Z médií

Poslanci navrhnou legislativní změny pro zpřístupnění konopí v České republice pro léčbu a výzkum

2. února 2012 / tisková zpráva

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR zařadí k projednání na své březnové schůzi návrh legislativních změn umožňujících zpřístupnění léčebného konopí pro léčbu a výzkum.

Oznámila to dnes její předsedkyně Miroslava Němcová, která v srpnu tohoto roku vyslovila jednoznačnou podporu občanské iniciativě požadující zpřístupnění léčebného konopí v České republice a zaštítila spolu s premiérem Petrem Nečasem vznik expertní pracovní skupiny pro přípravu potřebných legislativních a organizačních změn. 
 
„Moje stanovisko k danému problému se od srpna minulého roku nijak nezměnilo. Pokud existuje účinná pomoc pro lidi, trpící vážnými nemocemi, je povinností politické reprezentace této pomoci nebránit a naopak ji co nejrychleji umožnit,“ říká k tomu Miroslava Němcová.
 
Skupina pracovala od září 2011 pod vedením děkana 1. lékařské fakulty Tomáše Zimy; organizačně její práci z pověření premiéra zajišťoval sekretariát Rady vlády pro protidrogovou politiku. V prosinci minulého roku skupina předložila předsedkyni Poslanecké sněmovny a premiérovi vlády svůj finální návrh.
 
 „Pracovní skupina nejprve shromáždila stanoviska jednotlivých odborných lékařských společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Ověřili jsme si tak, že odborné společnosti podporují využití konopí pro léčbu vybraných příznaků některých nemocí. Až následně skupina vypracovala paragrafované znění legislativních změn, které jsou nutné pro umožnění této léčby v České republice. Jejich přijetí je nyní na politické reprezentaci,“ shrnul výsledky práce skupiny její předseda, prof. Tomáš Zima. 
 
Poslanci na popud předsedkyně Sněmovny PČR zareagovali sestavením mezistranické skupiny, která návrh projednala a předkládá jej formou poslanecké iniciativy. 
 
Skupinu tvoří poslankyně Miroslava Němcová (ODS), Milada Emmerová (ČSSD) a Zuzka Bebarová-Rujbrová (KSČM) spolu s poslanci Pavlem Bémem (ODS), Michalem Jankem (TOP 09), Radkem Johnem (VV), Jiřím Koskubou (ČSSD), Jiřím Skalickým (TOP 09) a Jiřím Štětinou (VV).
 
Legislativní změny se týkají zejména zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, a zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách. Skupina navrhla změny, jež mj. umožní, aby mohli s léčebným konopím nakládat jak lékaři a lékárníci, tak pacienti, kteří konopí pro svou léčbu obdrží. Současně odborná skupina navrhla pověřit Státní ústav pro kontrolu léčiv výkonem pravomocí „Státní agentury pro léčebné konopí“. Ta musí podle mezinárodních úmluv zajišťovat kontrolu licencovaných pěstitelů léčebného konopí v ČR. 
 
„Předkládaný návrh je omezen pouze na regulaci léčebného použití konopí a konopných drog a nesmí být zaměňován za legalizaci jiného než medicínského užívání konopných drog. Diskusi nad nemedicínským užíváním konopí je třeba také brát vážně, ale v jiném kontextu, než ve spojení s  potřebou nabídnout pomoc pacientům s vážnými onemocněními,“ dodává národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.
 
Návrh v podobě poslanecké iniciativy bude nejprve předán k vyjádření vládě ČR; nejpozději 30 dnů poté může být projednán Poslaneckou sněmovnou v prvním čtení. Při dodržení všech zákonných lhůt je realistickým termínem zpřístupnění konopí pro pacienty v České republice konec léta 2012. Mohlo by se tak tedy stát přesně rok poté, co zpřístupnění léčebného konopí požadovali lékaři a pacienti v Petici za léčebné konopí, díky níž toto téma zaštítila předsedkyně Poslanecké sněmovny.
 
Kompletní návrh změn včetně důvodové zprávy je od 2. února zveřejněn na webu Poslanecké sněmovny PSP ČR na adrese http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=590&CT1=0
 
 
                                                 

štítky: