Z médií

Otázky Václava Moravce

21. června 2020, ČT 1 / rozhovor v médiích

Hostem nedělního diskusního pořadu ČT Otázky Václava Moravce byla poslankyně Miroslava Němcová.

Celý rozhovor s Miroslavou Němcovou můžete zhlédnout na ČT1.

Václav MORAVEC, moderátor:
Vítejte a hezkou neděli vám všem divákům Jedničky i zpravodajské Čtyřiadvacítky České televize, je tu jedinečný prostor pro diskusi. Co se skrývá pod střetem zájmů premiéra Andreje Babiše, podle nejnovějšího usnesení Evropského
parlamentu, nejen zpochybnění nezávislého výkonu funkce českého premiéra, neboť Andrej Babiš se podílí na rozhodování o penězích z rozpočtu Evropské unie a zároveň kontroluje holding Agrofert. Rezoluce přijatá drtivou většinou všech europoslanců napříč frakcemi vyzývá Evropskou komisi, citujme: „K nulové toleranci vůči střetům zájmů“. A české úřady pak k tomu, aby vytvořily spolehlivý systém jejich odhalování a potírání. Právně nezávazné usnesení podpořilo 510 poslanců, 53 jich bylo proti a 101 se zdržel hlasování.

Monika HOHLMEIEROVÁ, předsedkyně výboru pro rozpočtovou kontrolu EP:
Je to velmi jednoduchý případ toho, jak se pan Babiš a někteří další snaží otočit veřejnou debatu. Tím, že ze sebe dělá oběť. Obětí ale není.

Václav MORAVEC, moderátor:
Usnesení Evropského parlamentu si všímá kupříkladu nedostatečných pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu. Politicky nevyváženého složení dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu, které citujme: „Podlamuje schopnost fondu provádět nezávislé audity“. Nejen o tom bude řeč v dnešních Otázkách. Prvními hosty Otázek jsou ministr kultury, bývalý ministr zahraničních věcí, Lubomír Zaorálek z ČSSD. Hezké nedělní poledne, pane ministře.

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
Dobré poledne přeji.

Václav MORAVEC, moderátor:
Mé pozvání přijala členka sněmovního mandátového a imunitního výboru Miroslava Němcová z ODS. Hezký dobrý den.


Miroslava NĚMCOVÁ, poslankyně /ODS/:

Pěknou neděli.


Václav MORAVEC, moderátor:
A vítám
stínového ministra kultury, zastupitele Středočeského kraje Zdeňka Štefka z KSČM, hezký dobrý den.

Zdeněk ŠTEFEK, zastupitel Středočeského kraje, stínový ministr kultury /KSČM/:
Hezké poledne všem.

Václav MORAVEC, moderátor:
Pane ministře, jaký závěr by měla z pátek přijatého usnesení učinit česká vláda, jejíž součástí jste vy, jako sociální demokrat, pokud by vláda nějaký závěr z toho usnesení přijmout měla.

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
Já jsem si četl teda to usnesení parlamentu evropského, nebylo to pro mě moc veselé čtení, protože jsem si uvědomil, jak netransparentní celý ten proces dotací je. Jenom jsem si tam přečetl, že přidělování prostředků je neprůhledný proces v Evropské unii. Mluví se tam o tom, že vlastně ten výbor, který se tím zabývá má omezené možnosti se v tom vůbec vyznat. Takže se tam vyzývá k tomu, aby se zavedly jednotné standardizované procesy, které by to vůbec umožnily kontrolovat. Je to výzva samozřejmě také k evropské radě, k Radě ministrů, k Evropské komisi a člověk si uvědomí, když si vezmete, že teď probíhá audit Evropské komise, že vlastně tady tohle je proces, který bude trvat dlouho, protože se ukazuje, že tam je dokonce výzva k tomu, aby se stanovily nové normy pro rozdělování těch dotací. Jsou tam úkoly pro členské státy, je tam úkol pro Českou republiku…Takže…

Václav MORAVEC, moderátor:
Takže jaký závěr by z toho měla učinit vláda.

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
No, jako, že se potvrzuje to, že tohle je na dlouho, ale sociální demokracie, 2 ministři sociální demokracie vypracovali vlastně žalobu, kterou jsme dali k Evropskému soudu, schválila nám ji vláda. Protože si myslíme, že v této situace, vzhledem k tomu, že se ukazuje, že třeba vlastně vytvořit pravidla, která budou teprve transparentní, nejrychlejší odpověď na to, jak je to se střetem zájmů musí dát Evropský soudní dvůr. Ten je schopen nejrychleji to rozhodnout. Komise i s tímto zadáním to bude na dlouho. A když se podívám na ty úkoly i pro členské státy, pro Českou republiku, tak si je můžeme vzít, řadu těch věcí vlastně jsme prosazovali nebo se dějí. Já nevím, vy jste mluvil třeba o tom kontrolním úřadu.

Václav MORAVEC, moderátor:
Nejvyšší kontrolní úřad.

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
Nejvyšší kontrolní úřad a možnost kontrolovat samosprávy, no to si pamatuju, to už byla, to už je druhá debata, že jo, která je v Senátu. To je věc, kterou vlastně jsme prosazovali. Teď je to v Senátu, pokud vím, tak v této chvíli se to projednávat nebude, možná až na podzim. To znamená, tady je 1 úkol, pod kterým bych se podepsal. Myslím, že tam je řada věcí, které skutečně je třeba se jimi zabývat, ale v této chvíli nevím, co si počít s tím, že Senát, jak vím, není ochota se třeba touhle věcí, která je určitě velice důležitá, tak jak ji udělat.

Václav MORAVEC, moderátor:
A u Poslanecké sněmovny máme politicky nevyvážené složení dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu, to s sebou nese riziko politického ovlivňování, když se podíváme na bod dvacátý, té rezoluce, respektive usnesení, které je před námi.

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
My se určitě tím, jednak se tím musíme nejdřív zabývat sociálnědemokratičtí ministři, abychom si řekli, co jsme udělali, co ne, kde je třeba, kde jsou myslím docela i oprávněné ty věci, které se tam vytýkají, ale…

Václav MORAVEC, moderátor:
Týkají se resortu zemědělství a Miroslava Tomana? Měl by si z toho on vzít poučení?

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
Určitě i on bude součástí toho, že se budeme dívat na to, jak to vypadá s těmi politickými paritami. Ale tam jedna věc, která mě zaujala nebo spíš, na kterou jsem přišel, když jsem se tím zabýval už dříve, že vlastně ty členské státy kvůli té netransparentnosti těch pravidel, protože mně připadá, že ty dotace se chápali jako takový spíš dáreček těm státům v minulosti a dárek je něco, co se moc nekontroluje a teď se prostě ukazuje, že vlastně vůbec nejsme připraveni na situaci, kdy tady je premiér, který ovládaným já nevím, 300 podniků. A dokonce v zahraničí vůbec není systém koordinace, když má ty podniky v zahraničí, jakým způsobem to koordinovat. To není vlastně vůbec vypracované, a dokonce mi z toho plyne, že členské státy, i kdyby to chtěly dělat správně, tak nebudou vědět jak, protože vám řeknu příklad například, kdyby to vzaly, jako že chtějí jako udělat co nejdříve, aby to bylo transparentní, tak třeba nebudou vědět, jak registrovat. Mají registrovat skutečné majitele nebo beneficienty. Ty věci vlastně nejsou vůbec vyřešené.

Václav MORAVEC, moderátor:
Jaké poučení by si z toho měl vzít premiér, který teď bude jezdit na evropské rady nebo komunikuje prostřednictvím videokonferencí v rámci evropských rad a evropské rady se zabývají rozpočty na další roky.

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
No já především bych panu premiérovi vytkl, že neměl napadat teda dost hrubě ty evropské poslance, protože můžeme být s lecčím nespokojeni i na straně těch evropských institucí a nevyřešíme to tím, že se budeme napadat, navíc to eskaluje, a dokonce to vede i k jejich ohrožení. Takže mně připadá, že tohle není…

Václav MORAVEC, moderátor:
Jinými slovy i k jeho sobotní reakci na usnesení Evropského parlamentu považujete, kde napadá Evropský parlament, že celou věc politizuje, za ne zcela adekvátní reakci.

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
Promiňte, já jsem ji nečetl. Ale obecně si myslím, že teď není účel v tom, abychom se napadali, protože i když si myslím, že v něčem ta zpráva Evropského parlamentu pokládá docela smutné vysvědčení toho, jak netransparentní a nepřesný ten způsob dotací je a kolik je tady úkolů na straně evropských institucí, přesto si myslím, že i my bychom to měli vzít vážně a podívat se na to, co je třeba udělat na naší straně. A je to podle mě na dlouho. Proto já opakuju to, že jsme podali žalobu, kterou vypracovali dva ministři sociální demokracie a ptáme se Evropského soudního dvora, ať to rozetne, tak je dneska podle nás, jak jsme se bavili s právníky, nejrychlejší způsobem jak rozhodnout něco, co tady bude trvat, bohužel to bude trvat 2 roky, na to nedostaneme odpovědi dříve než 2. Ta situace se prostě musí celkově zlepšit a každý v tom má svůj úkol.

Václav MORAVEC, moderátor:
To usnesení je tak závažné vůči premiérovi České republiky, že by měl rezignovat?

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
Vlastně teď se to dotýká tohoto usnesení je vlastně politická deklarace, to je evidentní. A je to politikum, takže já to také zvažuje se všemi těmi politickými dopady a důsledky. Tak vemte si, tam je myslím, že tam je někde taková zmínka, že by bylo nejlépe, kdyby premiér odstoupil jako a zjednodušil to.

Václav MORAVEC, moderátor:
Tam jsou 3 varianty, buď, aby se vzdal Agrofertu nebo aby přestal býti premiérem České republiky.

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
No dobře a teď si to představte, že premiér teda přestane být premiérem České republiky. My se nacházíme uprostřed krize, teď projednáváme dokonce rozpočet, což je nejdůležitější zákon, který v České republice se jím můžeme zabývat. Jako máme za úkol, já si třeba neumím představit, pokud tohle jednání zhavaruje, tak si představuju, že co tady bude, jako nemám ani pokryté příspěvkové organizace v kultuře. To znamená, to by byla pohroma. Já si přeju, aby ta vláda dělala, co má. Jsme uprostřed recese, to v ekonomice nás zřejmě to nejtěžší teprve čeká. A teď v této chvíli teda.

Václav MORAVEC, moderátor:
Jinými slovy by z toho premiér neměl vyvozovat žádné osobní důsledky z toho usnesení?

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
Ale, jo. Já si myslím, že bychom se tím všichni měli poctivě zabývat, ale v této chvíli nevidím cestu v tom, myslím si, že tady ta země potřebuje určitou základní stabilitu. Já za sebe jsem rád, že v této chvíli se mohou podílet na tom, jak se z té situace dostat, řekněme, především v jednom resortu, ale ve vládě taky obecně. Takže já teď bych nechtěl říci – radši od toho utečeme, premiér… Totiž ty problémy vlastně jsou dlouhé. Já sám jsem byl ten, který o nich mluvil, a vyjadřoval se k tomu. Tohle je kontroverzní věc, my se s tím potýkáme dlouho, v tom si nemyslím, že by to bylo dramaticky jiná situace. S tím vědomím vlastně i Sociální demokracie do toho šla, že je tady situace, která není standardní, na kterou možná není připravena vlastně ani Evropská unie v takovém rozsahu, jak jsem říkal, 300 podniků v různých zemích, na to vlastně. Teď ale není pro mě, je to politicky pro mě nepředstavitelné, abychom řekli, že dobře, tak to sbalíme a jako budeme dělat, co předčasné volby nebo budeme znovu sestavovat vládu? Nezlobte se, ale v této situaci, ve které se tato země nachází, je to pro mě politicky nemožné.

Václav MORAVEC, moderátor:
My se k té minulosti ještě dostaneme. Paní poslankyně, vnímáte tu situaci v rámci celé Evropy za natolik zásadní, když se pročítáte tou rezolucí, že akcentuje Lubomír Zaorálek to, že to je svým způsobem i tlak Evropského parlamentu na Evropskou komisi, protože Andrej Babiš není ani první ani poslední, byť se ta rezoluce, nebo to usnesení, týká českého premiéra.

Miroslava NĚMCOVÁ, poslankyně /ODS/:
Jsou tam bezpochyby výzvy obecného typu, tak jak jsem si to četla, které mají směřovat k tomu, aby byla ta jednotná pravidla vymáhána na všech úrovních a na všech členských státech stejně, ze strany Evropské unie. O tom není pochyb. Ale to zaměření na Českou republiku je přece jednoznačné. Ten případ nespadl z nebe. My nejsme v bodě 0. Od roku 2013, kdy Andrej Babiš vstoupil do politiky, tak přece bylo jasné a mluvili jsme o tom tak, že už člověk měl pocit, že je jako na kolovrátku, jak o tom neustále mluví, že je v obrovském střetu zájmů, ve střetu zájmů moci, pokud jde o média, kdy třetinu médiím on vlastní. Ve střetu zájmu politického, kde rozhoduje o penězích pro své firmy z peněz daňových poplatníků. Ve střetu zájmu, pokud se jedná o tu ústavou předepsanou rovnou soutěž politických stran, kdy žádná z nich nemá ty mediální prostředky ani ekonomickou sílu vlastního subjektu takovou, aby mohla mu rovnocenně čelit. O tom…

Václav MORAVEC, moderátor:
Jaké poučení by si z toho tedy měla vzít Česká republika?

Miroslava NĚMCOVÁ, poslankyně /ODS/:
Já si myslím, že ten návrh, který Česká republika by měla, to je v několika úrovních. Podle mě teď na základě toho, co přišlo jako usnesení Evropského
parlamentu, byť víme o tom, že to není právně vymahatelné, že se k tomu ještě různé orgány budou vracet, že to je taková velmi silná výzva, s tou velmi silnou parlamentní podporou, tak podle mě má zasednout vláda a dát k tomu svoje stanovisko. Nemá vykřikovat Andrej Babiš o tom, že byli zmanipulovaní 510 evropských poslanců a nevěděli o čem hlasují a podobné. To je pokračování jeho rétoriky, kterou spustil, ať sem přijel kdokoliv, ať tady byl Olaf, ať tady byli auditoři, ať tady byl ten kontrolní výbor Evropského parlamentu s Monikou Hohlmeierovou v čele, kdy je urážel. Důsledkem toho jsou ty výzvy, že 2 europoslanci mají policejní ochranu, čeští europoslanci, nazvaní premiérem vlastizrádci. Důsledkem toho je, že chodily výzvy k zavraždění německé europoslankyni Monice Hohlmeierové, že je z toho konsternován ten Evropský parlament, včetně té frakce, která obsahuje členy hnutí ANO, protože…

Václav MORAVEC, moderátor:
Vláda by tedy měla přijmout nějaké jasné stanovisko?

Miroslava NĚMCOVÁ, poslankyně /ODS/:
Vláda by měla sednout a neměla by si hrát na to, že prostě něco přišlo a teď jako nevíme moc co s tím, je krize a musíme se věnovat krizi. Tohle všechno už se s námi táhne minimálně od vstupu Andreje Babiše do velké politiky, tedy od roku 2013. Vláda by si měla sednout, podle mě by i ve vztahu k tomu, co se děje s tou s tou krizí hospodářsko-zdravotní teď, která je aktuální, by měla znovu požádat sněmovnu o důvěru, myslím si, že to je na místě, protože.

Václav MORAVEC, moderátor:
Ta situace je tak vážná, aby vláda znovu žádala o důvěru?

Miroslava NĚMCOVÁ, poslankyně /ODS/:
Podle mě je situace tak vážná. Protože podíváme-li se na všechny aspekty života společnosti, tak se všechno změnilo. Pokud jde o tu krizi hospodářsko-zdravotní, se všechno změnilo od poloviny března letošního roku. Nic není, jak bylo. Čili všechna ta východiska, která byla zahrnuta v programovém prohlášení vlády na počátku roku 2018, tak dnes se posunula úplně jinam. Já jsem si včera to programové prohlášení vlády četla a myslím si, že by bylo záhodno, aby vláda předstoupila nejenom před sněmovnu, ale před českou veřejnost s konkrétním a jednoznačným poselstvím, co do toho října roku 2021, kdy budou
parlamentní volby, co ještě hodlá udělat. A zároveň, aby se postavila tady k tomuhle, protože si nemůžeme hrát na to, že možná je takových případů víc. Já myslím, že tenhle je velmi ojedinělý i v tom, jakým způsobem to bylo projednáváno právě v tom Evropském parlamentu, že je to ohromná ostuda České republiky, že ta naše pověst utrpěla velikánský šrám, protože jestliže si čtu třeba včerejší Kurier, rakouský tisk, kde píší o tom, že si všimli rétoriky předsedy české vlády, který najednou začíná přejímat takovou tu druhou válečnou rétoriku, o nás bez nás a komentují to, že svaluje to rozhodnutí Evropského parlamentu na Českou republiku, přičemž se týká jeho i v záhlaví toho bodu, tak jak projednával ten bod Evropský parlament, je střet zájmů Andreje Babiše a jeho obnovené trestní stíhání, není tam…

Václav MORAVEC, moderátor:
Promiňte, my se k tomu ještě podrobně dostaneme. Pane zastupiteli, je ta situace tak vážná, a vy jako komunisté i v souvislosti s rozpočtem, o kterém budeme mluvit za pár okamžiků, že je na místě, aby vláda znovu předstoupila před Poslaneckou sněmovnu se žádostí o důvěru a možná reformulací programového prohlášení a postavila se k výsledkům toho usnesení?

Zdeněk ŠTEFEK, zastupitel Středočeského kraje, stínový ministr kultury /KSČM/:
Naše europoslankyně se zdržela hlasování v tomto případě, protože si myslí, stejně jako já, že špinavé prádlo si máme prát doma. To je 1 základní úhel pohledu.

Václav MORAVEC, moderátor:
I když jde o evropské peníze?

Zdeněk ŠTEFEK, zastupitel Středočeského kraje, stínový ministr kultury /KSČM/:
Druhý úhel. Pokud jde o evropské peníze, ano, tak tam o vině či nevině rozhoduje soud, nikoliv Evropský parlament. Už to tady bylo řečeno, že vlastně to usnesení je spíš politická deklarace. Je to zajímavé čtení, někdy tedy i dost jako smutné. Ale není to závazný dokument. Určitě by se tím měla zabývat vláda. A co se týká důvěry či nedůvěry, tak nepochybně ta situace po pandemii změnila celou společnost, určitě se změnily i priority, které je třeba urgentně řešit. A určitě i my budeme chtít znát, jak se bude vyvíjet, jaké bude mít priority vláda do konce svého volebního období tak, aby nejenom řešila ty akutní potřeby dneška, ale aby jasně řekla, jak tu ekonomiku opětovně nastartuje a hlavně, kdo to zaplatí.

Václav MORAVEC, moderátor:
Měla by tedy předstoupit před sněmovnu se žádostí o důvěru a nějakým novým programovým prohlášením pro zbytek na období?

Zdeněk ŠTEFEK, zastupitel Středočeského kraje, stínový ministr kultury /KSČM/:
Včera jsme měli jednání našeho nejvyššího orgánu mezi sjezdy, ústředního výboru, tam takový požadavek nezazněl, ale určitě se tím chceme zabývat.

Václav MORAVEC, moderátor:
Takže to, co říká Miroslava Němcová, byť z jiných důvodů, je podle vás na místě?

Zdeněk ŠTEFEK, zastupitel Středočeského kraje, stínový ministr kultury /KSČM/:
Ano, nepochybně my budeme chtít po vládě vědět a i vlastně těch našich 7 priorit, kterými podmiňujeme podporu vládě, tak se bude vyvíjet a už jsme to i avizovali, že budeme chtít jednat o tom, aby se nějakým způsobem promítly do změn.

Václav MORAVEC, moderátor:
Vy jste mluvil o tom, že bychom si špinavé prádlo jako Česká republika měli prát v České republice. Kdy se to přihodilo, že KSČM jako strana pracujícího lidu chrání miliardáře, protože jako KSČM, váš předseda na margo toho usnesení Evropského parlamentu mluví, cituji o: „Politickém výkřiku“. A přitom tam jsou zásadní body, které se týkají toho, kdy Evropský parlament naznačuje, že má docházet ke spravedlivému a vyváženému přerozdělování prostředků Evropské unie, aby peníze unijních daňových poplatníků přinášely prospěch velké většině obyvatelstva, nikoliv oligarchů. Kdy se to stalo, že chráníte miliardáře, jako KSČM a nikoliv pracující lid?

Zdeněk ŠTEFEK, zastupitel Středočeského kraje, stínový ministr kultury /KSČM/:
Já vůbec nechráním miliardáře Babiše, ani jiné miliardáře, ani naše strana nechrání Babiše ani miliardáře, nebudeme ho hájit, určitě ne.

Václav MORAVEC, moderátor:
Vy ho podporujete a vy jste k němu.

Zdeněk ŠTEFEK, zastupitel Středočeského kraje, stínový ministr kultury /KSČM/:
Podporujeme vládu na základě některých programových priorit. Je to dlouhodobě u nás diskutovaný skoro každé jednání, zda se ty naše priority plní nebo ne.

Václav MORAVEC, moderátor:
Pane ministře?

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
Já musím zareagovat.

Václav MORAVEC, moderátor:
Návrh na to, že byste měli jako vláda předstoupit znovu před Poslaneckou sněmovnu se žádostí o důvěru?

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
Já si myslím, že od opozice samozřejmě má právo předkládat návrh toho nebo má právo říci, jak ta situace stojí a co navrhuje, to je absolutně legitimní. Ale mě napadá, že když teď budeme projednávat rozpočet, tak vlastně projednávání rozpočtu, to je zase znovu, bohužel teda díky situaci, která tu je koronavirová, tak to je vlastně de facto skoro hlasování o důvěře / nedůvěře vládě, protože…

Václav MORAVEC, moderátor:
Proč to tedy nespojíte, pane ministře?

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
No tak, nevím teda, ono to bude mít stejnou váhu, vlastně ta vláda bez rozpočtu těžko může fungovat. To znamená ta debata o rozpočtu, a to schvalování rozpočtu je pro mě, a to je i vlastně debata o tom, kde bude vláda bude muset říct, jak chce s tím rozpočtem zacházet. To je to, co se teď vlastně děje, že já s tím souhlasím, že když je takový deficit, tak je třeba říci, na co bude použit. To bude zásadní pro efektivnost těch peněz. Takže já mám dojem, že ta zásadní debata nás čeká. A ona ve chvíli, kdyby ten rozpočet neprošel no, tak to potom je skutečně na to, aby ta vláda řekla, pak nemám mandát vést tady tu cestu vůči té recesi v zásadní takové krizové situaci v zemi.

Václav MORAVEC, moderátor:
Jinými slovy, kdyby neprošel příští týden a přespříští, návrh zvýšeného schodku, vy totiž to můžete, říkat už proto, že máte podporu komunistů pro ten půlbilionový schodek.

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
Ne, ne, ne.

Václav MORAVEC, moderátor:
A kdyby neprošel, tak vy myslíte, že by vláda sama měla po dat demisi?

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
Nezlobte se na mě, ale ve chvíli, kdy prostě jsme se nedokázali dohodnout na tom rozpočtu, a to já nevím, to se může sednout jednat 14 dní, já na to nedokážu říct teď, ale jako v té chvíli mně připadá, to je docela zásadní věc, pak to znamená, že bychom znovu šli cestou úspor, to, co se tady dělo před 10 lety, utahovali jsme opasky, recesi jsme v podstatě ještě zvýšili. To já bych teda v tom nechtěl být. Já jsem řekl, my nesmíme opakovat chyby minulosti. Má-li ta vláda postupovat jinak a má-li pomoci tu ekonomiku držet, zvýšit výdaje, třeba investicemi a dalšími, tak vlastně ona musí mít šanci. Takže mně připadá, že tahle možnost dělat určitou politiku teď souvisí s tím, jestli ta vláda může nebo nemůže být. Jenom ještě jednu věc, bych rád řekl, takže pro mě, ale opozice může navrhovat. Já si myslím, že ta debata o rozpočtu bude zásadní, rozpočet debata, jak o tom, co chce dělat vláda, tak o tom, jestli dostane nebo nedostane na to mandát. A druhá věc, víte, mně to připadá ale takové, když říkáme nad tou zprávou toho parlamentu, mně trošku cítím smutek. Já jsem už před léty jednal, to byl ještě komisař Lewandowski, dělal rozpočty, dotace, to se netýkalo jenom České republiky zdaleka, a tehdy jsem mu říkal, že způsob, jak se zachází s těmi dotacemi je pro mě katastrofální, že vlastně na to úplně Evropská komise kašle.

Václav MORAVEC, moderátor:
Ona to nechává, pane ministře, že vstoupím vaší řeči, vy jste byl před čtyřmi lety v tomto pořadu, tak jsme se bavili o střetu zájmů Andreje Babiše, možná si vzpomenete, jaká slova jste před těmi čtyřmi lety pronášel.

Lubomír ZAORÁLEK, tehdejší ministr zahraničí a místopředseda ČSSD, 6. 3. 2016 /ČSSD/:
Mně to připadá, jako když je Bibli napsáno, že spíš velbloud projde uchem jehly, než bohatec do království nebeského, tak stejně mě někdy napadá, že spíš velbloud projde uchem jehly, než tedy někdo s podobným byznysem bude schopen dělat politiku, aniž jakoby se řešily problémy, které souvisí právě se střetem zájmů.

Václav MORAVEC, moderátor:
Takže nám nezbývá nic jiného, než po čtyřech letech to vysedět, ale spíše velbloud projde uchem jehly, než aby se vyřešil střet zájmů Andreje Babiše.

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
A proto jsme řekli, podali nejrychlejší cestu jsme viděli v tom, že když se podá ta žaloba Evropskému soudnímu dvoru, tak tohle je instituce, která v této chvíli je schopna nejrychleji udělat odpověď. S Evropskou komisí se o tom bavím vlastně už skoro 15, 10 let, jako a nevidím výsledek. Rozumíte, Evropská komise je schopna přijmout deklaraci o tom, že budeme bojovat proti daňovým rájům. A nejsme schopni udělat nic a nebyla schopna udělat nic. Já jsem se to. To znamená, mně vadí…

Václav MORAVEC, moderátor:
Pane ministře, slyšel jste tady pana zastupitele, slyšel jste paní poslankyni Němcovou, že by se tím dokumentem, tím usnesením, měla vláda vážně zabývat. Na tom se obě opoziční strany shodnou. A v tom dokumentu je to, že nefungují české auditní orgány, které by dohlížely na to, jak se přerozdělují evropské peníze v České republice. To není přece, nemůžeme to, co je napsáno v tom dokumentu svalovat na evropské instituce. Je to i domácí úkol české vlády.

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
Ale to jsem řekl. Já jsem řekl, že tady jsou úkoly pro nás, dokonce jsem o některých mluvil, jakým způsobem, kde to naráží, že nejsme schopni je přijmout a není to vina ani jednoho nebo jedné politické strany. Prostě nejsme schopni udělat dohodu, na tak elementární věci, jakože NKÚ by mělo a je to podmínka pro to, abychom tady mohli postoupit, aby mohlo kontrolovat také činnost třeba samospráv a krajů. Nejsme schopni v tom pokročit, a to je společná věc.

Václav MORAVEC, moderátor:
Špatné fungování dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu?

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
Ale počkejte, jako já si trvám na tom, co jsem řekl. I členský stát, který by dneska kvůli těm nejasným pravidlům, které má Evropská komise, členský stát, kdyby chtěl všechno dodržovat, tak prostě zjistí, že není schopen vědět, jak ten registr na to, co má vlastně registrovat, jestli to mají být ti skuteční majitelé nebo beneficienti, Evropská komise mu na to dneska odpověď nedává. To znamená, ten úkoly je teď tady všude. A mně prostě vadí, že tady se jednou za čas přímé veliká deklarace, ve které se všechny ty chyby zopakují, ale já si pamatuju, že tohle jsem už před osmi 10 lety řešil s příslušným komisařem, který v podstatě o to nejevil moc velký zájem. Já v tomhle vidím trochu, proto jsem řekl, že my jsme se obrátili na Evropský soudní dvůr. Já prostě tohle vidím proces skoro zase na léta, takhle to prostě je.

Miroslava NĚMCOVÁ, poslankyně /ODS/:
Já to nevidím jako proces na léta. Dokonce ten recept nám od z toho usnesení nabídli a kdyby pan premiér byl opravdu premiérem, kterému záleží na své zemi, více než na Agrofertu, tak má možnosti, prodat svůj majetek, nepobírat dotace nebo odstoupit z funkce. Jestliže vy říkáte, že odstoupení z funkce znamená politickou destabilizaci, máme krizi, musíme se soustředit, nevím, na co všechno se chcete soustředit, tak já říkám, prodat majetek může vždycky a rozhodnout se, že nebude pobírat dotace, může také udělat. Ten recept tu je, nemusíme čekat 5 let nebo 10 let, než se řekne, jestli tady je nebo tady není střet zájmů. A když jsem mluvila o tom o tom, že bych ocenila, kdyby vláda, vědoma si toho, v jaké fázi se nyní nacházíme i v souvislosti s jednáním Evropského
parlamentu i v souvislosti s koronakrizí, předstoupila a požádala znovu o důvěru, tak tam by bylo nejenom to, co se týká rozpočtu, já s vámi souhlasím, že to je hlavní zákon země, a tak dále, to všichni víme, ale přece když se podíváte na vládní prohlášení, tak je tam řada legislativních úkolů, o kterých se ví, že nebudou vůbec splněny. Týká se to například i resortu vašeho ministerstva kultury. Bylo by tam možno zahrnout do toho vládního prohlášení i jako jednu z priorit, co ještě stihne vláda udělat v podobě legislativy nebo v podobě vládních kroků, aby napravila to, co je obsahem těch 50 bodů toho usnesení Evropské unie. Čili si myslím, že tady můžeme docela rychle něco udělat, ale když budeme říkat, je to u Evropského soudu, musíme počkat, je to támhle, sami nebudeme dělat nic. Celý státní aparát je nyní vládní nasazen na to, aby bránil Agrofert, protože to, co se týká těchhle těch výtek, tak je zejména k tomu nelegálnímu nebo potenciálně nelegálnímu čerpání dotací evropských peněz firmami předsedy vlády. A nyní celý aparát je zaměstnán tím, aby vysvětlil Evropské unii, že Agrofert je čistý jako lilium, a že ochraňuje jeho barvy. To přece je ohromně další střet zájmů, který z peněz daňových poplatníků odčerpává velkou administrativní sílu na to, aby byla bráněna firma předsedy vlády. Ten ji má bránit sám, má mít svůj tým právníků, postupovat sám a nikoliv, tedy z peněz daňových poplatníků České republiky.

Václav MORAVEC, moderátor:
Reakce Lubomíra Zaorálka.

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
Já si vzpomínám, že když bylo po volbách, já jsem se domníval, že sociální demokracie neuspěla a že ve vládě nebude. Pamatuju si, že jsem tehdy mluvil s Andrejem Babišem jako vlastně kolegou bývalé vlády, ve které jsme byli také společně a říkal jsem mu – no vy chcete být premiér, jako když do toho takhle půjdete, tak to povede k celé řadě problémů, protože je možné si spočítat vzhledem k rozsahu jeho byznysu a podobně firmám, jak jsem řekl v zahraničí, to bude nekončící problém. Jako to nestojí za to, není dobré najít nějaké jiné řešení, jsem mu říkal, prostě vyhnout se tomu, do čeho se to vlastně žene. On mi na to řekl, tak co, vyhrál jsem volby, mám mandát, já chci být premiér. A to byla vlastně jeho odpověď, která vlastně platí celou dobu. Jako samozřejmě ten všechen náklad, ty břemena tady s sebou máme a proti tomu stojí, že on nejenže uspěl v těch volbách, ale dokonce víme, že tu podporu veřejnosti stále má.

Miroslava NĚMCOVÁ, poslankyně /ODS/:
To já nezpochybňuju. O tom já vůbec nemluvím.

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
To znamená, my jsme vlastně, tady je konflikt mezi tím mandátem, jako legitimním mandátem, získaným z demokratických voleb a všemi těmito těžkostmi, které jsou opravdu objektivní a komplikují nám, to komplikují to té vládě jako, a ve které není síla, protože má tam silnou většinovou pozici, ve které nejsme schopni asi stoprocentně dělat to i to, co bychom si přáli, abychom ty věci zodpověděli třeba kvalitněji a mohli se hájit.

Václav MORAVEC, moderátor:
Jinými slovy, vy připouštíte, že to postavení sociálních demokratů je relativně slabé ve vládě, a proto nemůžete být tak důslední v těch věcech, které se týkají, a proto jsem se ptal i pana zastupitele na hájení zájmů střední třídy, pracujících lidí oproti tomu, že to usnesení Evropského parlamentu je i částečně obžalobou oligarchů, kteří získávají evropské peníze na úkor a kdo jiný by to měl vědět, než vy, jako ministr kultury? Hledáte každou korunu a tady tečou miliardy z evropských dotací do miliardářských firem?

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
Já jsem řekl, že tady někdo vládne, protože na to má mandát, který získal z voleb. Je evidentně schopen více než jiný kdokoliv sestavit v této chvíli vládu. Tu podporu si udržuje stále. Jako a sociální demokracie v té vládě, já bych nechci teď vyjmenovávat, co děláme, ale jde o to, že já pořád v té vládě mám pocit, že jsem schopen v této chvíli, zvlášť té krizi, která vypukla, jsem měl dojem, že se dalo dělat poměrně hodně, a že jsme v ní měli poměrně docela velký vliv na ty události. Takže já mám dojem, že teď z toho vlaku vypadávat, jako je skoro mi to připadá, že se to nedá. Jako my jsme na sebe něco vzali, teď v i v takovéto situaci se bude rozhodovat právě o tom, kam ty peníze půjdou, připadá mi, že máme nějakou možnost do toho mluvit a to ovlivnit zřejmě o něco víc, než kdybychom byli v opozici. Takže teď utéct a říci, ponecháváme to osudu. Já si to prostě neumím představit. A vím dneska konkrétní věci, ve které mi připadá, že bude stát za to o nich svést bitvy. Teď se nám podařilo zálohované výživné. To znamená řadu těch věcí, o kterých nám šlo, jsme prosadili. Týkají se právě středních vrstev, týkají se nižších příjmových vrstev, budeme navrhovat další věci. Od toho se mi utíkat prostě nechce.

Václav MORAVEC, moderátor:
Pojďme tedy konkrétně, aby dostal slovo i Zdeněk Štefek, který velmi disciplinovaně zatím mlčí. Přetahovaná o státní rozpočet, když tady je řeč právě o státním rozpočtu, a o tom, co nás čeká v příštím týdnu v Poslanecké sněmovně. V Poslanecké sněmovně je už třetí vládní novela zákona o státním rozpočtu. Původní čtyřicetimiliardový schodek během několika měsíců vzrostl prvně na 200 miliard, pak na 300 miliard a teď je ve hře deficit půl bilionu korun. 2× už komunisté vládu podrželi, potřetí také, byť po vládě chtěli snížit schodek o 50 miliard.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, 11. 6. 2020 /nestr. za ANO/:
Jdu jednat s komunisty vůbec o podpoře rozpočtu jako takového, protože Komunistická strana byla zatím jediná, která podpořila náš rozpočet.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, 12. 6. 2020 /nestr. za ANO/:
Strana komunistická schválila rozpočet koaliční vlády menšinové už několikrát, takže já trošku, tak si říkám, že je to tak trochu jejich rozpočet.

Vojtěch FILIP, předseda strany, 12. 6. 2020 /KSČM/:
My jsme přesvědčeni o tom, že, řekl bych samotné zvýšení schodku může přinést nastartování ekonomiky, když nebude jasno, kam ty prostředky budou směrovat.

Andrej BABIŠ, premiér a předseda hnutí, 16. 6. 2020 /ANO/:
Neumím si představit, že by teda někdo tenhle náš návrh rozpočtu nepodpořil, protože by vlastně vyhlásil válku všem občanům České republiky.

Miloslava VOSTRÁ, přeyně sněmovního rozpočtového výboru, 18. 6. 2020 /KSČM/:
Je to pro nás akceptovatelné, bylo specifikovány položky, kam ty výdaje budou směřovány, tak jak jsme si je prošli, tak musím říci, že tam je opravdu v podstatě náš volební program.

Václav MORAVEC, moderátor:
Komunisté počítají s tím, že návrh nebude schvalován v takzvaném zrychleném řízení a s Andrejem Babišem chtějí mluvit o vyšším zdanění části firem, protože podle komunistů privatizační podvodníci a tuneláři jak, cituji: „Mají začít splácet dluhy“. Vy tedy podpoříte rozpočet, nebude vláda muset dělat nějaké další korekce v tom rozpočtu.

Zdeněk ŠTEFEK, zastupitel Středočeského kraje, stínový ministr kultury /KSČM/:
My jsme původně nechtěli podpořit tento rozpočet nebo aktualizaci rozpočtu, protože jsme nechtěli dát vládě bianco šek a podmínili jsme podporu konkrétními projekty a konkrétními částkami, které nakonec teď v aktuálním znění jsou v tom zohledněny. Ale budeme samozřejmě jednat ještě i o dalších položkách, například na zdravotní sestry v sociální službách, tam se jedná o 2 miliardy, a to tam myslím, ještě načteno není.

Václav MORAVEC, moderátor:
Jak jsem studoval ty závěry vašeho ústředního výboru, víkendového ústředního výboru, tak jsem nepochopil jednu věc, jak je to s tím vyšším zdanění části firem, co ještě vážete na privatizační podvodníky a tuneláře?

Zdeněk ŠTEFEK, zastupitel Středočeského kraje, stínový ministr kultury /KSČM/:
To není součástí tohoto rozpočtu. Ale my samozřejmě řešíme a chceme po vládě i řešení, jak bude postupovat v dalších letech, jaké kroky udělá, aby se jednak to hospodářství vrátilo zase do pozitivu, do pozitiva a jednak taky, aby vláda jasně řekla, kdo to všechno zaplatí, protože není možné vlastně důsledky té krize, aby dopadaly na nejchudší občany.

Václav MORAVEC, moderátor:
Aby budete, jenom, že vstoupím do vaší řeči, to znamená, že to prosazení vyššího zdanění části firem stále ještě neznám odpověď na to jakou část firem, protože to máte označené podvodníky a tuneláře?

Zdeněk ŠTEFEK, zastupitel Středočeského kraje, stínový ministr kultury /KSČM/:
Ne, ne, jedná se o progresivní zdanění, například.

Václav MORAVEC, moderátor:
Progresivní zdanění.

Zdeněk ŠTEFEK, zastupitel Středočeského kraje, stínový ministr kultury /KSČM/:
Progresivní zdanění z příjmů. Už jsme v podobné návrhy předkládali ve sněmovně, zatím neprošly, jednalo se o nich i s Andrejem Babišem a s dalšími stranami vlastně i v minulých obdobích.

Václav MORAVEC, moderátor:
A teď to bude podmínka pro schválení státním rozpočtu v tom příštím roce?

Zdeněk ŠTEFEK, zastupitel Středočeského kraje, stínový ministr kultury /KSČM/:
To je paralelní jednání, to není jako podmínka, zatím.

Václav MORAVEC, moderátor:
Takže když vám to neprošlo několikrát v předchozích letech, tak vám to nemusí projít a sklapnete kufry?

Zdeněk ŠTEFEK, zastupitel Středočeského kraje, stínový ministr kultury /KSČM/:
Ne, to určitě ne.

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
Já bych řekl, že tohle je téma, které nás velmi zajímá, takže v tomhle i nás, protože myslím si, že bude.

Václav MORAVEC, moderátor:
No, ale vy jste na tom podobně komunisté, vy jste několikrát přicházeli s návrhy na sektorovou daň a dopadli, jak sedláci u Chlumce, pomyslní.

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
Ano, tak je to, není to to, co jsme zrovna prosadili, ale nebylo to, byly také věci, se kterými jsme uspěli. Ale myslím si, že daňový systém a otázka zdanění velkých firem, otázka zdanění nemovitostí. Jako tam, kde my vlastně dneska skutečně u nás často ti nejbohatší mají nejlepší poměry, to prostě máme vysoké zdanění práce. Jako proti tomu nízké zdanění kapitálu a podobně. To si myslím, že je základní spor a v nějaké.

Václav MORAVEC, moderátor:
Pane ministře, ale neprosadili jste nic. Proto se ptám, jak kruciální to je, proto se ptám, jak 2 levicové strany, kterým ubývají voliči, tak ochraňují miliardáře v čele české vlády?

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
Já si myslím, že v téhle krizi. Krize jsou vždycky v tomhle docela zásadní okamžik, jako v nich se rozhoduje o tom, kdo vlastně zaplatí. Teď je snížené daně, ztráta daní bude já nevím, 220 miliard, tam jsou obrovské výpadky jako a bude komplikované sestavování rozpočtu. A skutečně ta otázka, kdo to zaplatí, jako to je jedna, to je ústřední otázka. Jako a tam my…

Václav MORAVEC, moderátor:
A proč to nepodpořit, proč to nespojit, když tady mluvíte o tom, že důvěrou Poslanecké sněmovny vůči vládě je návrh rozpočtu, tak komunisté říkají, to je paralelní, to tady…

Zdeněk ŠTEFEK, zastupitel Středočeského kraje, stínový ministr kultury /KSČM/:
To je návrh rozpočtu na letošní rok.

Václav MORAVEC, moderátor:
Ale já jsem se ptal. Ptal jsem se vás na příští rok.

Zdeněk ŠTEFEK, zastupitel Středočeského kraje, stínový ministr kultury /KSČM/:
A na příští rok na příští rok, to teď se ještě ani o něm nejedná, teď jsme jednali a projednávali na ten letošní.

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
Se bude projednávat někdy v srpnu. Myslím, že tady tahle jednání.

Václav MORAVEC, moderátor:
A stálo by za to, to spojit a uvažují o tom vaše 2 levicové strany, že prostě nepodpoříte hnutí ANO rozpočet, anebo se bojíte výhrůžek Andreje Babiše předčasnými volbami, protože by vaše 2 politické strany se nemusely do té sněmovny dostat a tak vás obrazně řečeno, Andrej Babiš má na lopatě?

Zdeněk ŠTEFEK, zastupitel Středočeského kraje, stínový ministr kultury /KSČM/:
Na výhrůžky nereagujeme, toho se nebojíme, skutečně se nebojíme předčasných voleb. A je pro nás prioritní skutečně, jak dopadne jednání o rozpočtu na příští rok a nepochybně budeme mít tyto požadavky. Tady nejde jen o…

Václav MORAVEC, moderátor:
A tam spojíte to, spojíte to progresivní zdanění právnických firem, tam to spojíte?

Zdeněk ŠTEFEK, zastupitel Středočeského kraje, stínový ministr kultury /KSČM/:
Nevím, jak ta jednání budou ještě probíhat, ale je to náš dlouhodobý cíl, že jo. A mimo tedy změny daňové soustavy, a tak samozřejmě je relevantní i otázka, kde zároveň i ušetřit. My máme dlouhodobé kritické postoje k výdajům třeba v oblasti obrany, protože my jsme se teď…

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
Podívejte se, my jsme se teď.

Miroslava NĚMCOVÁ, poslankyně /ODS/:
Dovolte, já bych taky teda k tomu ráda něco řekla. Ale v tomhle kolečku jsem se ještě nedostala ke slovu.

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
No ne, my jsme se.

Václav MORAVEC, moderátor:
Pravicová strana.

Miroslava NĚMCOVÁ, poslankyně /ODS/:
V tomhle kolečku jsem se ještě nedostala ke slovu. Musím říct 2 a alespoň 2 poznámky. První poznámka je, že beru za bernou minci to, co vyplynulo z té reportáže, kterou jsme viděli v úvodu, to znamená vláda hnutí ANO se sociálními demokraty, držena komunisty, plní komunistický program. To tam bylo řečeno, paní předsedkyně Vostrá rozpočtového výboru řekla, že je velmi spokojená, že po všech těch jednáních, že handlovali, že napřed chtějí nižší schodek státního rozpočtu, ale pak se jim podařilo teda udělat to tak, že vlastně vláda bude plnit jejich program, a proto se pod něj mohou podepsat.

Václav MORAVEC, moderátor:
A tím teď chválíte komunisty nebo tu poznámku jsem, přiznám se.

Miroslava NĚMCOVÁ, poslankyně /ODS/:
Ne. Z toho běhá mráz po zádech a z toho já kritizuju hnutí ANO, které prostě bez jakýchkoliv zábran přijímá nápady jenom proto, aby si udrželo jakoukoliv moc, kterou teď Andrej Babiš nutně potřebuje i ve vztahu k tomu, o čem jsme mluvili předtím, tak přijme jakoukoliv podmínku, která nejde k dobru České republiky. Pokud se bavíme o tom rozpočtu, jestliže teď 500miliardový schodek. Absolutně bezprecedentní situace, my jako
Poslanecká sněmovna jsme nedostali vůbec zdůvodnění těch jednotlivých změn, které tam mají probíhat, ten návrh byl předložen do Poslanecké sněmovny 9. 6.

Václav MORAVEC, moderátor:
Tady ho máme. Je to sněmovní tisk 889.

Miroslava NĚMCOVÁ, poslankyně /ODS/:
Vláda ho projednala 9. 6. Ano. Rozpočtový výbor měl být projednán ve stavu nouze, už ten samotný absurdní návrh, že o takhle masivním rozpočtu schodku, který bude zatěžovat celou generaci příští bezpochyby, se má jednat v nouzovém stavu, byl od vlády naprosto nezodpovědný krok a divím se, že…

Václav MORAVEC, moderátor:
Promiňte, ale komunisté vládu korigovali. To je úspěch KSČM, nebude projednáván…

Miroslava NĚMCOVÁ, poslankyně /ODS/:
To je rozhodnutí rozpočtového výboru, který se 16. června sešel, projednal ten návrh a doporučil svým usnesením, aby se nepostupovalo při projednávání zákona podle stavu legislativní nouze, ale aby byl řádně projednán prvním, druhým, třetím čtením. Takže to usnesení rozpočtového výboru je validní. Myslím, že to je zodpovědný krok a já jsem přesvědčena o tom, že má být projednáván nejenom rozpočet, tedy na tento rok, ale zároveň má být v potaz názor Národní rozpočtové rady, slyšeli jsme její představitele i v
Poslanecké sněmovně, doc. Zamrazilová se tam vymezila proti tomu postupu vlády, když chtěla ten 300miliardový schodek a říkala, že to je nezodpovědné, že je možné postupovat v pomalejších krocích, říci si o méně peněz, zjistit, zda se situace vyvíjí tak, že potřebujeme další a přijít s řádně zdůvodněnou žádostí o vyšší schodek.

Václav MORAVEC, moderátor:
Tak, jenom aby mohl reagovat pan ministr.

Miroslava NĚMCOVÁ, poslankyně /ODS/:
Pan ministr mluvil dlouho, já to chci ještě doříct.

Václav MORAVEC, moderátor:
Paní poslankyně, ať…

Miroslava NĚMCOVÁ, poslankyně /ODS/:
Dobře a ten závěr o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, který byl posunut na 7 let, proto si myslím, že se mají ty rozpočty projednávat letošní i ty příští, protože takzvaně vláda si uvolnila na ten hýření a na ten rozpočtový mejdan nebo já nevím, jak to mám říci, si uvolnila ruku na 7 let, a to může být úplně tragické. Už teď to, co vydává OECD budeme země, která bude pátá na světě s největším hospodářským dopadem z tady právě z téhle krize, to přece jsou vážné situace.

Václav MORAVEC, moderátor:
Tak začněme tou Národní rozpočtovou radou.

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
Já bych rád začal tím, že bych se rád zeptal, kde jsme teda realizujeme ten program Komunistické strany, protože tady padají takové výroky.

Miroslava NĚMCOVÁ, poslankyně /ODS/:
To ať nám řekne tady, to zaznělo včera v televizi.

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
To jste řekla vy.

Miroslava NĚMCOVÁ, poslankyně /ODS/:
Ne, já jsem řekla.

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
Kde je ten program?

Miroslava NĚMCOVÁ, poslankyně /ODS/:
Pane ministře, já jsem řekla, že reaguje na to, co jsem slyšela v té reportáži a tam vystoupila předsedkyně rozpočtového výboru, komunistická
poslankyně, která řekla, že jsou spokojeni, že je realizován komunistický program. Tak buďto vy jako ve vládě, jestliže vás komunisté drží u moci, tak si máte vyjasnit, které jejich podmínky se tam dostaly. V čem jste ustoupili, vy jako vláda, jako celek. Přece to nemůže být tak, že vy jako sociální demokraté zůstanete stranou, něco si mezi sebou nějaké karty si rozdají předseda vlády, ministryně financí s komunisty, a vy pak řeknete, no tak jaké a budete chtít po mně vědět, jaké body jsou tam z komunistického programu. To nám máte vysvětlit vy.

Václav MORAVEC, moderátor:
Jaké body tam jsou, protože Miloslava Vostrá, šéfka sněmovního rozpočtového výboru, říká: „Musím říci, že je tam opravdu v podstatě náš volební program“.

Zdeněk ŠTEFEK, zastupitel Středočeského kraje, stínový ministr kultury /KSČM/:
Jsou to hlavně ty programové priority, na kterých stavíme podporu té současné vládě. Takže je to třeba, prostředky na výkup vodárenských akcií tak, abychom posílili svoji strategickou pozici v hospodaření s vodou, to je ten náš strategický cíl. Pak jsou tam prostředky na nárůst mezd a platů v sociálních službách, ve zdravotnictví. To je taky.

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
Schvaluju.

Zdeněk ŠTEFEK, zastupitel Středočeského kraje, stínový ministr kultury /KSČM/:
To je z těch bodů, které tam máme. Jsou tam prostředky na výstavbu bytů, protože to je dlouhodobý problém, který chceme rázně řešit, prostředky na obnovu po povodních, a tak dál, a tak dále. Mohli bychom jmenovat vlastně řadu bodů, které máme.

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
Ten komunistický program je shodou okolností program teda nejenom náš, ale možná i některých dalších stran, takže já v tom nevidím jako něco skandálního.

Miroslava NĚMCOVÁ, poslankyně /ODS/:
Ne, já v tom vidím.

Václav MORAVEC, moderátor:
A pane ministře, to, že sama Národní rozpočtová rada, což je orgán, který je odborný, nikoliv politický?

Miroslava NĚMCOVÁ, poslankyně /ODS/:
Vytvořila si ho vláda.

Václav MORAVEC, moderátor:
Tak. Za vlády Bohuslava Sobotky, kde bylo také hnutí ANO, považuje zvýšení schodku státního rozpočtu na 500 miliard za, cituji: „Předčasné, nadměrné, neopodstatněné“. Vy na odborníky v Národní rozpočtové radě nedáte?

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
To určitě ano, já se snažím poslouchat všechny. Ale díval jsem se na schodky tak, jak se realizují v jiných zemích. A dospěl jsem k závěru, že naše opatření jednak je v relaci s těmi a s rozsahem těch opatření, které se přijímají jinde. Dokonce bych mohl vyjmenovat země, které mají ještě daleko, jdou do daleko většího deficitu. V případě České republiky, která má minimální zadlužení státu, si prostě nemyslím, že bychom vstupovali do nějakého rizika, do rizika bychom vstupovali, pokud by s tím bychom s tím deficitem nezacházeli efektivním způsobem, kdyby to skutečně nebyly prostředky uplatňované tak, aby měly ten multiplikační efekt. A prosím vás, ať…

Václav MORAVEC, moderátor:
A je jistota.

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
Ať se nevytváří, ať si vytváří dojem, že to je taková hromada peněz a na nějaký rej, z těchto peněz obrovská část veliká část, nevím, jestli 220, 250, jenom jsou nevybrané daně. To znamená, ten deficit kryje výpadek, obrovský gigantický daňový výpadek, když vám ekonomika o jednu třetinu klesne ve výkonu, tak vám to poklesne daňových výnosech.

Miroslava NĚMCOVÁ, poslankyně /ODS/:
To je logické, to víme všichni.

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
A na to je ten deficit, aby si někdo nemyslel, že to všechno v podstatě jsou peníze na utrácení. To jsou peníze, které používáme na to, abychom udrželi zaměstnanost, to jsou peníze na to, abychom udrželi zaměstnanost…

Václav MORAVEC, moderátor:
Abychom kupříkladu garantovali Smartwings, popřípadě další dopravce.

Miroslava NĚMCOVÁ, poslankyně /ODS/:
Přesně tak.

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
To jsem přesvědčen, že já jsem přesvědčen, že nebudeme garantovat žádné jednotlivé firmy, které budou přicházet, jako to proto já hlasovat nebudu a, myslím si…

Václav MORAVEC, moderátor:
Ani Smartwings ani RegioJet.

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
Ale ne jako, pokud my přece nezachraňujeme jednotlivé firmy, jako to je…

Václav MORAVEC, moderátor:
Tak se to jeví, tak mluví váš kolega ve vládě ministr dopravy a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
No budeme se o tom zřejmě tedy ještě bavit. Ale já vám říkám svůj názor, jako já nejsem pro to, abychom zachraňovali jednotlivé firmy. Já jsem přesvědčen, že máme především ty peníze dávat tam, kde víme, že ty peníze se použijí k tomu, aby se oživila ekonomika. Nejlepší jsou nízkopříjmové skupiny tam, kde víme, že ti lidé to skutečně utratí, protože vlastně musí, jako tam dávat peníze a hledat způsoby, jak je dostat tam, kde to opravdu do té ekonomiky hned půjde, tak to si myslím, že je to, co bychom měli dělat.

Václav MORAVEC, moderátor:
Tato pomoc konkrétním firmám, to vám jako komunistům nevadí, ať jde o Smartwings a garantování jejím úvěrům?

Zdeněk ŠTEFEK, zastupitel Středočeského kraje, stínový ministr kultury /KSČM/:
Myslím, že je jiné řešení je možné a můžeme podpořit strategické firmy, například vstupem státu do těch firem, výkupen akcií.

Václav MORAVEC, moderátor:
Takže byste vykupoval akcie Smartwings?

Zdeněk ŠTEFEK, zastupitel Středočeského kraje, stínový ministr kultury /KSČM/:
U strategických podniků ano.

Václav MORAVEC, moderátor:
Je to je to strategický podnik Smartwings?

Zdeněk ŠTEFEK, zastupitel Středočeského kraje, stínový ministr kultury /KSČM/:
Toť je potom otázka posouzení, které jsou strategické podniky.

Václav MORAVEC, moderátor:
Ono, když se podíváme na tu třetí novelu zákona, abychom se dostali ke kultuře, protože na tu se zapomíná.

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
Je tady jako, pane redaktore. Jenom o ní nemluvíme.

Václav MORAVEC, moderátor:
A to proto, no kdybyste mi řekl jasné řešení i v souvislosti s usnesením Evropského parlamentu, zbylo by víc času na kulturu.

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
To řešení je, že jsme podali žalobu Evropskému soudu, který zřejmě na to odpoví daleko víc než politická deklarace Evropského parlamentu.

Václav MORAVEC, moderátor:
A já vám pak za 4 roky budu pouštět to, že ten stav je setrvalý.

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
To bude dřív, než za ty 4 roky.

Václav MORAVEC, moderátor:
Že spíš soud velbloud projde uchem jehly, než aby došlo k vyřešení střetu zájmů. Třetí novela zákona o státním rozpočtu ve sněmovně vzbudila rozruch, zejména proto, že vláda nově navýšila rozpočtovou rezervu o 137 miliard korun. Ministerstvo financí po kritice slíbilo a upřesnilo, na co půjdou peníze z rezervy, pozměňovací návrhy nakonec podával sám premiér Andrej Babiš, tentokrát v roli poslance, což v rámci českého parlamentarismu není příliš častý jev, dokonce je výjimečný. V rámci pozměňovacího návrhu dostala kultura miliardu navíc oproti tomu, kolik měla po poslední úpravě rozpočtu. Tyto peníze mají jít na investice, do materiálně technické základny státních kulturních zařízení, nově tak činí výdaje na kulturu 16,5 miliardy korun. Má jít o projekty v souvislosti s tou navýšenou miliardou, jak se díváme na ten pozměňovací návrh, který máme jako Otázky k dispozici, tak má jít o projekty, které jsou ve vysoké fázi připravenosti a nyní chce ministerstvo je urychlit, aby stát pomohl v boji s recesí. Už víte, pane ministře, o jaké konkrétní projekty půjde, na tu navýšenou miliardu?

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
Ano, to jsou, tady tento balík ten byl míněn jako investiční balík, takže vlastně i tady vlastně jde především o investice, a to jsou investice do nejrůznějších, nejsou tam jenom velké projekty, jako já nevím Janáčkovo kulturní centrum, ale jsou tam i menší. Je to vlastně roztroušeno po celé zemi, já nevím Hradec nad Moravicí, to vám tady nevyjmenuju. Ale máme prostě sestavu investic, které jsou ve stadiu takové připravenosti, že mají stavební povolení a kde když si řekneme, že to celé urychlíme, máme peníze, tak to můžeme spustit.

Václav MORAVEC, moderátor:
To bude ta miliarda.

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
To je vlastně ten boj s recesí, kde říkáme, že stát v této chvíli má za úkol zvýšit výdaje a ne zabránit tomu, aby výkon ekonomiky klesal, takže zabránit tomu právě. Takže součástí toho jsou i tyto investice do různých akcí, to většinou jsou to tedy samozřejmě. Je to součást našich příspěvkových organizací a investice do jejich zařízení.

Václav MORAVEC, moderátor:
A tu miliardu stihnete utratit do konce letošního roku?

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
No to je právě na ten rok, já jsem žádal daleko víc. Já jsem žádal 2 miliardy. Ale řekněme, to se rozkládá, a z těch 2 miliard, co jsem žádal, tak ta první, to je určeno na ten první na ten první letošní rok a na to navazují potom další.

Miroslava NĚMCOVÁ, poslankyně /ODS/:
Letošní rok už je jenom 6 měsíců.

Václav MORAVEC, moderátor:
Protože to jsou projekty ve vysoké fázi připravenosti.

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
To už jsou věci, které jedou.

Zdeněk ŠTEFEK, zastupitel Středočeského kraje, stínový ministr kultury /KSČM/:
Tam už se akorát zaplatí faktury.

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
Ano.

Zdeněk ŠTEFEK, zastupitel Středočeského kraje, stínový ministr kultury /KSČM/:
Dopředu.

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
Tam jako proto právě jde z té celkové sumy, kterou jsem žádal, tak jenom část je schválena v tomhle.

Miroslava NĚMCOVÁ, poslankyně /ODS/:
Jak k tomu.

Václav MORAVEC, moderátor:
Vy podpoříte tu miliardu navíc pro kulturu?

Miroslava NĚMCOVÁ, poslankyně /ODS/:
Já k tomu řeknu poznámku, já jsem ráda za každou miliardu, která do kultury půjde, to o tom nemůže být sporu, pokud bude rozumně investována, budou to peníze, které budou dávat smysl, určitě ano. Ale poznámka je taková procesní, jak se to vlastně stalo, že se ten návrh ocitl na zvýšení jedné miliardy v
Poslanecké sněmovně? Vy jste jako vláda 9. června předložili tento návrh zákona Poslanecké sněmovně, kde ta miliarda pro kulturu není. Týden na to, 16. června, předseda vlády pošle do Poslanecké sněmovny svoje pozměňovací návrhy, což tady jsem si vytáhla, je pro čtenáře nebo diváka, by to byla pouze změť čísel, ale v podstatě tam upravuje rozpočty ministerstva práce a sociálních věcí, životního prostředí, ministerstva vnitra, pro místní rozvoj, dopravy, zemědělství, kultury, hmotných rezerv, i pokud se týká všeobecné pokladní správy. Znamená to, že jste se na vládě nebavili o této další změně toho státního rozpočtu, jestliže jste devátého poslali něco a šestnáctého to premiér mění, tak to znamená, že vy jste se k tomu jako vláda sešli, řekli jste – aha, tak to, co jsme poslali a chtěli jsme schválit v nouzovém stavu, tak byl nesmysl, že týden na to předkládáme jinak. A mě zajímalo, jestli to, co navrhuje předseda vlády, bylo po jednání vlády, tedy jste si o tom říkali ty jednotlivé položky anebo jestli to bude prostě, jestli jste zase naletěli a bude to exhibice předsedy, který ve chvíli, kdy bude, předsedy vlády, který bude ve sněmovně, jako ten spasitel říkat, já jsem poslal pozměňovací návrh, já jsem nasypal do ministerstva práce, já jsem nasypal na ministerstva kultury, a nebýt mě, tak to nebylo. Byl jste jakoby ministr kultury ten, který skutečně byl rozhodujícím mužem, osobou, která při téhle té změně, která nám přistála týden po oficiálním materiálu vlády, ve sněmovně byl jste to vy, kdo na něm pracoval?

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
Já se to pokusím nějak přiblížit, my vlastně permanentně vyjednáváme s ministerstvem financí, s premiérem o prostředcích na kulturu. To znamená, kromě toho, co jsme dostali, tak já vlastně neustále formuluju další požadavky, které jsou urgentní a které vlastně nutně potřebuje.

Miroslava NĚMCOVÁ, poslankyně /ODS/:
Státní rozpočet není tržiště.

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
Ne, ne, ne, no právě proto, že to nevznikne najednou, to vzniká, my se o tom bavíme neustále. Ministerstvo financí, například ví o mých požadavcích řekněme, že to jsou 2 miliardy, ono ví, že chci 500 000 000 na filmové povídky, že chci 500 000 000 dalších na regionální kulturu a podobně. A oni vědí, že zhruba 2 miliardy jsme požadovali na investice, a protože si vzali z toho, co se lze utratit v tomto roce.

Václav MORAVEC, moderátor:
Jenom tu miliardu.

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
Tak ano, protože to je to, co je zvládnutelné v tomto roce, tak to dali do toho velkého investičního plánu. Takže to je pro mě v relaci s tím, o čem my neustále jednáme. Oni vytáhli ty odpovídající investiční peníze z toho balíku, který já požaduji a dali je do toho. Takže já mohu říci, ano…

Václav MORAVEC, moderátor:
A přijde vám pane ministře standardní, že tady před námi je pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 355/ 2019 Sbírky o státním rozpočtu, a to je otázka i na vás, pane zastupiteli. A ten pozměňovací návrh si dá premiér jako poslanec?

Miroslava NĚMCOVÁ, poslankyně /ODS/:
Absurdní úplně.

Zdeněk ŠTEFEK, zastupitel Středočeského kraje, stínový ministr kultury /KSČM/:
No je to trochu jako nestandardní, a to nejsem poslanec.

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
Je to nezvyklé, to souhlasím.

Zdeněk ŠTEFEK, zastupitel Středočeského kraje, stínový ministr kultury /KSČM/:
Ale každopádně, jestli můžu.

Václav MORAVEC, moderátor:
Je normální, aby poslanec, premiér, dělal pozměňovací návrh, proč ho nedělá za sociálně demokratické resorty poslanecký klub ČSSD?

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
To já uznávám, že je zvláštní postup, ale je to vlastně výsledek té situace, která ve sněmovně vznikla, kdy se vlastně celé jednání zaseklo. Hledala se cesta vlastně z krize, která kolem toho vznikla. A bylo řečeno, budiž to se uznalo, že jsou legitimní ty požadavky na rozepsání těch peněz, takže se do toho pustili…

Miroslava NĚMCOVÁ, poslankyně /ODS/:
Ne legitimní. To je základní, to tam musí být.

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
No dobře, ale jestli to je to, co ten parlament dělá, parlament řekl… Já chci to mít rozepsané, myslím si, že podobně to probíhá dneska i v celé řadě jiných zemí, dohodli jsme se na tom, předložilo se to. Předložilo se to formou, která je poměrně hodně nestandardní.

Václav MORAVEC, moderátor:
No, vy to říkáte jako bývalý předseda Poslanecké sněmovny, Miroslava Němcová je také bývalou předsedkyní Poslanecké sněmovny, není to tak…

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
Není to obvyklé.

Václav MORAVEC, moderátor:
Že to ukazuje, že Andrej Babiš jediný schopný, protože vy ve vládě ostatní jste neschopní?

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
Nevím, to si už musí veřejnost přebrat sama, jako to vypadá.

Miroslava NĚMCOVÁ, poslankyně /ODS/:
Ale to jste řekl.

Zdeněk ŠTEFEK, zastupitel Středočeského kraje, stínový ministr kultury /KSČM/:
Ale program tam je, tady zaznělo.

Miroslava NĚMCOVÁ, poslankyně /ODS/:
To je ta hra.

Václav MORAVEC, moderátor:
Takže Andrej Babiš je poslanec KSČM, který není.

Zdeněk ŠTEFEK, zastupitel Středočeského kraje, stínový ministr kultury /KSČM/:
Není. Ale tady zaznělo, že plní volební program KSČM.

Miroslava NĚMCOVÁ, poslankyně /ODS/:
Ano, je to výplod toho PR týmu kolem pana premiéra, vždyť známe jeho rétoriku, pane ministře, když začínala ta rekonstrukce Karlštejna, tak přece první věty byly, já jsem dál na Karlštejn, slovy Andreje Babiše. Když byla věznice v Uherském Hradišti a interpeloval náš pan
poslanec Blaha, který je z Uherského Hradiště v jiné věci předsedu vlády, asi před 14 dny ve sněmovně, tak ten předseda vlády arogantním, nemístným způsobem ho utřel, vůbec odmítl odpovídat na ten položený dotaz, ale utřel ho s tím, vždyť já jsem vám dal na tu vaši věznici v Uherském Hradišti a co vy si dovolujete. Čili ta rétorika je podle něj taková. A teď přijde a řekne a já jsem dál ministerstvu práce, já jsem dal na životní prostředí, já jsem to tady všechno spasil, a vy budete koukat a co.

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
Víte, já bych si tak jako nejvíc přál, aby přes všechny tyhle věci, které tady tak zajímavě diskutujeme, se v této zemi podařilo najít cestu z recese, ze zatraceně hluboké, do které jdeme.

Miroslava NĚMCOVÁ, poslankyně /ODS/:
To si přejeme všichni.

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
Pokud se nám tohle podaří, jako jo, tak nebudu plakat nad zdařilými PR výkony nějakých politiků. Jako nezlobte se, ale my jsme opravdu v něčem v mimořádné situaci.

Miroslava NĚMCOVÁ, poslankyně /ODS/:
Ale tady jde o pravidla, pane ministře. Jde o pravidla.

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
Tady jde o to, jestli opravdu dostaneme se z toho nebo ne.

Miroslava NĚMCOVÁ, poslankyně /ODS/:
Ne, svádět všechno na krizi není možné. Musíme se držet nějakých pravidel, máme…

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
Já na ni nesvádím všechno.

Václav MORAVEC, moderátor:
Pojďme se vrátit. Jestli dovolíte…

Zdeněk ŠTEFEK, zastupitel Středočeského kraje, stínový ministr kultury /KSČM/:
K té miliardě.

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
Pojďme teď hodnotit to, co teď děláme.

Václav MORAVEC, moderátor:
Pojďme se znovu vrátit ke kultuře. Vláda v dubnu, když se bavíme o penězích pro kulturu, tak v dubnu schválila podporu pro kulturu, ztíženou koronavirovou krizí, tady jsou data.

Záchranný balíček pro kulturu. Zdroj ČTK:
Záchranný balíček pro kulturu obsahuje jednu miliardu a 70 000 000 Kč. Z toho položka nezávislé umění činí 440 000 000. Podpora regionální kultury 300 000 000. Příspěvkové organizace ministerstva získají také 300 000 000 Kč. A na zpřístupňování kultury prostřednictvím digitálních médií je vyčleněno 30 000 000.

Václav MORAVEC, moderátor:
Nějak se ale pozapomnělo, že opatření se týkají i komerční kultury. Prezident Herecké asociace Ondřej Kepka v rozhovoru pro dnešní Otázky tvrdí, že rozdělování kultury na komerční a nekomerční, je nespravedlivé.

Ondřej KEPKA, prezident Herecké asociace:
Co se týče podpory, tak si myslím, že ta situace s tím Covidem, s tím virem, byla tak mimořádná, že bych vůbec nerozlišoval, kdo je jaký zřizovatel, jak to divadlo či ten soubor či ten orchestr funguje, jestli je soukromý, komerční, příspěvkový a podobně. Ale myslím si, že by všichni měli dostat, tak říkajíc stejně, nebo podle stejného klíče, že by se neměla v tuto chvíli rozdělat podpora na podporu komerčním, nekomerčním, příspěvkovým, takovým, makovým. To je můj pocit. Je to mimořádná situace. Tady nejsme v grantové komisi, která rozděluje podle nějakého svého klíče grantů, ale jsme tady v situaci, kterou jsme nezažili.

Václav MORAVEC, moderátor:
Zastává se kultury jako celku Ondřej Kepka, prezident Herecké asociace. Letošní rok už kultura podle něj nějak, v uvozovkách přežije, problémy se ale rýsují v roce příštím, protože nejen prezident Herecké asociace se obává, že v případě hledání úspor bude první, na co se sáhne, právě kultura. Začnu u vás, pane zastupiteli. Je na místě ta kritika ministra kultury a ministerstva kultury, že se nemá kultura členit na komerční a nekomerční, ale má to být systémová podpora všech složek kultury?

Zdeněk ŠTEFEK, zastupitel Středočeského kraje, stínový ministr kultury /KSČM/:
Určitě má být systémová podpora všech složek kultury, nicméně nezapomnělo se jenom na komerční kulturu, ale částečně se zapomnělo i na tu drobnou kulturu, kulturu v regionech. Protože ti, kteří nedostávali dotace v současné době, tak v podstatě na tu podporu 1,07 miliard nemají nárok, v té konkrétní své složce. Takže například co vím, tak bylo ukončeno vydávání Literárních novin, což je teda obrovská škoda, protože jsem je pravidelně četl. A ohrožená je i kultura potom v těch regionech, tím způsobem, že je možné, že to povede třeba až doopravdy k tomu, že zůstane jenom ten hlavní proud ten mainstream.

Václav MORAVEC, moderátor:
Jinými slovy ta vládní podpora kultury je nedostatečná?

Zdeněk ŠTEFEK, zastupitel Středočeského kraje, stínový ministr kultury /KSČM/:
Neříkám, že nedostatečná, je to příspěvek do mozaiky. Vím, že se jedná ještě o dalších formách podpory, na dalších, na jiném ministerstvu, než na ministerstvu kultury, že se jedná i o dalších prostředcích pro kulturu, které by byly nad rámec toho rozdělení, které je, ale prostě k tomu, abychom dospěli minimálně k tomu dlouhodobému požadavku, jedno procento rozpočtu na kulturu bez výdajů na církve, tak k tomu máme daleko i teď, po všech těch záplavách.

Václav MORAVEC, moderátor:
Pane ministře.

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
Já jsem se na to díval, jak to vypadalo, když vypukla krize před 10 lety, ta finanční krize, tak v tom roce na živou kulturu šlo 300 000 000, teď po tom, co se mi podařilo dojednat, tak na živou kulturu půjde 1,6 miliardy. I kdybychom odpočítali inflaci, tak si tvrdím teda, že tohle je docela změna a jiný přístup. A také bych rád řekl, že zrovna zítra s ministrem průmyslu předkládáme program podpory podnikatelských subjektů v oblasti kultury a kreativních průmyslů, protože nebylo jednoduché to připravit, je dáno prostě tím, že vstupujeme do oblasti byznysu, zatímco máme nástroje pro, řekněme, podporu umění, to ministerstvo je především ministerstvem umění, ne kultury v tom širokém slova smyslu.

Václav MORAVEC, moderátor:
Takže napravuje to, zač vás kritizuje Ondřej Kepka zítra na vládě?

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
Ne, to si myslím, že rozhodně ne. Tohle ministerstvo je prostě koncipováno tak a má prostředky a administrativu na to, aby se staralo především o to, já bych to nazval umění. Nebylo vůbec vybaveno nástroji na to, aby se zabývalo kreativním průmyslem, protože o to nebyl nějak zájem, dokonce ti minulí ministři to od sebe odháněli, dávali to na ministerstvo pro místní rozvoj a všude jinde. Dokonce jsme přišli o některé peníze třeba evropské, které jsme v oblasti kreativní kultury mohli s nimi pracovat. Z toho já se teď tak rychle nedostanu, mně to vadí, jednám, právě proto jednáme s ostatními ministry, abych se k tomu znovu dostal, abychom ty programy společně dělali, ale nemáme to ani lidi, nemám na to ani peníze. To ministerstvo je na tohle prostě malé, kultura je obrovská. To znamená, máme-li se zabývat tím, co tady říkáte, tak na to potřebuju to spojenectví s těmi dalšími ministry a navíc vytvoření nástrojů, které jsme schopni obhájit, protože vstupujeme do byznysu a tam ty ostatní segmenty mohou říkat, podívejte se tady s jedním zacházíte takhle a s námi zacházíte takhle, takže je to daleko těžší. Ale zítra to, přesto předkládáme.

Václav MORAVEC, moderátor:
No my se k tomu, pane ministře.

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
Přesto to předkládáme.

Václav MORAVEC, moderátor:
Vy řeknete, jaký konkrétní dopad bude mít to zítřejší rozhodnutí vlády, ten návrh, který předkládáte. Hosty zůstává Miroslava Němcová, Zdeněk Štefek i Lubomír Zaorálek. Loučíme se totiž s diváky Jedničky, s diváky Čtyřiadvacítky se neloučíme, budeme rádi, když se budete dál dívat na Otázky.

Václav MORAVEC, moderátor:
Ještě jednou hezké nedělní odpoledne, vám všem divákům zpravodajské Čtyřiadvacítky. Stále jste v jedinečném prostoru pro diskusi. Připomínám, že hlavními hosty Otázek zůstávají ministr kultury, bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek z ČSSD. Členka sněmovního mandátového a imunitního výboru, bývalá předsedkyně sněmovny
Miroslava Němcová z ODS a stínový ministr kultury, zastupitel a bývalý radní pro oblast kultury a památkové péče Středočeského kraje Zdeněk Štefek z KSČM. Dámo a pánové, ještě jednou vítejte. Hezké nedělní odpoledne. Pan ministr slíbil, že vláda v pondělí projedná materiál i pro komerční subjekty v kultuře. Jde o zvažovanou podporu kreativního průmyslu. Jaké obrysy má onen program? Zvažovaná forma podpory jsou finanční dotace, které by měly kompenzovat náklady pořadatelům zrušených akcí a kreativní vouchery na nákup služeb kreativců, kdy jeden voucher by měl mít maximální hodnotu 250 000 Kč. Odhadovaný rozpočet programu je necelá miliarda. Z toho by na dotace mělo jít 900 000 000. 100 000 000 na kreativní vouchery. Bude ten návrh schválen, pane ministře?

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
Tak já doufám samozřejmě, že ano. Ale jenom k tomu řeknu, že těch 900 milionů těch dotací, to je určeno právě pro ty komerční festivaly, komerční divadla a dokonce i kluby. Tam jsou stanovena určitá pravidla, že vlastně možné pokrýt až 70 % zmarněných nákladů do výše 5 000 000. Takže to je určitá pravidla pro udělování těchto dotací. Jsou tam stanoveny ty podmínky, které musíte splnit. Ale je to zhruba v této podobě. Ty kreativní vouchery, to je vlastně něco, co už v této zemi trochu existuje. Některá města už to pilotně vyzkoušela. Docela to funguje. Vlastně jde o to, že to dostanou podnikatelské subjekty, které si vezmou takové designové agentury. To může být všechno možné. Design nábytku, fotografie. Prostě, kterou prostě si najmou takovou tu kreativní firmu, tak je to podpora. Funguje to i jinde. Dokonce částečně, jak jsem řekl, někde už i u nás a my to chceme rozšířit a udělat program celostátní.

Václav MORAVEC, moderátor:
Bude to fungovat? Je to dostatečná ta miliarda na podporu kreativního průmyslu… na ten soukromý sektor?

Zdeněk ŠTEFEK, zastupitel Středočeského kraje, stínový ministr kultury /KSČM/:
Miliarda je dobrý začátek. Ale samozřejmě fungovat to bude. Máme konkrétní příklady. Depo v Plzni třeba, tak tam je možné se inspirovat. A my ve Středočeském kraji taky provádíme vlastně mapování kreativních průmyslů a máme už konkrétní výstupy předmětů, které vlastně z toho je možné potom distribuovat.

Václav MORAVEC, moderátor:
Co říkáte tomu návrhu toho programu, který bude v pondělí schvalovat vláda?

Miroslava NĚMCOVÁ, poslankyně /ODS/:
Uvidíme, až ho dostane na stůl, co tam doopravdy bude. Teď já jsem neviděla ty konkrétní návrhy. Slyším tady poprvé nějakou definici, co to všechno má být. Ale je pro mě pozitivní, abych začala tím pozitivním, to, že se pan ministr překlopil od toho pohledu pouze na ty dotované příspěvkové a státem podporované kulturní instituce i k těm, které jsou tedy v soukromí, protože jsou to ony, které nemají žádný jiný zdroj příjmů. Opravdu jsou odkázány na ten výnos ze vstupného, případně nějaký sponzoring, pokud mají nějakého mecenáše, ale to je velmi chabé. A myslím si, že si zrovna tak zaslouží tu podporu. To vidím jako pozitivní. Zarazilo mě ještě před tou přestávkou ta definice. To je na další hovor. Vím, že pan ministr má tyhle hovory rád, tak třeba ji někde povedeme a dáme si kávu. Ten rozdíl mezi kulturou a uměním, to mi přeběhl lehce mráz po zádech, protože včera, nevím, co se mi to stalo, ale začala jsem se dívat do stenozáznamu sněmovních a šla jsem až do roku 48 a tam Zdeněk Nejedlý po znárodňovacím dekretu, kdy národní divadla se stávají všechny součásti a i ty soukromé subjekty v kultuře tehdy působící se stávají státními, tak on tam používá podobné nějaké věty o tom, že se musí rozlišovat, co je to to pravé umění a co slouží pracujícímu lidu a to ostatní je jenom na ten kulturní byznys. A to prostě si pracující lid nezaslouží.

Václav MORAVEC, moderátor:
Vy tím chcete obvinit Lubomíra Zaorálka, že se snaží…?

Miroslava NĚMCOVÁ, poslankyně /ODS/:
Ne. Tím nechci obvinit. Jenom říkám, že ta souvislost tady byla. Proto bych byla opatrná na to, co je kultura a co je umění. Myslím si, že ta kultura byla vypnuta, když to vezmu jako obecný pojem na všechny ty kulturní instituce. Od těch malých dětských souborů, které se nemohly scházet třeba u nás ve Žďáře nad Sázavou, po Národní divadlo. Když to takhle zjednoduším. Tak byla vypnutá jako celek. A jako celku všem těm, kteří se v ní nějakým dílem pohybují, by mělo být pomoci. Přece ti jednotliví umělci, ať už jsou to hráči, ať už jsou to zpěváci, ať už jsou to herci, tak působí velmi často jako OSVČ. Pro ně je to půl roku téměř…

Václav MORAVEC, moderátor:
Vy teď mluvíte a téměř berete argumenty Ondřeji Kepkovi, prezidentovi Herecké asociace, a záhy vás tedy doplním, pokud mohu. Dostaneme se i ke Zdeňkovi Nejedlému i k OSVČ v umění, pane ministře. Protože prezident Herecké asociace Ondřej Kepka v rozhovoru pro dnešní Otázky naznačuje, že právě osoby samostatně výdělečně činné, mezi které umělci patří, tak ty jednotlivé programy se vlastně umělců netýkali, anebo na ty programy nedosáhli. Tady jsou slova Ondřeje Kepky.

Ondřej KEPKA, herec, prezident Herecké asociace:
Byly sice úpravy, které byly k dobrému. Nicméně podařila se nakonec schválit tak, že mnoho kolegů na tu pomoc z formálních důvodů nedosáhne, protože mají nějaký jednoduchý malý formální souběh se svým zaměstnáním. V řádech jednotek tisíc korun mají to zaměstnání a tím pádem prostě ta podpora na ně neplatí, a to si myslím, že je velká nespravedlnost.

Václav MORAVEC, moderátor:
Nebyly ty podmínky pro umělce příliš přísné? Jinými slovy, jde o povolání na volné noze a nelze ho našroubovat do kolonky běžných živnostníků, protože právě na to ti umělci nedosáhli, pane ministře?

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
Celá ta historie je tak komplikovaná, že nevím, jak ji zjednodušeně říct. V tom prvním bonusu prostě ta svobodná povolání byla. Jenomže tehdy sněmovna fungovala tak, že tam mohla jít jenom část poslanců, takže se to schvalovalo tou… Tam došlo k tomu, že byl pozměňovacím návrhem to bylo změněno. Takže o to přišli ti, kteří mají dohodu o pracovní činnosti a podobně. My jsme o tom jednali. Do toho druhého bonusu jsme se to podařilo dostat. Jenže vtip je v tom, že teď by měl přijít ke slovu ten třetí, ale ten třetí byl zrušen. Takže vlastně teď to, co se děje, když to říkám strašně zrychleně, tak jsme se, tak to dostalo za úkol ministerstvo pro místní rozvoj, aby se zabývalo. To jsou osoby samostatně výdělečně činné a my s ním domlouváme, aby v tom třetím, protože řada lidí už začíná pracovat, aby se do něho dostaly tyhle kulturní profese, které vlastně vypadly, protože ten třetí bonus…

Václav MORAVEC, moderátor:
Takže to dostanou zpětně?

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
Zpětně to nedostanou ten třetí bonus.

Václav MORAVEC, moderátor:
Takže nedostanou nic?

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
Ne, ne. Ten druhý, v tom druhém bonusu podle mě na to dosáhnout mohli. V tom třetím, protože se neschválil, tak tam jde o to, aby se vytvořil dotační program, do kterého budou patřit, a to je to, co teď vyjednáváme.

Zdeněk ŠTEFEK, zastupitel Středočeského kraje, stínový ministr kultury /KSČM/:
Já jsem to chtěl spíš doplnit, že již máme první konkrétní čísla o dopadech COVIDU na kulturu. Tu analýzu provádí Vysoká škola ekonomická, Institut divadelního umění a tak dále. Bude trvat až do prosince. Ale březnová čísla jednoznačně ukazují i kolik počet těch pracovníků v kultuře je zaměstnaných jako OSVČ, kolik DPP, DPČ. Tak v roce 2019 bylo spolupracující OSVČ 57 401 lidí. Počet pracovníků na DPP, DPČ 38 880 a tak dále a tak dále. Čili doopravdy je důležité řešit i tuto problematiku. My jsme na to reagovali třeba ve Středočeském kraji i tak, že jsme vyhlásili program na podporu OSVČ. Je to tedy bezúročná půjčka, není to dar, do výše až 50 000 Kč na 4 roky. První rok je odklad splácení. Takový malý příspěvek Středočeského kraje.

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
Největší, ale přece tady je, co jsem ještě neřekl, že mně nejvíc šlo o to, aby se přesto léto vytvořily podmínky pro to, aby se něco dělat mohlo. A to si myslím, že se pomalu posouváme k tomu, že určité typy kulturních akcí, hudebních akcí. Mluví se o tisícovce. Možná tam bude možné vytvořit ty 2 sektory, takže to bude až třeba, když to někdo dovede v kultuře, 2,5 tisíce. To znamená, jednáme o tom, abychom umožnili co největší množství pořádání akcí, které ovšem zase dají šanci právě těm hudebníkům. Já vím a s řadou jsem mluvil, že pro něj je tohle skutečně velice cenné. Možná kromě těchto programů to, aby opravdu se tu mohlo něco pořádat, byť do určité míry v limitovaných podmínkách, to mě teď připadá strašně důležité. Úplně klíčové.

Václav MORAVEC, moderátor:
Ono umělci a nejde jen o Hereckou asociaci říkají, že by ona koronavirová krize a vypnutí velké části života společnosti, včetně kulturního dění, tak že by mělo přinést a urychlit změnu financování kultury, protože v tom financování kultury je obrovský zmatek. Poslechněme si opět slova Ondřeje Kepky.

Ondřej KEPKA, herec, prezident Herecké asociace:
Myslím si, že by tam měl nastat systém, který funguje jinde v civilizované Evropě a v Evropě daleko méně divadelně rozvinuté, a to je město, nebo to místo, kraj, nebo nějaký ten vyšší celek a stát to společné financování, případně s komerčními subjekty, toto…. Ono to zní jednoduše, ale toto stále nefunguje. Jsou divadla, které platí jenom město. Přitom fungují pro celý kraj. Jsou divadla, které platí kraj, a přitom fungují v nějakém jednom místě třeba. Je v tom prostě v tomhle tom chaos.

Václav MORAVEC, moderátor:
Je možné nastavit systémové financování kultury a možná i z poučení té koronakrize, protože ta opatření, jak jste zmínil, to první opatření se vlastně lidi v kultuře zaměstnanců v kultuře téměř nedotklo, tak aby tady byl systém?

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
To tak není. To se bohužel…. To je právě…Tady se to nedá rychle vysvětlit, ale to není pravda, že se jich nedotklo. Tam byla celá řada programů, které se jich dotkly. My jsme mluvili o jednom segmentu několika tisíc, kteří z toho vypadli kvůli tomu nešťastnému pozměňováku, protože sněmovna hlasovala v malém množství poslanců a nestihlo se to a pak jsme to napravili. Takže to tak úplně není. Víte, já si myslím tohle na opravu daleko komplikovanější debatu. V této zemi s těmito zákony rozpočtovými nejsme schopni dneska jenom tak udělat vícezdrojové financování zároveň z kraje, z města a ze státu. To se teď provést nedá. To bychom museli provést úplně revoluční změny. To dneska nikdo nemůže vážně slibovat.

Václav MORAVEC, moderátor:
Tedy do konce funkčního období této vlády není šance?

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
Narazí na Ministerstvu spravedlnosti stejně tak a Ministerstvu financí a na krajích. To, co můžeme udělat je, a to co jsem, když jsem jednal s kraji a městy, tak můžeme vytvořit společnou platformu a na to děláme novelu, společnou platformu pro financování krajů a měst. To se udělat dá. To jsem nabídl, a to jsme schopni a na tom pracujeme. Ale jinak si myslím, ta krize skutečně ukazuje slabiny, ale podle mě trochu jiné, než tady ještě říkal pan Kepka. Pro mě především to naše ministerstvo je právě příliš úzce orientované. To je ministerstvo, které skutečně je tím ministerstvem umění, jak jsem to nazval. To znamená, že…

Miroslava NĚMCOVÁ, poslankyně /ODS/:

Vy si zahráváte…

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
Protože vím, o čem mluvím. My se zabýváme odborné komise, které vlastně posuzují ty výkony a vlastně zabývají se především těmi dotacemi. Ale kultura dneska opravdu je víc. A jsou země, které se zabývají nejenom neziskovou kulturou, ale zabývají se i tím, že existuje kreativní odvětví, která sehrávají dneska obrovskou roli. To je činnost, které se tam ministerstvo kultury ministerstvo vzdávalo. Ono to vypadalo, že to nikoho nezajímalo. Já tvrdím, že takhle úzce pojaté ministerstvo je do budoucna málo. Já vám řeknu proč. Teď třeba se tady hlásí Netflix. Chce tady točit, protože je obrovský zájem o točení v Česku navzdory koronaviru. Má projekt 1,8 miliardy na Magický řád. 1,8 miliardy, když tohle tady dostaneme, tak to znamená obrovské množství zaměstnání lidí v sofistikovaných profesích, které právě tady máme v Česku. V tom jsme skoro velmoc. I když jiné státy v této chvíli zvyšují pobídky, Řecko, Španělsko, Itálie, tak přesto ony půjdou raději k nám, protože tady jsou velice profesionální štáby v této oblasti. Jsou opravdu stovky tisíce lidí. My, když bojujeme s recesí, tak my tím, že zvýšíme teda možnost tady, aby takové společnosti tady přišly, tak jsou to miliardové položky, které dostáváme do ekonomiky. To je prostě, co víc lze přát. A to je to, co by kultura měla sehrávat. V Dánsku a dokonce i v Polsku jsou v tomto před námi. A toto je věc, i když to není třeba špičkové umění ty seriály, ale Dánsko je schopno tyto seriály produkovat na velmi slušné úrovni a je tím docela tím získává pověst kulturní země. Mají dobré scénografy. Mají prostě, všechen ten obslužný personál kolem je toho velice kvalitní a samozřejmě to vytváří kulturní…

Václav MORAVEC, moderátor:
Jinými slovy, změna postavení Ministerstva kultury, ale až v tom příštím funkčním období?

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
Já si myslím, že to jednání je už asi k dalším volbám. Jako dohodnout se na tom, že v této zemi, která je kulturní velmoc z hlediska hudby, literatury, filmu, prostě bychom měli Ministerstvo kultury pojmout skutečně šířeji, než to bylo doposud. Tak jak jsem to nazval, pouze ministerstvo umění.

Miroslava NĚMCOVÁ, poslankyně /ODS/:
Ale je to ministerstvo kultury. Není to ministerstvo umění.

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
Jenomže funguje tak, že tam na to umění je 5 lidí. Tam máte naprosto nedostatečný fond lidí na to, kteří se zabývají skutečně živým uměním.

Miroslava NĚMCOVÁ, poslankyně /ODS/:
Jestli jde o to personální obsazení, tak možná já teď nejsem schopná teda tady vystřihnout nějaký model, jak by mělo vypadat budoucí Ministerstvo kultury a čeho všeho by se mělo týkat a kolik lidí na to potřebuje. Ale jestliže se bavíte o tom, že se vám zdá personálně podceněné vaše ministerstvo, tak jak je to možné, když za posledních od roku 2013 k dnešku bylo přijato 15 000 státních úředníků? Když jsem si propočítávala ty jejich náklady na mzdy režii a podobně, tak se dostáváme k 15 miliardám ročně. 15 miliard ročně na toto navýšení úředníků. Kde se vzali? Kde jsou, když vám chybí? Není to debata například na to, abyste opravdu na té vládě, když už se bavíme kromě jiného o šetření státního rozpočtu, což vy se nebavíte, o tom se bavíme my, že si myslíme, že se má někde šetřit, a já bych řekla, že tohle je částka, která stojí za úvahu. Zrovna tak jako když jsme byli proti, já nevím, jízdnému zadarmo, což bylo 6 miliard korun a vy jste to vehementně podporovali a teď nám to chybí. Paní ministryně spravedlnosti říká, že každý podnikatel má mít vatu a ukazuje se, že stát žádnou nemá. Tak já bych si myslela, že když se vrátím zpět k té kultuře, tak že je určitě namístě debata o tom, jak podpořit. A myslím, že to je velmi těžké kofinancování města, kraje, stát, že to je velmi složité. Ale když se podíváme na ten stát, co může udělat, tak jestliže tady má svoje příspěvkové organizace a vy sám víte, jak je to problematická forma ve všech vládních prohlášeních, včetně Sobotkovy vlády k dnešní vládě máte i tam ten závazek, že připravíte změnu zákona veřejnoprávních kulturních institucí. Proto jsem mluvila i o té změně toho vládního prohlášení a žádosti vlády o důvěru vládě, protože tohle určitě nezvládnete. Ta změna tímto legislativním krokem nenastane. Což mohl být krok k nějakému lepšímu financování a k lepší situaci v kultuře. To se nestane. Tak nevím, co teda se konkrétně stane, abychom mohli dát nějaký…?

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
Co se konkrétního stane? Já teď dělám personální audit na ministerstvu, protože ta situace je taková, že jenom ta krize ukázala, že máme lidi tam, kde potřebuju lidi, tam je nemám. A tam, kde je nepotřebuju, tam je mám, a dokonce ve velkých počtech. Takže výsledek je ten, že podával jsem v tomto týdnu trestní oznámení na oddělení IT, protože před šesti lety si tam pan Herman přinesl lidi, kteří do obhospodařují tak skvěle, že z těch sedmi projektů v podstatě jsou všechny k ničemu. A takový projekt za 450 000 000 to není legrace, když zjistíte, že je netransparentní, že vlastně ho nikdo nepotřebuje. Tam se prostě ztratil čas na něčem, co vlastně ta kultura potřebovala. Vám řeknu, že tohle mě opravdu hodně vadí. Vlastně jsem takto zmeškal čas v něčem, co jenom dál způsobuje to zastarávání a ten středověk, který u nás v řízení kultury panuje.

Miroslava NĚMCOVÁ, poslankyně /ODS/:

Ale byla to vaše vláda, pane ministře…

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:

Beru na sebe vinu. Jenomže, jak víte, jak to funguje ve vládě. Věnujete se často především svému resortu. Já jsem tehdy netušil a nejste schopna sledovat úplně to, co se děje jinde.

Zdeněk ŠTEFEK, zastupitel Středočeského kraje, stínový ministr kultury /KSČM/:
Souhlasím s tím, že ministerstvo v současné době má příliš úzkou podobu. Že by se mělo rozšířit, co se týče své činnosti. Ale je tam i otázka druhá. A to je, s kým více spolupracovat? Obrovská rezerva je z oblastí školství a kultura. To jsou oblasti, které musí více spolupracovat. A my navrhujeme konkrétní projekty se školstvím. Například projekt kultura pro školy, který funguje na krajské úrovni, třeba v Karlovarském kraji. To znamená, že školy mají určitým způsobem podporované některé cíle v muzeích, galeriích, akce, památníky a tak dále. Dostávají příspěvek na dopravu, popřípadě na vstupný. Je to v souladu s rámcovým vzdělávacím plány a funguje to.

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
To je strašně důležité.

Miroslava NĚMCOVÁ, poslankyně /ODS/:
Ale to už funguje. Takové programy už jsou na ministerstvu. Já si vzpomínám, že jsem tam kdysi byla a žádala jsem jako předsedkyně sněmovny, aby byl zařazen takový jeden program, který by propojoval školství a kulturu. Byla to podpora odkazu sira Nicholase Wintona, protože byl o něm natočen film. Byl už vytvořen takový výukový program, který byl k dispozici pedagogům a vyšlo mi tehdy Ministerstvo kultury vstříc. Já nevím, v jaké fázi je to teď, jestli ten program ty školy využívají, nebo nevyužívají. Ale ty cesty jsou známé a ty je možno využít. Tam já nevidím až takový problém.

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
Já vám řeknu, že teď děláme memorandum s Ministerstvem školství a tady souhlasím s kolegou, že to nefunguje úplně, protože tam jsou obrovské možnosti. Školství vůči kultuře může dělat strašně mnoho. Jako my máme dneska země v Evropě, které dokázaly během pěti let neuvěřitelné doby povýšit třeba, nebo zkvalitnit hudební výchovu takovým způsobem, že to dneska prostě je vidět. Dánsko, kam se na nás hrabalo. Dneska vlastně je to jako kdyby země, která má plno hudebních skladatelů. To znamená, tam je vidět, jak vlastně to školství je schopno v kultuře strašně moc. Prostě kdybychom se rozhodli, že jsme skutečně kulturní velmoc, tak my jsme schopni z řady věcí tady udělat svoje živobytí, ale musí tady být ta spolupráce mezi těmi resorty.

Václav MORAVEC, moderátor:
Pane ministře, poslední otázka. Když jste mluvil o těch jednotlivých organizacích, které po vás padají jako pod ministra kultury, my se můžeme podívat na dopady protiepidemiologických opatření na 29 příspěvkových organizací Ministerstva kultury. A je zjevné, že ty peníze vlastně ty příspěvkové organizace nemají, protože když jsme oslovili jako Otázky jednotlivé příspěvkové organizace, tak kupříkladu odhadovaná celková ztráta Národního muzea za letošní rok ve výši 35 000 000 Kč. Další kupříkladu ztráta Národního divadla 140-180 000 000 Kč ztráty v roce letošním. Ale pak jsou tady instituce a obrátila se na mě Asociace kameramanů stejně jako zástupci Českomoravské konfederace odborových svazů, že jsou tady instituce jako Národní filmový archiv, kde dochází kupříkladu k tomu, že byla vyhozena před koronavirovou krizí šéfka odborového svazu, respektive odborů v Národním filmovém archivu a kameramani opakovaně kritizují fungování Národního filmového archivu. Dokonce nejsou plněny smlouvy mezi Státním fondem kinematografie, protože říkáte, že chcete každou korunu tady do kreativního průmyslu, a Národní filmový archiv neodvádí takové peníze, k jakým se zavázal ve smlouvách? Tak nepomíjíte i chybné fungování některých organizací, které pod vás spadají, viz Národní filmový archiv?

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
Vy jste tam naznačil takovou důležitou věc. Vy jste tam tak jako zmínil ty propady u těch příspěvkových organizací. A to je docela vážná věc, protože sice jsem na to už nějaké prostředky dostal. Do konce roku vím, že bude chybět 500 000 000 jako ty…

Václav MORAVEC, moderátor:
Všech těch příspěvkových organizací pod Ministerstvem kultury?

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
Mi bude chybět 500 000 000. To je další suma vlastně, kterou také budu o ní jednat. Podle mě je to také věc, která se bude muset dokrýt.

Václav MORAVEC, moderátor:
Není to málo 500 000 000?

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
Ony už dostaly 300 a dalších 300 a toto je 500. Dohromady je to asi 1,1 miliardy.

Václav MORAVEC, moderátor:
Takže ještě budete požadovat půl miliardy?

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
K tomu, co jsme už dostali a to je 600.

Václav MORAVEC, moderátor:
Ještě půl miliardy budete chtít?

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
Ano.

Václav MORAVEC, moderátor:
Kupříkladu Česká filharmonie do konce roku 50 milionů minus. Národní divadlo jsem zmínil 180 000 000 minus do konce roku.

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
Ty výpadky jsou v tom, že nemají vstupenky. Neprodávají, nehrají. Prostě tam jsou obrovské sumy, které oni dostávají. To jsou často plná divadla.

Zdeněk ŠTEFEK, zastupitel Středočeského kraje, stínový ministr kultury /KSČM/:
Nefungují školy, to je taky důležitý.

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
Ani zahraničí nefunguje. Když mluvíme o Praze, tak tady vlastně zahraniční turisté samozřejmě jsou velice významní kulturní… Tady se jezdí, zaplať pánbůh, taky za kulturou do Prahy. To znamená, tyhle vstupenky to všechno chybí. Tam jsou obrovské ztráty. Kdybych to vyjádřil, tak je to 40 000 000 týdně. Týdně 40 000 000.

Václav MORAVEC, moderátor:
Takže ještě budete požadovat půl miliardy?

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
Vlastně jde o to, jestli to chceme udržet tyto instituce a nechceme tam propouštět, což je snad to poslední, co bychom měli, jako před 10 lety vyhlásíme program 10 %, tak to znamená vždycky mzdy. To znamená, jestliže chceme držet zaměstnanost, tak my to musíme v této chvíli dokrýt. Samozřejmě, že povedeme k určitým úsporám, ale ty nemohou být vedeny tak, že vlastně povedou k poklesu zaměstnanosti, a že budeme propouštět. To by byl ten nejhorší signál, který bychom dávali vlastně celé zemi.

Václav MORAVEC, moderátor:
A ta kritika Asociace kameramanů i Českomoravské konfederace odborových svazů k situaci v Národním filmovém archivu a k tomu, že kupříkladu neodvádí do Státního fondu kinematografie takové peníze za prodej práv ke starým českým filmům?

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
Těch příspěvkových organizací je řekněme 29. Není to jednoduché je všechny si probrat a navštívit a zabývat se. Já vás mohu ujistit, že jsem se tomu věnoval poměrně docela pravidelně regulérně. Musím ale říci do té koronavirové krize a potom se tomu také věnujete tam, kde vám to nejvíc hoří. Vemte si třeba Národní galerie, kde byla situace velice vážná, anebo jsou to instituce úplně klíčové. Třeba nejsou v nejlepší kondici. Takže je toho poměrně hodně a ta krize opravdu způsobila, že někde, kde už jsem se do toho pustil, tak jsem to musel odložit, protože na to nebyla kapacita.

Václav MORAVEC, moderátor:
Vy jste informován o té kritické situaci v NFA a o tom, že tam byla vyhozena šéfka odborů?

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
Já jsem tam byl. Jednal jsem, dokonce jsem si k tomu nechal udělat audit speciální i k celému tomu případu. Ono to šlo k soudu. Mně pan ředitel řekl, že ten soud vyhraje. To já nejsem schopen teď posoudit.

Václav MORAVEC, moderátor:
Jak to může vědět?

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
Protože tvrdí, že má argumenty. A to jenom dílčí věc. Co se týče toho archivu, tak já samozřejmě se zabývám těmi otázkami, které jsou věcí sporu, který jsem zaregistroval. A mohu vás ujistit, že budu se věnovat, zase zpátky vrátím do těch příspěvkových a budu se jim věnovat. Jsou tam některé, které mám vytipované, prostě že tam ta situace není jednoduchá.

Václav MORAVEC, moderátor:
Do těch patří NFA?

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/:
Dobře, tak já připustím, že i to je jedna z těch institucí, kterým chci věnovat zvýšenou pozornost. A někdy to řešení není tak jednoduché, protože vlastně často nejde o to, že do toho můžete vrazit a vyřešit to. Někdy jde o to ujasnit si co vlastně chceme po té instituci, co je vlastně třeba nedobré a pak jako k tomu přijmout kroky. Takže to není tak jakože všude přijdete a uděláte revoluci. Vyměníte a podobně. To není. Já to nechci rozvádět. Jenom vás chci ujistit, že mě to zajímá, aby ty instituce byly funkční a pokud někde vidím kritiku, tak si ji ověřuji. Platí to i pro NFA.

Václav MORAVEC, moderátor:
Děkuji ministru kultury Lubomíru Zaorálkovi. Poslankyni, bývalé předsedkyni Poslanecké sněmovny Miroslavy Němcové. Děkuji i Zdeňku Štefkovi, stínovým ministrem kultury za KSČM. Děkuji za tuto zajímavou diskusi ke kultuře. Díky a na shledanou.

štítky: # # # # # # #