Z médií

Události, komentáře

3. dubna 2012 / rozhovor v médiích

Hostem komentovaných událostí ČT byla předsedkyně Poslanecké sněmovny a 1. místopředsedkyně ODS Miroslava Němcová.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Vítejte. Co se stalo dnes večer. Rozpadla se vládní koalice? Výklady podvečerního dění nejsou jednoznačné. Věci veřejné vyzvaly své ministry, aby neprodleně podali demise, ale zároveň úkolují premiéra Nečase, aby provedl změny, za kterých by mohly se stávajícími koaličními partnery dále spolupracovat. Co Věci veřejné chtějí? A bude mít ještě ODS a TOP 09 s nejmenším vládním partnerem trpělivost? Podle posledních vyjádření jejích představitelů nikoli. Jsou tu Události, komentáře. Grémium Věcí veřejných vyzvalo své ministry, aby neprodleně podali demise s platností od 1. května. Ti to udělají podle všeho zítra. Zároveň ale Věci veřejné vyzvaly premiéra, aby do 26. dubna splnil několik podmínek. Mimo jiné rekonstruoval vládu a revidoval koaliční smlouvu. Předsedkyně Poslanecké sněmovny, 1. místopředsedkyně ODS Miroslava Němcová. Dobrý večer.

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně sněmovny a 1. místopředsedkyně ODS:

Dobrý večer.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Ministr financí, 1. místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Dobrý večer.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí a 1. místopředseda TOP 09:

Dobrý večer, děkuji za pozvání.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

A místopředseda Věcí veřejných Tomáš Jarolím. Dobrý večer.

Tomáš JAROLÍM, místopředseda VV:

Dobrý večer.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Paní předsedkyně, co se stalo? Padla vláda? Rozpadla se vládní koalice?

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně sněmovny a 1. místopředsedkyně ODS:

Je jednoduché říci, co se stalo. Zasedlo vedení strany Věci veřejné a to se rozhodlo k velmi nestandardnímu kroku, že ve vládě chtějí být i nechtějí. Chtějí v ní být za podmínek, že si vezmou jako vazala premiéra. To za prvé. A za druhé celou koalici, tedy její zbytek. A potom by v ní tedy nechtěly být, to je ta druhá verze. V případě, že nesplní premiér ty podmínky, které si daly a které předem musí oni tušit, že jsou nesplnitelné. Takže to je popis toho dne, kdy hlavními aktéry byly tedy Věci veřejné.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

A teď moje otázka, rozpadla se vládní koalice?

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně sněmovny a 1. místopředsedkyně ODS:

Tak zítra budou podány demise, jestli platí to, co rozhodly Věci veřejné. Podle mého názoru to svým způsobem už rozpad koalice předznačuje.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Pane Kalousku, spadla klec, spadla vláda?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí a 1. místopředseda TOP 09:

Pokud zítra opravdu ministři za Věci veřejné podají demise, tak skončila vládní koalice. Prostě není možné vést racionální, seriózní rozhovory pod tlakem demise, když nám vyhovíte, premiére, tak ty demise možná vezmeme zpátky. Já pro to nemám jiné slovo než nestoudnost. To je prostě nestoudné chování a vůči nestoudnému chování a nestoudnému vydírání nelze ustupovat. A já se nedivím premiérovi, že reaguje tak, jak reaguje. My koneckonců s ODS koordinujeme svůj postoj. Pro nás platí koaliční smlouva a pro nás platí programové prohlášení vlády, ale těžko od nás Věci veřejné mohou očekávat, že se necháme vydírat. Pokud se chtějí takhle chovat, ať si vezmou své nahrávky, ať si vezmou své ostudy, ať si vezmou své Kristýny Kočí, Škárky a Jarolímy a já nevím, koho tam ještě mají a ať jdou, kam chtějí. Je to jejich svaté právo.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Takže, pane Jarolíme, zcela klíčová otázka pro tento večer, která předznamená zítřek. Podají zítra vaši ministři demisi?

Tomáš JAROLÍM, místopředseda VV:

Jednoznačně tak rozhodlo grémium a jednoznačně je nebudou brát zpátky.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Pak jste pohřbili vládu a zřejmě i sebe jako Věci veřejné.

Tomáš JAROLÍM, místopředseda VV:
 
Víte, já si myslím, že ta otázka je trošku někde dál. Jestli stojí za to uchovávat společenství vlády na úkor společenství většího a to je tento stát. A já myslím, že ono je to trošku o tom, jak to společenství funguje. Já jsem byl se vší vážností svého kroku iniciátorem toho, co se stalo. Měl jsem k tomu své důvody a tím zásadním důvodem bylo to, že toto společenství nefunguje. Jako jakékoli jiné společenství, když funguje tak, že se někdo cítí méněcenný, když se k němu tak chovají, když k němu mají takovou rétoriku, tak si myslím, že to fungovat nemůže. Toto společenství navíc je ještě odrazem toho, co se bude dít v této společnosti a když nebude fungovat společenství vlády, nebude fungovat tato společnost.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Ještě, než dám otázku z toho, co vy jste řekl panu Kalouskovi a paní Němcové, tak jen předznamenám, že dnes tedy ve večerních hodinách premiér Petr Nečas informoval stranické špičky Věcí veřejných, že v okamžiku podání demise vašich ministrů, skutečně okamžitě mizí jakýkoli prostor pro další jednání se stranou Věci veřejné o pokračování spolupráce stávajících tří koaličních stran. To je úplně aktuální vyjádření. A pak Karel Schwarzenberg, předseda TOP 09, řekl, že jste se tím rozhodli pro skok z letadla bez padáku a že vám tedy přeje hodně štěstí.

Tomáš JAROLÍM, místopředseda VV:

Víte, toto rozhodnutí i jeho iniciace nebylo unáhlené a bylo zvážené, promyšlené.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Takže byl to uvážený seskok bez padáku.

Tomáš JAROLÍM, místopředseda VV:

Byl to uvážený seskok bez padáku.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

To je plánovaná sebevražda, pane Jarolíme.

Tomáš JAROLÍM, místopředseda VV:

Já si myslím, že je to o tom, že takto toto společenství prostě fungovat dál nemůže. My jsme kroky, které jsme učinili, tak jsme učinili v tom smyslu – ano, může se okamžitě stát to, že budou třeba předčasné volby, anebo že budeme nějakým způsobem komunikovat, ale že to společenství bude fungovat jinak. O tom byly dnes celé ty debaty a hodinové debaty, které jsme vedli. Mě mnozí považují za radikála, já si myslím, že já radikál nejsem, že já kontinuálně zastávám prostě ideje a myšlenky Věcí veřejných, s kterými do politiky přišly.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Takže, pane Kalousku, zaznělo tady, že to společenství nefunguje a že se koaliční partneři chovali ke svému partnerovi jako k partnerovi méněcennému, nebrali ho vážně, tlačili ho ke zdi. Není tedy části viny i na vaší straně za to, jak se koaliční projekt rozpadá?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí a 1. místopředseda TOP 09:

Promiňte, to jsou klišé, kterým nerozumím. Tady je koaliční smlouva, tady je programové prohlášení vlády. Pak je tady docela vážná ekonomická krize, která nás samozřejmě nutí měnit priority jak toho programového prohlášení, tak té koaliční smlouvy, a to je podle koaličních mechanismů velmi poctivě projednáváno a hledá se tam shoda. Já nevidím žádnou přezíravost. Pokud má možná někdo pocit, že jeho křivá obvinění, která vznáší, a propos já jsem strávil několik desítek hodin na Policii České republiky, pan Jarolím je totiž místopředsedou Věcí veřejných pro křivá obvinění a podal jich na mě mnoho. A pokud je nervozní z toho, že ta křivá obvinění jsou odkládána a prokázána jako neprůkazná, tak to přece není opovrhování koaličním partnerem. To jsou prostě jeho pomluvy a jeho křivá obvinění, ale koaliční smlouva a řešení vážných problémů tohohle státu, má úplně jiné priority.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Paní předsedkyně, proč ale třeba ODS s Věcmi veřejnými nejednala? Věci veřejné si stěžují, že poslední K9 byla 9. 1., byť ji Věci veřejné žádaly o jednání, o revizi koaliční smlouvy, o rekonstrukci vlády a podobně. Neignorovali jste zkrátka menšího koaličního partnera?

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně sněmovny a 1. místopředsedkyně ODS:

No, to je k smíchu tohle to, kdyby to nebylo k pláči. Protože jestliže je jednou dohodnuta koaliční smlouva, před sněmovnou získána důvěra vlády a schváleno programové prohlášení, tak potom se politika nevaří na K6 a K9, potom se prostě vládne. Od toho jsou ministři jednotlivých stran ve vládě, mají svoji agendu a nemají se vyčerpávat po nocích nad nějakými pološílenými debatami, jestli budeme znovu absolvovat debatu od začátku o celé smlouvě koaliční, nebo od poloviny, nebo jestli tamhle ten ministr se nám líbí nebo nelíbí. Tato jednání jsou užitečná a potřebná ve chvíli, kdy koalice vzniká. Jestliže se na nich vysiluje v průběhu teda svého jednání, když nenastane něco mimořádného, což samozřejmě akceptuji a stát se může, tak má vládnout a má se starat o to, aby ten program, který si vytkla, že společně splní, tak aby ho také splnila. Já nebudu nabíhat na praktiky Věcí veřejných, které se po nocích pořád domlouvají, pořád jednají hodinové jednání. No, to ten čas je příliš drahý, a jestli vy jste říkal, pane Jarolíme, že vám jde o to, o to vyšší společenství, o to vyšší blaho, o Českou republiku, no, tak prosím vás teda bylo potřeba vládnout. Jedině tím způsobem bylo možno efektivně naložit s tím mandátem, který jste dostali. To je vaše odpovědnost, vy jste jí nepochopili vůbec.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Pane místopředsedo, co jste tedy vlastně chtěli? Chtěli jste předčasné volby, ke kterým tedy zřejmě teď země směřuje?

Tomáš JAROLÍM, místopředseda VV:

Víte, já bych to možná vzal z detailu. My jsme chtěli řešit věci, na které nezbyl čas, jako je Mostecká uhelná společnost, jako jsou Lesy České republiky, jako jsou za posledních 20 let dluhy této společnosti, kvůli kterým řešíme ekonomickou situaci, kde dneska jsme.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
 
Řekněte mi, co jste chtěli konkrétně. Nezlobte se na mě, vy jste dneškem položili vládu, ten koaliční projekt se rozpadl. Můžete mi říci, co přesně a konkrétně jste od koaličních partnerů chtěli, protože to, co říkáte vy, je i ve vašem tiskovém prohlášení z grémia – obecné řeči o Lesích České republiky, o Mostecké uhelné. Kvůli těmto věcem, byť jsou vážné, přece nepadá vláda. Řekněte mi konkrétně, co jste od koaličních partnerů chtěli?

Tomáš JAROLÍM, místopředseda VV:

Víte, kvůli těmto věcem doposud nepadla vláda, proto je také nikdo neřešil. To jsou, já si nemyslím, že to jsou marginální věci, to je celý systém. Na začátku je to o té komunikaci a na konci o tom, co se dělá nebo nedělá. Pokud vy máte čisté svědomí v tom, že ta komunikace byla taková, jaká má v partnerství být, já ho nemám. A myslím si, že ho v tuto chvíli řeklo vedení Věcí veřejných, grémium a poslanecký klub, že ho nemá také.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Pane místopředsedo, nehněvejte se.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí a 1. místopředseda TOP 09:

Já ve vší úctě.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Pardon, jen ještě, nechcete odvést pozornost od soudu s Vítem Bártou, který je těsně před verdiktem kvůli obžalobě z korupce a taky od problému s financováním strany? Víte, opravdu to tímto dojmem působí.

Tomáš JAROLÍM, místopředseda VV:

Víte, soud s Vítem Bártou, ať dopadne, jak dopadne, pak ministr tady o mně mluvil. Já dělám věci padni komu padni. Jestli Vít Bárta bude odsouzen, tak bude odsouzen. Nebudu si v tuto chvíli nabíhat…

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Takže vy jednáte ve stylu padni komu padni, vy víte, kdo jsou tedy sponzoři Věcí veřejných?

Tomáš JAROLÍM, místopředseda VV:

Ano, já je znám.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

A můžete tedy rozkrýt opravdu přesně tu strukturu, kdy Věci veřejné řeknou, kdo je za těmi 8 firmami, které odesílaly sponzorské dary z jedné adresy přes Panamu a podobně?

Tomáš JAROLÍM, místopředseda VV:

Já jsem se přes Panamu… v žádném případě, já myslím, že tohle by bylo dobré uvést na pravou míru. Peníze z této společnosti přišly v době, kdy neměla sídlo na Panamě akcie na doručitele. Já jsem se sám osobně potkal s těmi lidmi a já jsem si od nich poslechl to…

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Můžete říci, kdo to je, jestli to je advokát, o kterém se hovořilo, kdo to je?

Tomáš JAROLÍM, místopředseda VV:

Já si myslím, že ta jména tady zazněly, já jsem se s nimi potkal na osobním.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Když jste se s nimi potkal, tak nám, prosím, řekněte, kdo to je klíčovým sponzorem Věci veřejných?

Tomáš JAROLÍM, místopředseda VV:

Osobním setkání a chtěl jsem znát, chtěl jsem znát jejich motivaci. Jejich motivace byla jednoduchá a to je de facto, o čem se tady bavíme. Tato společnost je nemocná, 20 let se tady s prominutím.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Pane Jarolíme, a může divák znát i jméno a nejenom motivace, ale i jméno toho sponzora? Kdo je to?

Tomáš JAROLÍM, místopředseda VV:

Určitě může, já si je nepamatuji ta jména, já jsem se s těmi…

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Pane Jarolíme, to mi neříkejte, vy jste říkal, že jste se s nimi setkal, že jste s nimi mluvil a teď mi říkáte, že si nepamatujete jejich jména?

Tomáš JAROLÍM, místopředseda VV:

Nepamatuju.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Vy nevíte, nepamatujete se, s kým jste se sešel?

Tomáš JAROLÍM, místopředseda VV:

Já si pamatuju ty lidi, ptal jsem se jich na jejich motivaci, ptal jsem se samozřejmě na to.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Vy se ptáte na motivaci lidí, o nichž nevíte, kdo to je a kdo sponzoruje vaši stranu? Nezlobte se, tomu se nedá věřit.

Tomáš JAROLÍM, místopředseda VV:

Mě ty lidi, mě ty lidi byli, já vám nemůžu říct nic jinýho. Tohle se opravdu stalo. Já, ty firmy nám byly představeny, řekly, co dělají, jakým, respektive, kdo za nima stojí.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Oni dávají obrovské sumy vaší straně a vy si nepamatujete jejich jména?

Tomáš JAROLÍM, místopředseda VV:

Já si je nepamatuju jejich jména.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
 
To myslíte vážně?

Tomáš JAROLÍM, místopředseda VV:

Ale určitě. Být to jinak…

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

A tak máte rád průhledná politika financování politické strany, která chce být protikorupční?

Tomáš JAROLÍM, místopředseda VV:

Počkejte, být to jinak, tak se těch několik jmen samozřejmě naučím a já si myslím, že na tom není nic špatnýho. Já jsem dokonce ten, který navrhuje a psal jsem to někdy před 3 měsíci, že politické strany, které sedí v parlamentu, by vůbec neměly dostávat sponzorské dary. A přesto jsem si udělal čas na to, abych poznal naše sponzory a poznal jejich motivaci, to pro mě není důležité.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Není pád vlády tedy podle vás odvedením pozornosti od některých klíčových problémů Věcí veřejných? To se nabízí bohužel.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí a 1. místopředseda TOP 09:

Víte, nehněvejte se, teď ty odpovědi tak nějak ilustrovaly, jak to vypadá na těch koaličních jednáních s našimi partnery s Věcmi veřejnými. Ten pán tady jmenoval několik kauz, o kterých hovoří, ty se přeci musí řešit. Ale tyto kauzy vláda standardně řeší v rámci ústavních pravomocí svých ministrů a v rámci ústavní pravomoci vlády jako celku, kde jsou Věci veřejné důstojně zastoupeny. Že je neřeší pan Karolín, no neřeší je proto, že není ve vládě. Možná mu to připadá nedůstojné. Nicméně ta vláda je řeší, ta jediná k tomu má kompetence a ta logika, abychom to mohli vyřešit, tak položíme vládu, tudíž to nebude moct řešit, mně přijde asi stejná, jako když vznikly Věci veřejné na zjevně korupčním projektu, aby bojovaly proti korupci. Pokud někdo nechce, aby tyto věci byly vyřešeny, tak ať tu vládu položí, to je jeho svaté právo. Pak skutečně ta vláda už nebude mít sílu některé tyto případy řešit. Možná i to je motiv. Zrovna tak, jako může být motiv odvést pozornost od celé řady ostud Věcí veřejných, což samozřejmě není jenom soud s panem Bártou.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Prosím, jen stručně, podle vás to není ten motiv, proč padá teď vláda, odvedení pozornosti? Stojíte si za tím?

Tomáš JAROLÍM, místopředseda VV:

Rozhodně ne. Já myslím, že si diváci sami můžu udělat názor na to, jak tato vláda a tato společnost za posledních 20 let řeší to, o čem se bavíme.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí a 1. místopředseda TOP 09:

Ano, já myslím, že ano.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

To hašteření, které teď vlastně vidíme, čehož jsme svědky v rámci v té chvíli, kdy se vlastně rozpadá vládní koalice, stojí to podle vás za to v době krize, paní místopředsedkyně? Co si o tom myslíte?

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně sněmovny a 1. místopředsedkyně ODS:

Každý soudný člověk musí říci, že je to špatný moment a velmi neblahý vývoj událostí, který eskalovaly Věci veřejné do podoby, s kterou my se teď máme nějak vyrovnat, dávají ultimáta premiérovi. Říkají my posíláme své ministry a ti jsou povinni podat demisi, zároveň tato demise platí až k 1. květnu, do té doby chceme, aby s námi premiér jednal. No, promiňte, to je naprosto neseriózní postup. Pokud jste měli zájem vyrovnat nějaké věci v koalici, tak neletíte napřed před televize a před rádia a nedáváte tiskové konference, nevzkazujete premiérovi něco, co se sluší a patří, jestli vám jde o tu korektní debatu, mu říci nejprve a potom samozřejmě ji sdělit veřejnosti. A je to neblahé, jsme v těžké situaci, země na tom není dobře, když se podíváme na to, co se děje kolem nás v Evropě, tak samozřejmě, že tohle to je moment, který nemůže České republice prospět. O tom já jsem stoprocentně přesvědčená.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Jak by se tedy teď měl, nebo respektive zítra zachovat premiér. Pokud zítra dají ministři Věcí veřejných demisi, měl by okamžitě říci, Věci veřejné pryč z vlády, skutečně už žádné jednání o případné toleranci menšinové vládě, žádné jednání o revizi koaliční smlouvy, o rekonstrukci vládě, vůbec nic?

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně sněmovny a 1. místopředsedkyně ODS:

Já se domnívám, že pokud bude dána demise ministrů, jakože jsme tady slyšeli, že dána bude, tak nic jako podmínečnou demisi by premiér podle mého názoru přijímat neměl. Měl by přijmout demisi, oznámit jí panu prezidentovi a potom se budeme bavit, co s tou situací dál.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Tedy předčasné volby. Žádná jiná situace se zřejmě v takovéto chvíli nenabízí, pane Kalousku?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí a 1. místopředseda TOP 09:

Já chci potvrdit, že pokud zítra ministři za Věci veřejné podají demise, tak tím skončil prostor k jednání s nimi. Prostě my s nimi nebudeme jednat pod tlakem demise. Osobně musím říct, že s úlevou. Nepřinese to České republice nic dobrého, je to jejich tah, ale lepší rychlý hrůzný konec než hrůza bez konce. A to, co naši koaliční partneři předvádějí, je hrůza bez konce. Takže končí jakýkoli prostor k jednání s nimi, my pod tlakem demisí jednat nebudeme. Pak budeme se seriózními partnery, což nebudou Věci veřejné, hledat nějaké politické východisko. Mně dnes z tohoto pohledu jako nejpoctivější východisko přijde co nejrychlejší termín předčasných voleb. Je možné, že u toho stolu zazní i jiné názory, ale já teď v tuhle chvíli můžu říct, nejpoctivější východisko mi připadá co nejrychlejší předčasné volby.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Pane místopředsedo, můžeme si ještě představit, že by tedy ministři Věci veřejných demisi nepodali, nebo opravdu definitivní…

Tomáš JAROLÍM, místopředseda VV:

Já si myslím, že si to představit ani nemůžeme a že rozhodně se nemůžeme bavit o tom, že to bude demise s nějakou návratkou nebo něčím podobným.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Takže konec.

Tomáš JAROLÍM, místopředseda VV:

To bude zcela reálná demise, kterou zítra podají.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Dobře. To jste chtěli tedy předčasné volby? Pravda je, že jste pod hranicí zvolitelnosti podle průzkumů.

Tomáš JAROLÍM, místopředseda VV:

Ne, my jsme samozřejmě chtěli nějakým způsobem jednat o tom, jak změnit parametry toho společenství. Já podotýkám, že toto bylo učiněno na základě…

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Takže s předčasnými volbami zřejmě podle průzkumů ten váš projekt skončí.

Tomáš JAROLÍM, místopředseda VV:

Pokud má skončit, tak skončí. Ale já si myslím, že máme právo jako jakýkoli jiný politický subjekt přednést to, co chceme té společnosti nabídnout a co děláme.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Nepřestřelili jste to trochu? Jestli jste nemysleli, že tím dnešním aktem trochu zvednete cenu?

Tomáš JAROLÍM, místopředseda VV:

Ne, já si to nemyslím. Ta iniciativa byla opravdu vážně promyšlená. Ona začala u mě a začala právě jaksi konfrontací sebe sama v tom, jestli je možné setrvávat ve společenství, které se k sobě nechová fér.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

A podle vás nikoli. A řekněte mi, proč jste s tím přišli zrovna teď. Já rozumím tomu, co říkáte, rozumím těm výhradám, ta motivace je teď poměrně ne úplně čitelná, proč jste s tím přišli zrovna teď? Proč zrovna teď vám přišel ten koncept toho společenství tak neúnosný? Co se změnilo?

Tomáš JAROLÍM, místopředseda VV:

Víte, já jsem to řekl. Situace, která se stala minulý týden, pro mě byla velikým impulsem. Staronová nahrávka Kristýny Kočí, kde se mi trošku daly dohromady všechny ty souvislosti toho, co se tady dělo minulý rok. A to nebyl důvod, to byla taková ta poslední kapka, kdy já jsem si de facto podtrhl všechny ty věci, které se děly v této společnosti, které se děly nám, všechny ty kroky prostě, které jsme museli absolvovat. A myslím si, že to je opravdu vážný důvod k tomu, buď nastavit nové parametry společenství, anebo ho opustit. A to jednoznačně tak nebo tak.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Čemu se smějete, pane Kalousku? V té nahrávce mimo jiné zaznívá nepřímo, že jste poslal Kristýně Kočí nějakou velkou nabídku.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí a 1. místopředseda TOP 09:

Víte, je to naprostý nesmysl. Pokud se slečna poslankyně Kočí sama nahrála a pak to odevzdala policii, já nevím, jestli je to provokace nebo bájná lhavost nebo cokoli. Ale mě by skutečně zajímalo, jestli protějšek z Věcí veřejných chce paní Kočí prohlásit za naprosto pravdomluvnou bytost, jejíž nahrávka svědčí o tom, že to tak je. Pak je pravda všechno, co řekla. Za sebe říkám, že v žádném případě. Za to, co řekla o panu premiérovi, to také není pravda. Ale všimněte si, že zatímco všechno to, co říká slečna poslankyně Kočí o Věcí veřejných, je z úst pana Jarolíma nesmysl a hloupost a provokace, tak všechno to, co tatáž dáma říká o nás, je jasný důkaz. No, tomu nelze se nesmát. Koneckonců to je způsob argumentace Věcí veřejných celou dobu koaliční spolupráce.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Věříte víc paní nebo slečně Kristýně Kočí než koaličnímu partnerovi?

Tomáš JAROLÍM, místopředseda VV:

Popravdě já nevěřím ani slečně Kočí, ani koaličnímu partnerovi. Víte, já jsem si nedělal názor z toho, co slyším nebo z toho, co jenom slyším. O lidech nesvědčí ani tak to, co říkají, ale jaké vytvářejí prostředí a to, co dělají. A tam je dobré podívat se jaksi do historie jejich skutků.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Když jí nevěříte, proč musí padnout vláda? Vy jste přece ten rozpad teď odargumentoval tou nahrávkou, ale pokud vy sám nevěříte, proč kvůli tomu musí padnout vláda?

Tomáš JAROLÍM, místopředseda VV:

Já věřím tomu, že Kristýna Kočí osnovala puč proti Věcem veřejným a že o tom…

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

S koaličními partnery.

Tomáš JAROLÍM, místopředseda VV:

A že o tom aktivně jednala s koaličními partnery.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí a 1. místopředseda TOP 09:

Rád bych řekl a teď bych řekl velmi rád.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Nechme, prosím, teď zareagovat paní předsedkyni.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí a 1. místopředseda TOP 09:

Ne, teď bych řekl, je to strašně nezdvořilé vůči dámě, ale teď bych řekl velmi rád, že za TOP 09 nikdo nikdy slečnu poslankyni Kočí nebral vážně, protože nám za to nikdy nestála. Proto s ní nikdo nikdy nejednal a nebyly jí posílány žádné vzkazy. To byly Věci veřejné, které si z ní udělaly předsedkyni poslaneckého klubu a teď jejím prostřednictvím chtějí obviňovat své partnery, to už je opravdu, tomu se říká chucpe.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

A omlouvám se teď, paní předsedkyně, nechtěli jste vydražit poslance Věcí veřejných při té loňské krizi, jak tvrdí Věci veřejné?

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně sněmovny a 1. místopředsedkyně ODS:

Já se absolutně nenechám vtáhnout do debaty o nahrávkách, které my jsme nikdy na nikoho nepořizovali, do tohohle nikdy jsme se nenechali navléct. A já odmítám vůbec si připustit pro sebe takovouhle debatu. Zásadně a kategoricky to odmítám. Ale jednu věc chci doložit. My tady nepředvádíme dneska hezké podívání pro diváky a pro veřejnost. Jestliže padá vláda, a je to blízko, tak se nemají ještě dívat na tyhle ty její otřesy a dozvuky. Bohužel jste nás vyprovokoval slovy, která my nemůžeme akceptovat. Jestliže vy jste řekl, že nebylo férové jednání uvnitř té koalice, tak prosím, aby na tomto místě nebo na vašem místě, mně je jedno, kde si to povíte, aby kdokoli ze sněmovny řekl, jestli zástupci ODS ve sněmovně nebo já jednali nefér s vašimi poslanci, s vašimi poslankyněmi, jestli já jsem se nevěnovala dostatečně paní místopředsedkyni Klasnové, která, když přišla do sněmovny, neměla ponětí vůbec, co to je být poslankyní a sedla si na tu místopředsednickou židli a já jsem vedle ní rok seděla a rok jí napovídala den za dnem, jak má tu schůzi řídit. Dělala jsem věci, které jsem vůbec nemusela dělat. Totéž se odehrávalo na vládě, protože jste přišli bez nejmenší zkušenosti a my jsme na sebe vzali daleko ten větší díl odpovědnosti i s tím, že od první chvíle jsme poslouchali, prokristapána, koho to tam v tom spolku máte, kdo se na to má dívat. A my jsme 2 roky říkali, musíme jim dát šanci, protože je to strana, která nemá zkušenost. Čekali jsme, že pochopíte, že máte odpovědnost za tuto zemi, že ve chvíli, kdy si do těch poslaneckých lavic sednete, takže tu odpovědnost pochopíte, za týden, za měsíc nebo za rok. To se bohužel nestalo. Mně se to vůbec neříká snadno. Já jsem dělala kroky, které jsem se musela přemlouvat k tomu každý večer, abych je šla znovu dělat. Nechodila jsem do televizí a do rádií, na nikoho jsem si nestěžovala, nikde jsem nekňučela, jestli Věci veřejné udělaly to nebo ono, ale prostě tohle na dovysvětlení musí /souzvuk hlasů/.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Pane místopředsedo, nepřijde vám to tedy nefér teď, když slyšíte paní předsedkyni Poslanecké sněmovny a jako vlastně nepochopení té odpovědnosti, kterou jste měly jako nová strana převzít?

Tomáš JAROLÍM, místopředseda VV:

Nepřijde mi to nefér. Možná je to o nepochopení z obou stran, že tak jako my nechápeme vás, tak nechápete vy nás v tomto směru. Já si myslím, že my jsme měli a máme jasné cíle a prostě programové priority a toto společenství, znovu to opakuji, vůbec to není o nahrávkách Kristýny Kočí. Toto společenství…

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně sněmovny a 1. místopředsedkyně ODS:

Vy jste s ním nezačali, my to nikam nenosíme.

Tomáš JAROLÍM, místopředseda VV:

Toto společenství nefunguje dobře jako společenství. A v tu chvíli buď musíme nastavit parametry spolupráce jinak, anebo ho musíme ukončit.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Zdravím Jeronýma Tejce, předsedu poslaneckého klubu ČSSD. Dobrý večer.

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu /ČSSD/:

Dobrý večer.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Předčasné volby jsou nasnadě, vy jste pro dohodu o předčasných volbách, jak k nim dospět?

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu /ČSSD/:

Tak první, co je dnes problém, je otázka toho, zda neprožíváme určité déja vu, a to z jednoho prostého důvodu. Už jsme tady mnohokrát viděli ultimáta ze strany Věcí veřejných a mnohokrát jsme slyšeli od premiéra Nečase, že žádná ultimáta přijímat nebude a nakonec se kolegyně a kolegové ze všech těchto tří stran svorně objali a hlasovali pro vládní návrhy. Takže možná ta předčasná radost většiny lidí, která si myslí, že by tato vláda měla skončit, je skutečně předčasná. Ale teď k té vaší otázce. Ten proces vyvolání nových, respektive předčasných voleb je velmi jednoduchý. My jsme na popud Ústavního soudu schválili v tom minulém volebním období změnu ústavy. Teď postačí 3/5, což je 120 hlasů poslanců pro to, aby prezident musel vyhlásit volby v termínu do 60 dnů od doby, kdy rozpustí Poslaneckou sněmovnu. A já myslím, že vůbec nic nebrání tomu, abychom se v případě, že vláda padne, k tomuto řešení odhodlali a my jako sociální demokraté už delší dobu říkáme, že vláda takto vládnout nebude. Prostě vládnout nemůže. Myslím, že ať už dopadne to jednání jakkoli, ať už ta vláda zůstane, nezůstane, zůstane v podobě menšinové či většinové, tak, jak jsme viděli dnes, prostě jakékoli reálné vládnutí, jakékoli vládnutí v této těžké době krize, je podle mého názoru spíše na škodu, protože ta vláda nebude akceschopná a my jsme přesvědčeni o tom jako sociální demokraté, že nejpoctivějším řešením by bylo vypsání nových voleb a rozdání karet voliči, ať už rozhodnou jakkoli.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Pane předsedo, s ohledem na ústavní lhůty, kdy by mohly být? Spolu s krajskými a senátními volbami letos na podzim? Premiér Nečas mluvil o bližším termínu voleb s ohledem na sestavování státního rozpočtu na příští rok. Kdy nejdříve by podle vás volby eventuelně mohly být?

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu /ČSSD/:

Evidentně nejpozději mohou být s těmi krajskými a senátními volbami a bylo by to podle nás také nejvhodnější řešení, protože by se ušetřila minimálně půl miliarda korun. Na straně druhé, pokud se ptáte na nejbližší termín, tak ten je, jak říkám, mezi 50. a 60. dnem od rozpuštění sněmovny. Pokud se sněmovna rozhodne, že navrhne rozpuštění sněmovny prezidentovi republiky, tak ten poté musí vyhlásit lhůty do 60 dnů od rozpuštění. Tedy dá se předpokládat, pokud by vláda padla ještě tento měsíc, tak bychom někdy 1. května, řekněme, mohli mít rozpuštěnou sněmovnu, po jednání sněmovny, která by se na tom shodla ještě v dubnu 120 hlasy a, řekněme, 1. července nebo do té doby by se mohly konat ty nejbližší volby. Ale já si myslím, že v dnešní ekonomické situaci je skutečně vhodnější počkat spíše na spojení těch voleb na podzim tohoto roku.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Takže s ČSSD budete jednat o předčasných volbách, paní předsedkyně?

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně sněmovny a 1. místopředsedkyně ODS:

Určitě bude nutno jednat, protože je, je zřejmé, že potřebujeme na případné rozpuštění sněmovny 120 hlasů a ty hlasy je potřeba nějak ve sněmovně získat, čili ta jednání budou muset probíhat.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Ta cesta, jak ji naznačil pan předseda, je i pro TOP 09 přijatelná?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí a 1. místopředseda TOP 09:

Je samozřejmě nezbytné jednat s ČSSD. Naopak bych se velmi rád v takovém případě vyhnul jednání s Věcmi veřejnými. Je potřeba mít ústavní většinu. Právě proto, že ta situace je velmi tíživá a že čelíme vážným ekonomickým problémům, tak bych v takovém případě upřednostňoval co nejdřívější termín. Jakkoli respektuji ten argument k rozpočtovým nákladům, když se ty volby spojí, tak každý den nestability politické v této situaci je možná daleko dražší, to znamená, čím dříve rozhodnout, tím lépe pro Českou republiku. Neprodlužovat tu agónii. To jsme si dovolili říct už dnes odpoledne. Pokud Věci veřejné zaujaly toto nepochopitelné, z mého pohledu nestoudné stanovisko a setrvají-li na něm, pak je potřeba rozdat ty karty co nejdříve, abychom neprodlužovali agónii.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Aktuální informace, Lidovky.cz, předseda VV Radek John na podání demise ministrů je čas, zítra to nebude. Vy o tom víte?

Tomáš JAROLÍM, místopředseda VV:

Nevím o tom nic a popravdě dnes jsem slyšel tolik podivných zpráv.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

A respektive – zítra to nemusí být, říká Radek John, abych byla úplně přesná.

Tomáš JAROLÍM, místopředseda VV:

Já o tom nic nevím. A dnes jsem slyšel tolik podivných a nepravdivých zpráv, že až to uslyším z jeho úst, tak o tom budu uvažovat. Já musím upřesnit, že…

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Tak to je zpráva pro Lidovky.cz od předsedy Věcí veřejných, vašeho předsedy Radka Johna.

Tomáš JAROLÍM, místopředseda VV:

Nemůžu to komentovat. Pakliže by se něco takovýho dělo nebo v případě, že by vůbec nebyla taková demise, vůbec si to neumím představit, tak já dodržím to, co jsem řekl, že odcházím z předsednictva Věcí veřejných.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

A pokud by to…

Miroslav KALOUSEK, ministr financí a 1. místopředseda TOP 09:

To bude neštěstí…

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
 
A pokud by to byla pravda, tak by to skončilo tedy tím vaším odchodem?

Tomáš JAROLÍM, místopředseda VV:
 
Pokud by tohle byla pravda, tak by to skončilo třeba jen mým odchodem. Ale já tomu nevěřím. Na to bylo jednoznačně, ten výsledek byl docela jednoznačný z grémia dnešní.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Takže pokud by ještě Věci veřejné vlastně jakoby, lidově řečeno, vycouvaly z podání těch demisí, pokud tedy to tak bude.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí a 1. místopředseda TOP 09:

Víte, paní redaktorko, naše stanovisko je jasné. Pokud podají demisi, je to jejich rozhodnutí.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

A teď pokud nepodají demisi, tak bylo by ještě možné další jednání.

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany; ministr financí /TOP 09/:
 
Pokud nepodají demisi,

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

O revizi koaliční smlouvy, o rekonstrukci vlády, jak požadují Věci veřejné?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí a 1. místopředseda TOP 09:

Tak pokud nepodají demisi, tak se vůbec nic nestalo. Prostě dnes Věci veřejné udělaly jeden ze svých mnoha cirkusů.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

A po tom všem byste dál mohli jednat třeba právě o změně koaliční smlouvy, o rekonstrukci vlády?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí a 1. místopředseda TOP 09:

Já jsem členem vlády, která přijala nějaké programové prohlášení.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Ale také jste řekl – něco tak slizkého a odporného jako Věci veřejné zmizí ze světa. To jste dnes řekl, tak mluví partner o svém partnerovi, se kterým chce dál jednat?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí a 1. místopředseda TOP 09:

No, to je samozřejmě pravda. Já jsem si za 20 let, co jsem v politice, jsem si nikdy nedokázal představit vůbec, že se s nějakým takovýmto politickým subjektem setkám. Někdo z nás je měkčí, někdo z nás je tvrdší hráč, ale hrajeme na hřišti. Věci veřejné vůbec netuší, kde to hřiště je. Nicméně o tom rozhodlo půl milionu voličů, o tom jsme nerozhodli my. Tahle vláda má nějaké programové prohlášení a pokud bude schopna ho plnit, tak já jako její člen jsem schopen ho plnit. Pokud část jejich ministrů od toho ustoupí, no, tak ta vláda už dál nemá cenu. Toť vše. Jestli dnes to byl jenom jeden z cirkusových kousků Věcí veřejných, tak si umím představit, že zítra ta vláda bude vládnout dál, byť samozřejmě ta důvěra je taková, jaká je. Nicméně netýká se to, v tomto případě se to netýká ministrů za Věci veřejné. S nimi není úplně špatná spolupráce.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Ještě, paní předsedkyně, tedy na podání demise je čas, zítra to nemusí být. To jsou slova pro Lidovky.cz předsedy Věcí veřejných Radka Johna?

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně sněmovny a 1. místopředsedkyně ODS:

Jak máte reagovat na zprávy, které se vrší během toho dne, kdy chcete seriózně ve službě občanům říct, jak si představujete další vývoj, protože to od nás očekávají. Tohle je pro mě neuchopitelné. Souhlasím s tím, co říká tady pan místopředseda TOP 09. Na druhou stranu, pokud by to mělo znamenat, že tedy nepodají demisi, bude platit, že vláda zůstává, tak ale pro mě a věřím, že pro celou ODS a pro pana premiéra z toho vyplývá jednoznačně, že žádné vyděračské pokusy typu – my teď stanovujeme agendu a bude se rekonstruovat vláda nebo bude se přednostně dělat tento úkol, že to nepřipadá v žádném případě v úvahu.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Pane Tejci, váš odhad, vy už jste o tom mluvil. Je reálné, že by skutečně tedy nakonec Věci veřejné nepodaly demise a že by vlastně ten koncept pokračoval tak, jak běží doteď?

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu /ČSSD/:

Podle mého názoru jsou reálné v zásadě 4 scénáře. Ten první je, že se nestane vůbec nic a bude to skutečně jen divadlo, které už jsme tady několikrát viděli. Druhý je, že se Věci veřejné rozhodnou skutečně z vlády odejít, ta padne a budou nové volby. Třetí je, že Věci veřejné odejdou, bude jakási agónie několikatýdenní a pak nakonec se zjistí, že mohou podporovat tuto pravicovou vládu z pozic, které jsou v poslanecké lavici. A pak je čtvrtá, že se najde skupinka poslanců Věcí veřejných, kteří najedou zjistí, že vlastně až tak na té straně nezáleží a začnou podporovat v zájmu takzvaných reforem pravicovou vládu, která je… A možná Karolína Peake zůstane místopředsedkyní vlády. Takže já myslím, že to jsou 4 scénáře. Já proto, že jsem velký optimista, věřím, že reálné bude především to, že by mohla tato vláda skončit, ale těch zkušeností bohužel za tu poslední dobu s těmi velkými nadějemi a to, že by Věci veřejné mohly odejít z této vlády, těch už bylo příliš mnoho na to, aby se tomu dalo zcela věřit. Děkuji.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Děkuji vám. Pane místopředsedo, který z těchto 4 scénářů je nejvíce reálný?

Tomáš JAROLÍM, místopředseda VV:

Pro mě platí jediný scénář, a to je usnesení grémia Věcí veřejných a poslaneckého klubu, že zítra naši ministři přednesou demise, nevratné demise a spekulace tohoto typu… Já jsem dneska opravdu zažil tolik novinových článků, které byly úplně jinak, že ani nemám sílu už dneska to komentovat.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Děkuji vám, děkuji vám všem, na shledanou.

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně sněmovny a 1. místopředsedkyně ODS:

Na shledanou.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí a 1. místopředseda TOP 09:

Hezký večer.

Tomáš JAROLÍM, místopředseda VV:

Taky na shledanou.

štítky: #