Z médií

Interpelace na předsedu vlády ve věci projektu ministryně Šlechtové

12. března 2015 / interpelace

Ústní interpelace poslankyně Miroslavy Němcové na předsedu vlády Bohuslava Sobotku ve věci projektu ministryně Šlechtové.

 
Miroslava Němcová: 
 
Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, obracím se na vás ve věci výroků členky vaší vlády paní ministryně pro místní rozvoj, která se nedávno na svém facebooku svěřila svým fanouškům s tím, že během své práce na Ministerstvu pro místní rozvoj přichází k závažným informacím, které svědčí o, slušně řečeno, nehospodárnosti některých hejtmanů při čerpání financí z regionálních programů, ale že je toho mnohem více, a že toho, čeho je více, se jí na facebook nevejde, ale pro jistotu si to všechno schovává do trezoru.
 
Chci se vás zeptat, jestli si myslíte, že je správné, aby členka vaší vlády místo toho, aby když se setká se skutečnostmi, které by měla spíše ohlásit orgánům činným v trestním řízení, si tyto skutečnosti strká do svého sejfu a schovává si je na nějakou příhodnou dobu, aby je mohla použít, a nechci říci, jakým způsobem.
 
Chci se vás za druhé zeptat, jestli jste se tedy s paní ministryní osobně setkal nebo setkáte, zda jste ji požádal, případně, že nemáte čas na osobní setkání, aby vám odpověď vysvětlila písemně, co tímto výrokem myslela.
 
A za třetí se vás chci zeptat, zda se domníváte, že je normální, aby v demokratické zemi mohla sedět ve vládě osoba, která provozuje takovéhle aktivity. Děkuji vám. (Potlesk části poslanců.)
 
 
Bohuslav Sobotka: 
 
Děkuji. Vážená paní poslankyně, vážení poslanci, vážené poslankyně, já jsem především přesvědčen o tom, že paní ministryně Šlechtová má skutečně hodně práce na Ministerstvu pro místní rozvoj a má hodně věcí, které musí v letošním roce dotáhnout do konce. Už dnes jsme tu mluvili o Integrovaném regionálním operačním programu, který zrovna tedy nepatří mezi favority z hlediska tempa schvalování ze strany Evropské komise, tzn. nebude to pravděpodobně úplně první operační program, který dokážeme spustit, a určitě by bylo v zájmu Ministerstva pro místní rozvoj, aby ministerstvo, které má na starosti vůbec koordinaci čerpání prostředků z Evropské unie, nebylo úplně poslední, pokud jde o jeho vlastní operační program. Stejně tak paní ministryně Šlechtová má za úkol připravit nový zákon o zadávání veřejných zakázek. Má za úkol připravit novelu stavebního zákona, kde by se mělo sloučit stavební řízení, územní řízení a povolování EIA. Má participovat na přípravě zákona o sociálním bydlení. Takže těch věcí je tam skutečně velké množství.
 
Já jsem přesvědčen o tom a trvám na tom, že by paní ministryně měla trávit méně času na sociálních sítích a více se věnovat agendě ministerstva, protože evidentně ten pobyt na sociálních sítích jí přináší spíše komplikace. Já jsem s paní ministryní Šlechtovou měl možnost o této věci osobně hovořit na jednání koaliční rady, ještě jsem jí také poslal dopis, paní ministryni Šlechtové, a v tom dopise jsem ji požádal, aby pokud to vyjádření odpovídá realitě, které napsala na sociální sítě, tak jsem jí napsal, že jsem přesvědčen o tom, že v právním státě, kterým Česká republika bezpochyby je, je povinností občana oznámit orgánům činným v trestním řízení jakékoli informace a podezření ze spáchání přestupku či trestného činu. Sdělil jsem jí tedy své přesvědčení o tom, že pokud jako člen vlády získá informace, které nasvědčují nějaké trestné činnosti, tak by se měla neprodleně obrátit na orgány činné v trestním řízení. Současně jsem paní ministryni požádal v tomto svém dopise, aby do konce měsíce dubna informovala o konkrétních krocích, které podnikla v případě těchto svých podezření, pokud se k těmto podezřením, které uvedla na sociální sítě, hlásí.
 
Čili shrnuto a podtrženo, jsem přesvědčen o tom, že by se ministr měl chovat jiným způsobem, že by neměl zmiňovat trezory, ale pokud při své práci narazí na věci, které se týkají možného podezření ze spáchání jakéhokoli trestného činu, měl by postupovat transparentně, měl by se obrátit na Policii České republiky a nemělo by to být součástí nějakého politického zápasu nebo medializace obdobného typu. Paní ministryni jsem o to požádal jak osobně, tak jsem ji o to požádal písemnou formou. Děkuji.
 
 
Miroslava Němcová: 
 
Já samozřejmě, pane předsedo vlády, vítám to, že jste s paní ministryní mluvil. Doufám, že ona pochopila, co jí vlastně říkáte, protože se obávám, že pokud jste jí to nesdělil přes facebook, tak ona ostatní normální komunikační kanály tak dobře nevnímá a nerozumí jim, tak doufám, že tentokrát jim dobře porozuměla a že si pohlídá to, co přísluší členu vlády, jak se má chovat a jak má vystupovat, a to nejen na veřejnosti, ale veškerou svou prací. Ona tu říká: Škoda, že nejsou veřejná jednání vlády a že občané opravdu nevidí, jak se vládne, jak koalice v reálu funguje. Tak si myslím, že to je na jinou debatu, já už nebudu mít čas a vy také ne, abychom tuto otázku, jak v realitě koalice funguje, a škoda, že nevíme, jak to běží na vládě, abychom si o ní popovídali jindy. Najdeme jiný prostor a budeme se vás na tyto otázky ptát, ale zatím vám děkuji za odpovědi.
 
 

štítky: # # #