Z médií

Interpelace na ministra vnitra ve věci postupu policie – Čína

14. dubna 2016 / interpelace

Ústní interpelace poslankyně Miroslavy Němcové na ministra vnitra Milana Chovance ve věci postupu policie – Čína.

 
Miroslava Němcová: 

Děkuji za slovo. Obracím se na vás, vážený pane ministře, v souvislosti se zásahy policie během návštěvy čínského prezidenta v České republice.
 
Vím, že se dnes odehrála tisková konference, na které policejní ředitel vysvětlil, nebo se snažil vysvětlit, že vlastně policie v ničem nepochybila a všechno udělala správně. Já si to nemyslím, přestože chci tady říci, že nechci zpochybňovat roli policie a její těžký úkol v zabezpečení takovéhle návštěvy, ale přece jenom zamést pod koberec to, co se stalo, nejde a já to nechci udělat.
 
Vadí mi např. to, co se dělo kolem filmové fakulty, protože není možné říci, tak jak se z toho vykrucovala policie, kdy napřed řekla, že s tím nemá nic společného, teprve pod tíhou důkazů, kdy fakulta předložila ty záznamy z videokamery, tak přiznali, že tam někdo byl, pak kličkovali, kdo tam byl a zda sám nebo na nějaký příkaz, a tohle dostatečně vůbec vysvětleno nebylo. Já proti tomuhle vysvětlení dnešnímu vznáším námitku.
 
Pak mi vadí jakási zvláštní posedlost těmi tibetskými vlajkami, protože nerozumím, kdo policii radil, aby chodila do bytu nebo do kanceláře nebo kde to bylo, kde na jedné straně žaluzie nevadily zatažené, vlajka tibetská v okně vadila. Vadilo mi to v souvislosti s onou fakultou, protože vstoupit takhle na akademickou půdu, to, prosím, uznejte, že je exces, který tady od roku 1989 nebyl.
 
Vadí mi situace mladého studenta, která, nevím, zda byla zmiňována dnes na té tiskovce, protože já jsem pracovala tady a nemohla jsem sledovat televizi, mladého studenta z Vinohrad, kterého policie odvedla k výslechu, tam, podle jeho slov, ho měla zfackovat, předtím jako docela vážného zločince na kapotě auta spoutat jenom proto, že měl nějakou výhradu kvůli tomu, co se tady dělo během té čínské návštěvy. Takže já bych chtěla znát váš postoj k tomu, co dnes zaznělo na té tiskové konferenci, a zejména k těmto třem věcem, které jsem zmínila.
 
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec:
 
Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, ta tisková konference, která dnes byla, byla velmi rozsáhlá a bylo použito velké množství materiálu, materiálu obrazového, fotek, záznamů a dalších věcí.
 
Policie přiznává svoji neobratnost při zásahu na FAMU, tedy on to nebyl zásah, tam byli dva policisté, kteří vstoupili na akademickou půdu a dotazovali se na věci, na které se, podle mého názoru, v tom druhém kole dotazovat prostě a jednoduše neměli, případně mělo to skončit na vrátnici a neměli postupovat dál směrem k děkanovi. Tam si myslím, že policie pochybila a dotčení policisté byli identifikováni a je s nimi zahájeno kárné řízení.
 
Co se týká těch ostatních otázek, je svolána mimořádná schůze Sněmovny ve čtvrtek, já jsem zrušil svoji účast v na jednání ministrů vnitra v Lucemburku a budu tady, abych odpovídal poslancům, Poslanecké sněmovně na veškeré dotazy. Do té doby bych chtěl, aby nejpozději v úterý dostali všichni poslanci a senátoři obsáhlý materiál, který bude vycházet právě z té tiskové konference Policie České republiky.
 
K tomu chlapci, který měl být údajně policisty zfackován na Vinohradech, tam lze konstatovat, že celá věc je v šetření Generální inspekce bezpečnostních sborů a já k tomu nemám žádné bližší informace než vy, tzn. mám k tomu stejné informace z médií. 
 
Budeme čekat na to, jak generální inspekce buď zahájí, nebo nezahájí úkony směrem k dotčeným policistům, a předpokládám, že jsou si kolegové z generální inspekce vědomi, že ten případ je potřeba řešit s veškerou vážností a s veškerou rozhodností a razancí.
 
Co se týká snímání tibetských vlajek. Podle toho, jak jsem ještě včera hovořil s policejním prezidentem, oni tvrdí, že ty čtyři nebo pět případů, které byly zaznamenány, jsou schopni doložit a dokázat, proč se tak dělo. Dnes to řeší na tiskové konferenci. A my se k tomu detailně určitě vrátíme ve čtvrtek na mimořádné schůzi, kdy bych chtěl tady každý ten případ jednotlivě rozebrat, vrátit se k němu a říct k tomu naši pozici včetně fotodokumentace. Z informací, které mám, tak jediné trestní řízení se vede pro přestupek, a to směrem k čínskému občanovi, který právě měl proti čínskému demonstrantovi sebrat tibetskou vlajku. Takže to je jediné stíhání, které policie zahájila z veškerých těch incidentů směrem k tibetským vlajkám, a to je tedy stíhání Číňana právě proto, že aktivistovi protičínskému bral tibetskou vlajku.
 
Z mého pohledu platí stále to samé. Já jsem přesvědčen o tom, že policie neselhala, že ta opatření byla velmi rozsáhlá. Podobná opatření jste mohli zaznamenávat při návštěvě politiků Spojených států, Ruska a dalších, tzn. ta opatření byla podobně rozsáhlá. A já v ten čtvrtek bych byl rád, abychom se vrátili do historie při návštěvách ministryně zahraničí Spojených států, pana prezidenta Obamy a dalších politiků, jaká ta opatření byla, jakého rozsahu. A uvidíte sami, že ta opatření a uzavírky byly velmi obdobné a dokonce bych řekl, že v některých případech v minulosti byly ještě rozsáhlejší.
 
Můj závěr. Policie jako celek neselhala. Já chci policii poděkovat za práci, kterou odvedla. Každý den bylo v ulicích více než tisíc policistů. Žijeme v době bezpečnostního rizika, v době atentátu ve Francii a v Bruselu a já jsem přesvědčen o tom, že Česká republika v té době byla jedním z nejbezpečnějších míst na světě a jedním z nejbezpečnějších měst. Každý exces, který bude případně ještě dohledán, je potřeba vysvětlit. Pokud bude dohledán konkrétní viník, tak je potřeba ho označit a potrestat.
 
Na druhou stranu je potřeba opravdu říct, že policii je potřeba z mého pohledu spíše poděkovat. Nechci zametat pod koberec žádný z těch případů, o kterém jste hovořila, ale uvědomme si prosím, že konstatace špatné práce policie nebo jejích excesů nebo snaha policii stavět jako by proti vlastnímu národu znamená, že každý jeden konkrétní policista to vztahuje na sebe. Já bych moc poprosil, abychom v těchto konstatacích byli opatrní. To není směrem k vám, paní kolegyně. Vy jste se toho teď samozřejmě, nechci říct, nedopustila. Ale moc prosím, abychom policii vždycky dali šanci ty věci vysvětlit. Dnes se o to velmi z mého pohledu dobře pokusil policejní prezident a já v tom chci pokračovat ve čtvrtek na schůzi tady s vámi do té doby, dokud nebudou všechny otázky zodpovězeny.
 
 
Miroslava Němcová: 
 
Tak já respektuji to, že se o tom ještě budeme bavit, a vítám to. Znamená to tedy, že potvrdíte program té schůze a budeme v ní moci vystupovat. To je pro mě dobrá zpráva.
 
Druhá věc, kterou chci říct, je, že nezpochybňuji roli policie. Já chápu, jak je to složité. Na druhou stranu je naším úkolem upozornit na to, co není v pořádku. A domnívám se, že právě to máme říkat my jako poslanci. Vy jako vláda jste nám zodpovědní a my se musíme na tyto věci ptát. Doufám, že proto, že se ptám, tak že nedopadnu jako ten student z Vinohrad.
 
Potom bych vás ale chtěla ještě poprosit, když už se budete připravovat na tu mimořádnou schůzi, tak bych moc ráda, abyste do toho zapojil také roli čínské ambasády v Praze, protože jsou zde svědectví, že čínská ambasáda instruovala různé skupiny lidí, vytvářela nějaké desetičlenné skupiny, do jejich čela stavěla nějaké velitele. Podle svědectví dostali za úkol v případě demonstrujících nebo těch, kteří ponesou vlajku Tibetu, je překřičet (předsedající upozorňuje na čas), nebát se na ně vztáhnout ruku, pokud možno nezranit. Takže tuto roli bych potřebovala také objasnit.
 
 
 
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec:
 
Vážená paní poslankyně, já si myslím, že k vám jako ke každému občanovi České republiky se policie bude chovat s respektem a určitě nehrozí, abyste se v této zemi a v roce 2016 bála vyřknout svůj názor snad proto, že by vás někdo tedy zfackoval. To opravdu už vidím jako přitažené za vlasy.
 
Já moc prosím o jednu věc. Já jsem byl svědkem toho, jak před nedávnou dobou jeden mladý člověk říkal, že ho zbili tuším Romové, pořádali se demonstrace na jeho podporu, aby se po půl roce zjistilo, že to vůbec nebyla pravda. Já jsem byl svědkem toho, kdy jsem si před měsícem na proruském webu přečetl, jak si policisté nasadili masky a šli v ulicích Prahy rozdmýchávat násilí s levicovými aktivisty, aby sami levicoví aktivisté dva dni poté řekli, že to byli fotbaloví fanoušci. Já moc prosím o jednu věc, a tou je zdrženlivost. Já si myslím, že všichni potřebujeme policisty, aby byli ochotni a schopni bojovat za tento stát se zločinem, aby cítili elementární oporu tohoto státu. To ovšem neznamená, že každý takový jeden, který pochybí, bude potrestán. Od toho jste v minulosti zřídili Generální inspekci bezpečnostních zdrojů a já jsem ten poslední, kdo chce rozporovat její činnost.
 
Takže určitě se o té věci budeme bavit. Já vám tady slibuji, že do úterka nejpozději dostanete obsáhlou zprávu k celé věci včetně fotodokumentace. A panu děkanovi jsem se osobně omluvil za neobratnost policistů, kteří, když se jdou zeptat na školu, jestli tam nevnikli cizí lidé, tak tu otázku mají klást nejpozději ve vrátnici, nemají chodit do vyšších pater a nemají zbytečně svojí činností obtěžovat na akademické půdě. To je neobratnost, za kterou jsme se omluvili. A tam si stojím za tím, že policisté pochybili, a nerozporuje to ani policejní prezident.

štítky: # # #