, že odsouzení, pravomocné odsouzení znamená zánik mandátu, je důvodem k odebrání mandátu. A ta druhá skupina zemí to má uděláno trochu jinak. V podstatě ve volebním zákoně má řečeno, kdo může být volen do zákonodárného sboru. A může být volen pouze ten, kdo je trestně bezúhonný. A pakliže přestane být trestně bezúhonný, což tedy by znamenalo to pravomocné odsouzení, tak tím automaticky mandát zaniká. My takovou úpravu nemáme a ten první krok tedy bude muset být ten, že budeme muset změnit naši úpravu tak, aby případná budoucí rizika z toho, že bude někdo pravomocně odsouzen a zároveň členem zákonodárného českého sboru, tak aby byla odstraněna. Znamená to změnu ústavy, změnu volebního zákona.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:  

Je na to podle vás síla, nebo ne v tomto volebním období?

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny a 1. místopředsedkyně ODS:

Já teď vám budu odpovídat spíše tak, co si myslím. Protože ten materiál, o kterém mluvím, který jsem si nechala připravit, je starý 3 dny. V pátek jsem ho měla na stole, čili přes víkend jsem si ho studovala. A zatím mí partneři, a tím myslím všechny zástupce poslaneckých klubů, ho nemají k dispozici. Já teď v úterý, kdy bude grémium, které se schází pravidelně před zahájením schůze Poslanecké sněmovny, a na němž jsou zastoupeni právě předsedové poslaneckých klubů všech stran, jim tento materiál dám k dispozici a budu se snažit dobrat se spolu s nimi rozhodnutí, jak s ním naložíme. Pokud bude shoda, a já skoro si myslím, že bude, že tady nevidím nikoho, kdo by kladl překážku změně ústavy v tomto bodu, nebo změně volebního zákona, tak by se při shodě těch politických stran, při dostatečném počtu hlasů tedy ta změna dala prosadit poměrně snadno a rychle. Čili rozhodně v tomto volebním období. Ale možná do konce tohoto roku, možná dřív, možná do pololetí. To bude záležet opravdu na stanoviscích těch jednotlivých stran.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:  

Říká předsedkyně Poslanecké sněmovny a první místopředsedkyně ODS Miroslava Němcová, která je dnes hostem Studia Česko. Na konci března by mohlo být jasno, jak budou vypadat rozpočtová opatření, která vláda chystá na další dva roky. V souvislosti se zhoršením výkonu české ekonomiky. Se svou představou už přišlo ministerstvo financí.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/ (záznam):

Já zdůrazňuji, že jsou to náměty. Já si nemyslím, že je to tvrdé a myslím si, že je to reálné, ale samozřejmě chápu, že to je pohled jenom z jednoho resortu, že to je tedy námět. Rád budu diskutovat o celé řadě jiných variant. Pevně doufám, že ten konečný model bude lepší, že bude optimální. Ale že bude znamenat větší, ne menší úspory než ty, které my navrhujeme.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:  

Konstatoval ministr financí Miroslav Kalousek. Co jsou v tuto chvíli ale naprosto nepřekročitelné mantinely, přes které ODS rozhodně nepůjde? Jdete do vyjednávání, ale něco rozhodně neopustíte. Co to bude?

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny a 1. místopředsedkyně ODS:

Ta jednání jsou teprve na samém začátku. Pan ministr financí sám řekl, že jde o některé náměty. ODS také přichází s některými náměty. Musíme se zabývat jak výdajovou stránkou státního rozpočtu, tak také tou příjmovou. Ta výdajová, zjednodušeně řečeno, znamená to, jak stát utrácí a zda je tam prostor pro nějaké šetření. My si myslíme, že tam by určitě byl prostor, například ve slučování a rušení některých úřadů. Myslíme si, že třeba začlenit některé státní fondy – státní fond bydlení a podobně, pod konkrétní ministerstvo, s tím by byla samozřejmě spojena úspora řady pozic úřednických. Ten náš propočet říká, že by to mohly být až 2 tisíce 400 míst, tak to by byl jeden z námětů, s kterými chceme přijít my.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:  

Přesto, když se podíváme na ty spory mezi ministrem financí a občanskými demokraty, tak nejčastěji se objevuje oblast daňových paušálů. Proč je pro vaši stranu zachování právě daňových paušálů v té současné výši a rozsahu tak důležité, když data jasně ukazují, že zaměstnanci na živnostníky a tuto jejich výhodu velmi výrazně doplácejí.

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny a 1. místopředsedkyně ODS:

Já bych velmi opatrně používala slovo, kdo na koho doplácí. A tyto dvě kategorie opravdu mají zcela odlišnou pozici na pracovním trhu. Zaměstnanec, který je chráněn zákoníkem práce, požívá určeného počtu dnů dovolené, má garantovány všechny možné bezpečnostní prohlídky, zdravotní prohlídky a tak dále, bezpečnost práce. Tak živnostníci jsou na tom přece úplně jinak. Každý z nás to vidíme, bydlíme vedle někoho, kdo samostatně podniká. Je to malá rodinná firma, víme, že ti lidé jsou tam od rána do večera, soboty, neděle nepočítaje. Neexistují pro ně svátky, nebo pátky. Prostě je to firma, která s veškerým úsilím těch členů musí pracovat. A žádné výdobytky, které mají zaměstnanci, plynoucí ze zákoníku práce, se na ně takhle silně nevztahují. Takže já si myslím, že tady to opodstatnění těch paušálů je zcela zjevné.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:  

Tedy podle vás není na místě ani případně zmenšení počtu lidí, kteří ten paušál mohou využívat?

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny a 1. místopředsedkyně ODS:

Ano, o tom se můžeme bavit, to určitě ano. Nějaký limit, který by znamenal podle výše příjmů té firmy stanovit nějaký limit, kdo by mohl tento paušál dále využívat a kdo ne. O tom jsme mluvili také v našich tezích. A i naši partneři jsou s tím seznámeni, že tudy cesta vede, že k této debatě jsme otevřeni.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:  

ODS v minulém týdnu také přišla s možnou penalizací politiků, pokud jejich kroky povedou k zadlužování České republiky. Proč ale tato sólo akce, když na tom samém už delší dobu pracuje skupina zástupců všech sněmovních stran společně s ministerstvem financí?

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny a 1. místopředsedkyně ODS:

Já jsem zaznamenala, že se z toho stala taková přestřelka …

Ondřej ČERNÝ, moderátor:  

Já jenom připomenu, že vy jste to jako občanští demokraté měli už ve svém volebním programu.

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny a 1. místopředsedkyně ODS:

Přesně to jsem chtěla říci, že se z toho stala taková pro mě docela komická přestřelka, kdo je teď jakoby první a kdo za to získá ty drahé politické body. Já tohle vůbec nemám ráda. Protože nakonec jde o výsledek. Jestli výsledkem bude to, že se shodne koalice, anebo případně i s opozicí na tom, že bychom zavedli tento princip, tak já bych to viděla jako úžasný krok, jako úžasnou průlomovou možnost k tomu, aby se daleko složitěji přijímaly schodky státního rozpočtu, aby byla daleko komplikovanější a složitější cesta v tom se zalíbit nějaké skupině našich občanů, a tím si de facto nakoupit jejich volební hlasy.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:  

Tedy smetanu ať slízne kdokoliv, hlavně ať se ta věc podaří?

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny a 1. místopředsedkyně ODS:

Já myslím, že smetanu, pokud by se to podařilo, tak že to bude kladný bod pro nás všechny. A vůbec bych se netrápila, jestli jsem s tím přišla zrovna já první a někdo byl druhý.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:  

Otázkou je, v jaké podobě vládní úsporné kroky nakonec projdou. Jisté naopak je, že sociální demokraté se už potřetí v tomto volebním období pokusí vládu Petra Nečase svrhnout.

Bohuslav SOBOTKA, předseda ČSSD (záznam):

My jsme jako sociální demokraté přesvědčeni o tom, že není žádný důvod dále otálet s hlasováním o nedůvěře vládě. Je potřeba dát jasně najevo, že s politikou vlády nesouhlasíme a je potřeba to dát jasně najevo na půdě Poslanecké sněmovny.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:  

Vy jste předsedkyní Poslanecké sněmovny. To tedy byla slova předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky. Zítra vás jeho strana požádá o termín mimořádné schůze k tomuto bodu. Na kdy ji svoláte?

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny a 1. místopředsedkyně ODS:

Tam mám přesně stanovený postup jednacím řádem. Já ji musím svolat neprodleně, je tam hranice 5 dnů nejméně, takže samozřejmě, že tomuto požadavku vyhovím. V tom není vůbec žádný problém a nikdy v minulosti se nestalo, že toto, to datum, nebo to, kdy to předseda sněmovny svolá, že by bylo nějakou kolizí. Pro mě je spíš otázkou toho, že opravdu jsme v strašlivě bojové atmosféře totální války, která začala už loni na podzim tím těžkým a neblahým obstrukčním týdnem, dnem i nocemi, během nichž sněmovna zasedala. A já jsem myslela, že ty hlavy trošku zchladnou, ale ukazuje se, že ne, že prostě sociální demokrati pojali svou politiku jenom jako politiku naprosté destrukce, nikoli nějakých konstruktivních návrhů, co s tou situací dál. Nicméně požádají-li o svolání schůze, samozřejmě ji svolám. Schůze proběhne a výsledek její všichni budou asi moci sledovat v přímém přenosu.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:  

Tedy plus minus někdy v příštím týdnu v úterý, ve středu?

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny a 1. místopředsedkyně ODS:

Mohlo by to tak být. O tom také se budeme radit zítra na tom pravidelném našem grémiu.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:  

Mimochodem, když mluvíte o bojové atmosféře v rámci Poslanecké sněmovny, tak projevuje se to třeba i v rámci toho vašeho vedení, kdy je zastoupen i sociální demokrat Lubomír Zaorálek, přináší onu, řekněme, poziční válku vůči vládě i na tato jednání?

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny a 1. místopředsedkyně ODS:

Já musím říct, že to je takové trošku zvláštní. My když jednáme ten úzký sbor, tedy jenom vedení Poslanecké sněmovny, což jsem já jako předsedkyně a tři místopředsedové – Lubomír Zaorálek, Vlasta Parkanová a Kateřina Klasnová, tak velmi racionálně a konstruktivně připravujeme schůzi, organizujeme její průběh, vypomáháme si v tom, že někdo má nějaký další úkol, potřebuje jít třeba na tiskovou konferenci a v tu chvíli je potřeba, aby ho někdo zastoupil v řízení. Maximálně si vycházíme vstříc. No, a potom takovým mávnutím čarovného proutku se z pana místopředsedy Zaorálka stane někdo, kdo na té sněmovně není tím, co vedení musí reprezentovat. Tedy jistou míru nadstranickosti. A nestrannosti. Ale stává se tím hlavním hlasem oponentní strany politického spektra a bylo to vidět velmi dobře i v tom obstrukčním týdnu, kdy tu roli toho, kdo má řídit sněmovnu, kdo má přijmout i tu roli, že nemůže tam být jenom za tu svou stranu, tak ji neplnil.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:  

A co kdybyste navrhli sociálním demokratům, že by do vedení Poslanecké sněmovny nanominovali další ženu, takže byste byly ve vedení pouze ženy, myslíte, že by se ta situace uklidnila?

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny a 1. místopředsedkyně ODS:

My jsme nechali sociálním demokratům, aby navrhli svého reprezentanta do vedení strany. Já si nemyslím, že prostě buďto všude budou samí muži nebo všude budou samé ženy a bude to mít klad nebo zápor …

Ondřej ČERNÝ, moderátor:  

To ne, ale sama říkáte, že se to přece jenom nějakým způsobem zkultivovalo, když je tam více žen. Tak zda by to nehrálo roli i v této záležitosti?

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny a 1. místopředsedkyně ODS:

Zkuste se jich na to zeptat sami, já jsem tohle s nimi zatím vůbec neřešila.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:  

Říká předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová, která je dnes hostem Studia Česko. I když stranické primárky občanské demokraty teprve čekají, tak z dostupných informací vyplývá, že jste největší favoritkou vlastní strany na to, aby vás vyslala do prezidentského klání. Už se na to připravujete, nebo je to pro vás ještě příliš daleko?

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny a 1. místopředsedkyně ODS:

Musíme si všichni společně uvědomit, že ty volby budou v lednu příštího roku, takže je před námi ještě dlouhá řada měsíců …

Ondřej ČERNÝ, moderátor:  

Paní předsedkyně, skutečně budou? Protože na pořadu dne budete mít také prováděcí zákon.

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny a 1. místopředsedkyně ODS:

Budeme mít prováděcí zákon, ano, takže to se přesně dozvíme, podle toho, jak ten zákon bude schválen. No, ale není možné, aby nebyly. Protože jestliže byla přijata změna ústavy, která říká, že měníme způsob volby prezidenta z dosavadního nepřímého, tedy z volby poslanců a senátorů na přímou volbu, tedy volbu všemi občany, jestliže už je tedy změněna ústava, tak není možné, aby k ní nebyl prováděcí zákon. To bychom se dostali do hluboké a bezvýchodné ústavní krize. Čili zákon určitě schválen bude.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:  

Když jsem mluvil o tom, že se blíží volby, tak jeden z kandidátů Jan Fischer už sestavuje svůj prezidentský tým. Co vy?

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny a 1. místopředsedkyně ODS:

Občanská demokratická strana samozřejmě se těchto voleb zúčastní. Připravuje se na ně. Ale nevidíme důvod k tomu, abychom rozpoutali 10 nebo 12 měsíců trvající volební kampaň. Jednak je to nenormální, rozjitřování permanentní politického spektra i atak na občany. Jednak to stojí obrovské peníze, které nemáme. A ani bych nechtěla, abychom je tímhle tím takto dlouhou kampaní utráceli. A jednak si myslím, že všechno má svůj čas. Letos na podzim budou volby senátní a krajské, po jejich vyhodnocení se otvírá prostor pro kampaň prezidentskou. Čili my se na ni připravujeme, konáme kroky k tomu, jakým způsobem budeme generovat svého kandidáta a to všechno má svůj nějaký čas.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:  

Na druhou stranu není to přeci jenom trošku chyba? V momentě, kdy třeba občanští demokraté vygenerují jako svou kandidátku vás, pro řadu lidí nekonfliktní osobnost, nemůže i toto jasné jméno pomoci v těch podzimních krajských volbách, kde podle těch průzkumů zatím to nevypadá na rozhodně skvělý výsledek vládních stran.

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny a 1. místopředsedkyně ODS:

Ono je to ještě trochu jinak. Každých voleb se zúčastní celá politická strana. Bez ohledu na to, jestli v danou chvíli někdo kandiduje na prezidenta, na hejtmana, na starostu, poslance či senátora. Ta strana má svůj cíl, a to je uspět co možná nejlépe ve volbách. Takže těch se zúčastním ať budu nominována, nebo nebudu.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:  

Vy jste ve své předchozí odpovědi zmínila peníze. Občanská demokratická strana podle předsedy svého poslaneckého klubu Zbyňka Stanjury nechá financování kampaně většinově na samotné kandidátce nebo kandidátovi.

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/ (záznam):

Prezidentské volby budou především souboj osobností. Nebude to souboj politických stran. A mimo jiné i v tom se ukáže, zda ten kandidát či kandidátka má schopnost oslovovat veřejnost, zda osloví své příznivce, drobné dárce, potenciální sponzory tak, aby ta většina finanční zátěže nepadla na tu samotnou politickou stranu, že to nebude souboj politických stran.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:  

Neodrazují vás od případné kandidatury ani tato slova předsedy poslaneckého klubu ODS Zbyňka Stanjury? Přece jenom, podle těch průzkumů a těch agentur ta kampaň vyjde minimálně na miliony korun.

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny a 1. místopředsedkyně ODS:

Ano, mluví se o milionech korun. A pro mě osobně představa, že bych si sama sháněla na kampaň peníze a moje politická strana, takříkajíc by se na ní nepodílela, tak je těžko skousnutelná, v podstatě nepřijatelná. Pan kolega Stanjura, předseda poslaneckého klubu má v tomto ohledu ode mě trochu jiný názor, ale musím říci, že to neznamená žádný rozpor, žádnou kolizi. My jsme na začátku těch debat. On řekl svůj názor, já teď říkám svůj. A ani o otázce financování, jak to skutečně uděláme, ještě zásadní rozhovor na půdě vedení ODS nebyl. Já jsem přívržencem toho, aby ta kampaň byla maximálně úsporná. Jestli si někdo myslí, že polepí republiku jako jednolitou tapetu svým jménem a svým obrázkem a vsadí do toho 50, 100, nevím kolik milionů korun v době, kdy všichni doma přepočítávají a obrací každou korunu dvakrát, tak si myslím, že se hluboce mýlí. Úsporná, normální věcná kampaň přinese víc.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:  

Paní předsedkyně, ale jenom se zeptám. Pokud bude takový zájem o vaši osobu, jak se zatím jeví, tak ani ty finanční prostředky nebudou pro vás limitem, abyste od té kandidatury případně odstoupila?

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny a 1. místopředsedkyně ODS:

Ne, já musím zopakovat, že jsme tuto otázku nijak konkrétně neprobírali.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:  

Spíš se vás ptám na váš osobní názor. Zda ty peníze nemohou být skutečně jakousi zábranou pro tu případnou kandidaturu.

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny a 1. místopředsedkyně ODS:

Myslím si, že ne. Jestliže dáte dohromady mé dvě odpovědi, kdy jsem řekla svou představu, jak by měla vypadat tedy velmi úsporná racionální a žádné vyhazování peněz, tak já bych nepotřebovala shánět těžké miliony a obcházet kde všechny vlivové skupiny. A tím pádem se stát tak trochu jejich vazalem do budoucna. Tohle to by mně vadilo teda ze všeho nejvíc.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:  

A vy jste ve svých projevech už několikrát řekla, že jsme měli dva skvělé prezidenty. Václava Havla a Václava Klause. V čem tedy případně, ať vy nebo další jejich nástupce, byste na jejich étos a na jejich éru měli navázat?

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny a 1. místopředsedkyně ODS:

Dnes když jste mi takhle položil otázku, tak dnes bych se opravila a řekla bych, že jsme měli tři skvělé prezidenty. A započítala bych Tomáše Garrigue Masaryka. A jestli bych měla odpovědět na to, na co bychom měli navázat, tak jsem přesvědčená o tom, že od hlavy státu se očekává, že do dob, které jsou těžké, a za ty já dnešní čas považuju, přinese zklidnění, přinese naději a bude takovým hlasem, který bude v té společnosti znít jako hlas, který je uklidňující, který ale zároveň se nepodbízí, který neslibuje hory, doly. Ale bude to hlas srdce i rozumu. Já to neumím říct teď lépe. Ale taková role myslím toho budoucího prezidenta před námi je.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:  

Tedy svorník, o němž mluvil Václav Klaus v minulosti? Člověk, který v těžkých časech tu republiku těmi turbulencemi provede tak, aby, řekněme, v rámci evropského i celosvětového kontextu hrála důstojnou roli?

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny a 1. místopředsedkyně ODS:

Svorník určitě. To je slovo, které by po mně zopakovali, nebo po vás, abych byla přesná, všichni, s kterými byste vedl podobný rozhovor jako se mnou. Svorník určitě. Bylo to v době, kdy vznikal náš stát samostatný, tak Tomáš Garrigue Masaryk byl tím svorníkem a nebyly to jednoduché doby. Až do nástupu druhé světové války to přece bylo velmi obtížné období. Václav Havel, který se ujímal toho žezla znovu budovaného státu, demokratického státu byl také tím svorníkem ve své době. A Václav Klaus určitě. V době, která se už začala objevovat jako ekonomicky složitá, tak hrál tuhle důležitou roli.

Ondřej ČERNÝ, moderátor:  

To bylo dnešní Studio Česko s předsedkyní Poslanecké sněmovny Miroslavou Němcovou. Děkujeme a na slyšenou.

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny a 1. místopředsedkyně ODS:

Já děkuji, hezké odpoledne.

štítky: # #