Z médií

Události, komentáře: Svoboda slova na půdě sněmovny

11. ledna 2019, ČT 24 / rozhovor v médiích

Sněmovní mandátový a imunitní výbor bude řešit prohlášení poslance ODS Jakuba Jandy. Ten na půdě sněmovny označil Český svaz bojovníků za svobodu, v čele s Jaroslavem Vodičkou, za pofidérní spolek adorující bývalé estébáky. Svaz za to na Jandu podal trestní oznámení – podle policie se ale trestný čin nestal. Janda si za výrokem, který ve sněmovně zazněl v říjnu při projednávání dotací pro svaz, i dál stojí. O hranici svobody slova na půdě sněmovny v Událostech, komentářích ČT24 debatovala bývalá předsedkyně PS Miroslava Němcová.

Celý rozhovor s Miroslavou Němcovou můžete zhlédnout na ČT24.

 

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor:
Svoboda projevu versus ochrana dobrého jména, aneb kam až sahá imunita. Starý spor, nový případ. Sněmovní mandátový a imunitní výbor bude řešit prohlášení poslance ODS Jakuba Jandy, ten na půdě sněmovny označil Český svaz bojovníků za svobodu v čele s Jaroslavem Vodičkou, za pofidérní spolek adorující bývalé estébáky. Svaz za to na Jandu podal trestní oznámení, podle policie se ale trestný čin nestal. Janda si za výrokem, který ve sněmovně zazněl v říjnu při projednávání dotací pro svaz, i dál stojí.

Jakub JANDA, poslanec /ODS/ (25. 10. 2018):
Je však bytostně amorální, aby pofidérní spolek adoroval bývalé estébáky, konfidenty, komunistické policajty a jiné přisluhovače režimu, který se v tomto státě držel 40 let za pomoci vražd a sovětských tanků z veřejných peněz.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Hosty Událostí jsou Miroslava Němcová, poslankyně ODS, Milan Štěch, místopředseda Senátu za ČSSD a Stanislav Grospič, poslanec KSČM, dobrý večer všem.

Milan ŠTĚCH, místopředseda Senátu /ČSSD/:
Dobrý večer.

Stanislav GROSPIČ, poslanec a předseda mandátového a imunitního výboru /KSČM/:
Dobrý večer.

Miroslava NĚMCOVÁ, poslankyně a bývalá předsedkyně sněmovny /ODS/:
Dobrý večer.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Paní poslankyně, je podle Vás vyjádření poslance Jandy, které zaznělo ve sněmovně, ještě v mezích normy nebo už za hranou?

Miroslava NĚMCOVÁ, poslankyně a bývalá předsedkyně sněmovny /ODS/:
Je naprosto v mezích normy. Pan poslanec řekl čirou pravdu. Řekl to, že ve vedení Českého svazu bojovníků za svobodu je člověk, který byl konfidentem veřejné bezpečnosti komunistické. Je pravdou to, že vyznávají komunistického, nynějšího poslance bývalého policistu komunistického takzvanou mlátičku Zdeňka Ondráčka z komunistické strany, tak jak jinak nazvat ten spolek, než jako pofidérní? Odešly z něj velmi významné osobnosti, které měly obrovský kredit. Generální, generální generál Vránský, hrdina od Tobruku, odešli z něj ti, kteří přežili Osvětim, Lidice, Ležáky a odcházeli se slovy, že to je spolek, který nemá demokratická pravidla, vylučuje ty, kteří mají jiný názor. A ukazuje se, že tihle ti lidé, kteří měli ten obrovský kredit, když odešli, tak tam zůstali právě ti, kteří kreditní nejsou, z mého pohledu. Já plně stojím za vyjádřením pana poslance Jandy a připadá mi úplně úsměvné, směšné, kuriózní, že by měl být za to, že řekne pravdu, trestán.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Pane Grospiči, podle vás, bylo to ještě v mezích normy, v mezích slušnosti, v mezích toho, co si můžou poslanci dovolit na plénu, nebo už to bylo za hranou podle vás?

Stanislav GROSPIČ, poslanec a předseda mandátového a imunitního výboru /KSČM/:
Já jsem, paní Witowská, v takové trošku složité situaci, protože když tu budu říkat svůj osobní názor, tak mám pocit, že budu podsouvat vlastně ten názor těm ostatním členům mandátového imunitního výboru, až se budou touto věcí zabývat. Takže bych skoro nejraději to, co říkám ve všech těchto případech, když se zabýváme nějakou takovou kauzou, řekl, že mám samozřejmě na to svůj názor a ten sdělím až na jednání mandátového imunitního výboru.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Můžete aspoň naznačit.

Stanislav GROSPIČ, poslanec a předseda mandátového a imunitního výboru /KSČM/:
…abych neovlivňoval to rozhodnutí. Nicméně myslím si, prostě, že je možná škoda, že v Poslanecké sněmovně neexistuje určitý morální kodex, který by adoroval nějaká základní pravidla slušnosti, vyjadřování. A jinak samozřejmě to vyjadřování každého poslance je jeho osobní odpovědností a musí počítat s tím, že v určitý moment si za to může nést nějaké následky nebo také ne. V případě, když to zhodnotíme nějakým způsobem jinak. A chtěl bych tady podotknout, že vlastně v Poslanecké sněmovně platí indemita na projevy učiněné před orgány Poslanecké sněmovny, ať už na plénu, tak jednotlivých výborech, komisích, takže z tohoto pohledu se musí taky tento výrok posuzovat bez ohledu na to, jestli ho někdo bude hodnotit jako kritický, kladný nebo záporný.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Pane Štěchu, sice se tu bavíme o něčem, co padlo ve sněmovně, ale řekněte mi váš názor. Je to vyjádření, které je podle vás v souladu ještě s tím, co by mělo zaznívat ve sněmovně nebo i v Senátu nebo i pro vás už to bylo za hranou?

Milan ŠTĚCH, místopředseda Senátu /ČSSD/:
Můj osobní názor, kdyby to bylo pojmenování určité části v čele s panem Vodičkou ve Svazu bojovníků za svobodu, tak bych s tím problém neměl a celkově ani nemám příliš, protože opravdu chování pana Vodičky, já třeba jsem měl velké pohoršení nad tím, když jsem viděl, že pan Vodička navštívil anektovaný Krym, se tam fotil s dalšími u zástavy ruské okupační armády. Ale na druhou stranu musím uznat, že stále ještě ve Svazu bojovníků za svobodu jsou lidé, kteří se zasloužili o dobré jméno nebo o potřeby nás občanů v naší zemi a bojovali za naši zemi, takže to množné číslo je drobet problematické. Ale chování pana Vodičky je v poslední době velký problém a myslím si, že by bylo nejlepší, kdyby Svaz bojovníků za svobodu si zvolil jiné vedení a vrátil se k těm lepším tradicím, které ve své činnosti má.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Paní Němcová, policie dospěla k závěru, že poslanec Janda trestný čin nespáchal, má za takové situace vůbec smysl, aby se mandátový a imunitní výbor těmi jeho výroky zabýval?

Miroslava NĚMCOVÁ, poslankyně a bývalá předsedkyně sněmovny /ODS/:
Rozhodně nemá. Já nevidím důvod, abychom se zabývali něčím, co se vlastně nestalo. Policie nepožádala o žádné vydání k trestnímu stíhání, konstatuje, že se nic nestalo, tak už by to bylo úplné panoptikum, abychom se sešli a zabývali se něčím, co se nestalo. Já opakuji, že pan poslanec Janda z mého pohledu jasně pojmenoval ten stav, který tam je. Já jsem znala bývalou předsedkyni Českého svazu bojovníků za svobodu paní Dvořákovou, to byl úplně jiný typ člověka, myslím, že i jinak vedla tu organizaci, dokázala jí získat respekt a kredit, byť jsme se nemuseli názorově na všem potkat, ale velmi jsem si jí vážila. Kdežto to současné vedení opravdu tu organizaci rozložilo. A mluvila jsem o tom, kteří nejváženější členové odtud odešli a to, myslím, že je něco, co je úplně zásadní. Proto stojím velmi za tím vyjádřením pana poslance Jandy a přišlo by mi úplně šílené, že by v zemi, která by za to, že je řečena pravda, že by někoho postihovala.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Pane poslanče Grospiči, bude se tím mandátový a imunitní výbor zabývat nebo ne? Protože já jsem se dočetla, že disciplinární řízení s poslancem by bylo možné, pokud by se na mandátový a imunitní výbor obrátil někdo ze členů sněmovny nebo člověk, který se cítí být uražen. Udělal to někdo?

Stanislav GROSPIČ, poslanec a předseda mandátového a imunitního výboru /KSČM/:
Já tady trošku to oddělím. To jsou dvě možnosti. Samozřejmě, toto by se stalo v případě, pokud by to tak někdo učinil z Poslanecké sněmovny.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
A udělal to někdo nebo ne?

Stanislav GROSPIČ, poslanec a předseda mandátového a imunitního výboru /KSČM/:
Podnět nebo toto řízení disciplinární, tedy ne kárné, disciplinární může učinit předseda Poslanecké sněmovny anebo ho může zahájit mandátový imunitní výbor ze svého vlastního podnětu. Pokud se nejedná o urážku na cti jiného člena Poslanecké sněmovny nebo toho, kdo je oprávněný účastnit se jednání v Poslanecké sněmovně. Takže v tento případ se jedná o jiný skutek, takže tam to podání.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
O jaký skutek se tedy podle vás jedná?

Stanislav GROSPIČ, poslanec a předseda mandátového a imunitního výboru /KSČM/:
Který směřuje navenek, ven ze sněmovny. Je to verbální projev ve sněmovně. A my musíme každopádně umožnit členům mandátního imunitního výboru, aby se seznámili s tím, co nám bylo postoupeno Policií České republiky. A v druhém případě, ta podání jsou dvě, paní Witowská. To druhé podání je postoupení obvodním úřadem Prahy 1 také do Poslanecké sněmovny. Ten skutek je v podstatě stejný, ale je to postoupeno jiným orgánem a je tam konstatováno, že se domnívají, že se naplnila skutková podstata přestupku. Tady je otázka, že mandátový a imunitní výbor musí tedy vzít na vědomí, že tyto věci doputovaly do Poslanecké sněmovny, doputovaly k němu a potom musí se zabývat tím, zda bude postupovat obdobně, jako kdyby to bylo oznámení o spáchání trestného činu o naplnění skutkové podstaty trestného činu v otázkách tedy toho přestupku. Ale chci tady podotknout, že obvodní úřad pro Prahu 1 nezahájil přestupkové řízení. A máme tady praxi z minula, kdy v podstatě jsme v těchto situacích v podstatě nezahajovali žádné disciplinární řízení, nicméně.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Takže budete nebo nebudete zahajovat disciplinární řízení?

Stanislav GROSPIČ, poslanec a předseda mandátového a imunitního výboru /KSČM/:
Nicméně je to na rozhodnutí členů mandátového imunitního výboru a je k tomu potřeba usnesení mandátového imunitního výboru.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
A vy budete navrhovat, aby to disciplinární řízení bylo nebo ne?

Stanislav GROSPIČ, poslanec a předseda mandátového a imunitního výboru /KSČM/:
Já budu navrhovat to, že předložím tuto věc na jednání mandátového imunitního výboru, aby se s tím členové mohli seznámit, už teď tam jsou vyrozumění a mohou v sekretariátu si tuto věc přečíst a seznámit se s ní. A bude tam navrženo usnesení, abychom postupovali obdobně jako v těch minulých případech, to znamená, vzali tu věc na vědomí, že tedy přišla, ale vlastně bez relevance k tomu, že bychom měli oprávněný podnět, abychom mohli zahájit řízení.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Martin teď připomene případy, kdy poslanci čelili disciplinárnímu řízení v minulosti.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor:
Ono to navazuje na to, Světlano, o čem jste se bavili na začátku té debaty. O projevech ve sněmovně jednal mandátový a imunitní výbor už mnohokrát, většinou ale žádné sankce neudělil, naopak pokutě například neunikl bývalý poslanec ČSSD David Rath. V roce 2010 při jednání sněmovny řekl, že Miroslav Kalousek není ve střízlivém stavu. Nejvyšší správní soud o dva roky později potvrdil, že sankce platí. V roce 2011 dostal za vulgární výrok trest poslanec Jiří Krátký, máme ho tady na plazmě za mnou. Pronesl ho v reakci na snahu vládních stran schválit možnost hlasovat i v noci, hanlivá slova jej vyšla na 5000 korun. A ještě se podíváme na zákonnou úpravu, imunitu při projevech v parlamentu zaručuje politikům Ústava, fakt, který je veřejně známý. Výroky podléhají jenom disciplinárnímu řízení v dané komoře. Dříve šířeji pojímanou imunitu zúžil Ústavní soud. Teď se vztahuje jen na projevy, které jsou pronášeny k poslancům či senátorům, nikoliv navenek. Příspěvky na sociálních sítích ani například televizní vystoupení ve sněmovně, tak imunita nezahrnuje.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Pane Štěchu, mandátový a imunitní výbor má evidentně víc práce ve sněmovně, než v Senátu. Když pomineme, že je tam rozdílný počet členů, jaký je, podle vás, důvod? Je to tím, že v Senátu jsou lidé, kteří už jsou starší, mají možná toho víc za sebou, nehádají se tak. Nebo jaké pro toto máte vysvětlení?

Milan ŠTĚCH, místopředseda Senátu /ČSSD/:
Samozřejmě, že Poslanecká sněmovna je to větší první bojiště, politické. V Senátu je ten pohled přece jenom více občanský. Lidé, kteří jsou v Senátu, mají větší zkušenost a také si dovolím říci, že až na pár výjimek z minulosti, váží více slova, volí slova, která jsou adekvátní, protože ví, že tím ostrým slovem třeba nic nevyřeší, že možná ještě zhorší komunikaci. Takže to jsou asi ty důvody, ale samozřejmě umím pochopit, že někdy ty emoce jsou tak silné, že je člověk projeví a je potřeba vážit. A já si myslím že to, o čem se teď bavíme, že je sice ostré, ale kdyby to bylo skutečně vedené jenom k těm osobám, které konkrétně podle mě jednají ve Svazu bojovníků za svobodu velmi a velmi nedobře nebo špatně, tak by ten problém vůbec nebyl. A stejně si myslím, že mandátový a imunitní výbor sněmovny to vyřeší, podle mého buď tím, že to odloží anebo nějakým napomenutím, ale souhlasím, že to napomenutí je otázka, jestli vůbec je na místě, protože ta věc byla taková poměrně vzrušující a dovedu si odůvodnit i představit ty emoce, že se uvolnily a že byly sděleny. A bylo to na plénu, nebylo to nějaké veřejné vystoupení mimo Poslaneckou sněmovnu.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Vy všichni tři jste v politice už několik let. Paní poslankyně Němcová, v průběhu let, jak se měnila politická kultura a vyjadřování poslanců ve sněmovně i v Senátu?

Miroslava NĚMCOVÁ, poslankyně a bývalá předsedkyně sněmovny /ODS/:
Já bych neřekla, že se kontinuálně zhoršuje, což by se nabízelo, aby by se člověk zalíbil, ale myslím, že prochází takovými výkyvy. Že jsou období, kdy nalézáme více shodu a potom jsou období, ve kterých třeba bouchají více nějaké významné politické kauzy. Teď bych řekla, že je jedno z takových období, protože máme v čele vlády člověka, který je trestně stíhaný, který spolupracoval s tajnou bezpečností, který byl členem komunistické strany a už to samo o sobě navozuje, ještě, když dohlédnu k panu prezidentovi, s kterým Andrej Babiš vytvořil takový spolek téměř nerozborný a podporují se navzájem v tom směřování od toho demokratického uspořádání k tomu autoritářskému systému, který oběma vyhovuje, tak to je přesně ta půda, která ty emoce zvedá, která nutí nás, abychom se k tomu velmi jasně a rezolutně stavěli, protože prostě si takové situace nemůžeme nechat líbit. A ono říkat nějaké věci jenom hladivým tónem a jenom v rukavičkách, když je to do nebe volající, tak to opravdu odpovídající potom není.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Andrej Babiš tu není, takže já musím říct, že on samozřejmě popírá, že by spolupracoval se stání bezpečností.

Miroslava NĚMCOVÁ, poslankyně a bývalá předsedkyně sněmovny /ODS/:
Já tomu rozumím, ale já jsem to uvedla jako příklad té situace.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Pane Grospiči, do jaké míry může hrát v těch hrubých výrazech politiků roli to, že se snaží zalíbit svým voličům, podbízejí se tím, že samozřejmě když někdo někoho urazí, tak to zajímá novináře, veřejnost to zajímá taky.

Stanislav GROSPIČ, poslanec a předseda mandátového a imunitního výboru /KSČM/:
Myslím si, že to je o emocích, o osobnosti každého člověka a patří k určité politické kultuře a mělo by to platit samozřejmě i u poslanců zákonodárného sboru, že dokáží ty emoce ovládat a i když nesouhlasí s nějakým názorem, i když na něco mají nějaký ostřejší pohled, že to dokážou verbálně tlumočit slušnými slovy, slušnými výrazy a nenechají se strhnout k nějakým vulgaritám nebo k osočování šmahem někoho ad hoc, aniž v podstatě ten člověk má možnost, samozřejmě stát také před tou sněmovnou a třeba se zase bránit. Ale já rozumím tomu, že prostě ta Poslanecká sněmovna někdy budí vášně, často prostě někteří kolegové mají tendenci říct přesně to, co třeba si myslí, cítí, někdy to říkají možná politicky velice účelově.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Od toho možná Poslanecká sněmovna je.

Stanislav GROSPIČ, poslanec a předseda mandátového a imunitního výboru /KSČM/:
A od toho možná Poslanecká sněmovna je.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Dámo a pánové, děkuji vám za váš čas, hezký večer, na shledanou.

Milan ŠTĚCH, místopředseda Senátu /ČSSD/:
Na shledanou.

Stanislav GROSPIČ, poslanec a předseda mandátového a imunitního výboru /KSČM/:
Na shledanou.

Miroslava NĚMCOVÁ, poslankyně a bývalá předsedkyně sněmovny /ODS/:
Pěkný večer ze Žďáru nad Sázavou.

štítky: # # #