Z médií

Potřebujeme další zvýšení daní?

12. října 2013 / Nezařazené

V posledních letech jsme zažili největší hospodářskou krizi od druhé světové války. Přes všechny problémy jsme si s ní dokázali poradit s menšími dopady než řada jiných evropských zemí. Především díky zbrzdění tempa zadlužování u nás nedošlo k zásadnějším ekonomickým problémům jako jinde v Evropě, kde celkem čtrnáct zemí muselo požádat o nějakou formu finanční pomoci. Naše veřejné finance jsou nyní stabilizované.

 
Ze zprávy Evropské komise zveřejněné v červnu 2007 vyplývalo, že Česká republika patřila mezi země s nejrizikovějším výhledem veřejných financí. V té době v Evropské unii hospodařilo hůře už jen Maďarsko. Proto trváme na postupném ozdravování veřejných rozpočtů. Žít bez dluhů znamená žít svobodně a nepřenášet na budoucí generace zatížení, které je bude fatálně brzdit. Proto chceme do roku 2020 prosadit vyrovnaný státní rozpočet. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je i finanční ústava, která zavádí finanční sankce pro ty politiky, kteří rozpočtovou disciplínu nedodržují. 
 
Vývoj posledních měsíců ukazuje, že to není samozřejmé všem. Vláda Jiřího Rusnoka zvýšila výdaje státního rozpočtu na příští rok o téměř 30 miliard korun a maskuje vyšší schodek účetními triky na straně příjmů. 
 
Nikým nezvolení ministři SPOZ tak zneužívají situace před volbami a nejsou ochotni řídit svoje resorty úsporně. Tak nelze hospodařit. 
 
Příliš mnoho změn škodí 
 
S otázkou veřejných rozpočtů souvisí přístup k daním. Na rozdíl od socialistů chceme ponechat lidem a firmám více peněz z přímých daní a odvodů a vybrané prostředky cílit adresně zejména nejpotřebnějším. Nejškodlivější účinky na ekonomiku má zvyšování daně z příjmu právnických osob a sociálních odvodů. To vezme firmám peníze na investice a na zaměstnávání lidí. 
 
Ke snížení daně na současných 19 procent došlo za vlády ODS a považujeme za nutné ji zachovat. Zvyšování přímých daní z dílny ČSSD o 40 miliard korun ročně jen podváže ekonomický růst a zvýší nezaměstnanost. 
 
V následujícím období chceme zachovat co možná největší stabilitu daňového systému. Je to důležitý vzkaz pro podnikatele. Pro chod firem je klíčové plánování finančních toků a to jim stát změnami daní komplikuje. Prosazujeme zachování současných daňových sazeb a zachování rovné daně pro všechny. 
 
Progresivní zdanění nepovažujeme za spravedlivé, protože trestá lidi za úspěch, snahu a úsilí o vyšší kvalifikaci. Vždy jsme preferovali nepřímé zdanění před přímým, které u nás patří k nejnižším v Evropě, především u rodin s dětmi. Současná solidární přirážka u vysokopříjmových skupin a zrušení daňové slevy pro seniory jsou pouze přechodnými kroky. Výhledově chceme zrušit daň z převodu nemovitostí, a tím pomůžeme rozhýbání trhu s nemovitostmi. Složená daňová kvóta tak při příznivém vývoji ekonomiky – a dnes již dochází k jejímu oživení – postupně klesne. 
 
Česká republika má dnes šestou nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii, zatímco za vlád ČSSD jsme byli sedmnáctí. Abychom si toto postavení zachovali nebo je ještě zlepšili, nesmíme sociální odvody zvyšovat, ale naopak snižovat. Daně z příjmu právnických osob jsou u nás pod průměrem Evropské unie. Majetkové daně jsou u nás nejnižší v celé Unii. Naopak zdanění práce je u nás stále vysoké, což ohrožuje pracovní místa.
 
Pokud hospodářská situace umožní prostor pro snížení daní, měly by být právě náklady práce snižovány jako první. Zaměstnavatelé budou lépe motivováni k tvorbě nových pracovních míst, sníží se výdaje na sociální podporu. 
 
ODS jako jediná strana dlouhodobě hájí živnostníky a drobné podnikatele. Nemají placenou dovolenou, nárok na odstupné, jistotu příjmů a další ochranu, kterou poskytuje zákoník práce zaměstnancům. Jsou vystaveni riziku, které podnikání přináší. Bez růstu této části společnosti nebudeme vypadat jako sousední země: Rakousko, Německo. Nebudeme jim proto zvyšovat odvody, zachováme výdajové paušály. Odmítáme zavedení registračních pokladen, které kromě zvýšení nákladů podnikatelům nic nepřinesou, a naopak uvolníme podmínky pro podnikání odstraněním zbytečné byrokracie. 
 
Na půdě Evropské unie odmítáme jednotnou daňovou a sociální politiku. Česká republika je zemí s podprůměrnou výší daní v Unii a toto postavení chceme udržet. 

štítky: # #