Z médií

Miroslava Němcová podala písemnou interpelaci na předsedu vlády, která se týká některých okolností návštěvy prezidenta ČLR v ČR.

31. března 2016 / interpelace

Žádám premiéra o vyjádření k výrokům Miloše Zemana o změně kurzu naší zahraniční politiky. Chci odpověď na důvody vysoce nadstandardního nasazení všech složek policie, na blokování ulic a prostranství. Chci vysvětlit postup proti českým demonstrantům a toleranci vůči čínským. Dále požaduji odpověď na to, jak se na organizaci bojovných čínských skupin podílelo čínské velvyslanectví a chci také vědět, zda premiérovi vadí, jakým způsobem byli vybíráni ministři jeho vlády na akce pořádané Hradem. Žádám o konkrétní a jasné odpovědi. Interpelace na předsedu vlády Bohuslava Sobotku ve věci návštěvy prezidenta Čínské lidové republiky a jeho delegace v ČR.    Vážený pane předsedo vlády, obracím se na Vás s písemnou interpelací, která se týká přípravy, průběhu a závěrů návštěvy prezidenta Čínské lidové republiky a jeho delegace v ČR. Žádám Vás o zodpovězení následujících okruhů otázek:   1. Vyjádření prezidenta ČR Miloše Zemana v čínské televizi CCTV: „Byly velmi špatné vztahy mezi bývalou vládou České republiky. Zdůrazňuji bývalou vládou České republiky. Protože tato vláda byla velmi submisivní pod tlakem Spojených států a Evropské unie. Teď jsme zase nezávislou zemí a tvorba naší politiky je založena na našich vlastních zájmech.“   Jak hodnotíte toto vyjádření, které výrazným způsobem mění zahraniční politiku naší země, zpochybňuje její dosavadní zakotvení v EU a napadá spojenectví s USA, které jsou naším partnerem v NATO? Jednal jste s prezidentem ČR během přípravy na čínskou návštěvu o tomto postoji? Jednal s prezidentem republiky v této věci ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek? Pokud jste o tomto stanovisku prezidenta republiky nevěděl a byl jste jím překvapen, proč jste okamžitě jako předseda vlády, který je ústavně spoluodpovědný za formulování zahraniční politiky ČR, nejednal? Proč jste veřejně slova prezidenta republiky neodmítl? Pokud naopak s touto definicí nové zahraniční politiky ČR souhlasíte, můžete přesně specifikovat, v kterých konkrétních oblastech se projevovalo submisivní postavení ČR, jak se projevoval ve vnitřní i zahraniční politice tlak USA a EU na naši zemi? Vzpomínám si totiž na Vaši opakovanou kritiku minulé vlády, že není dostatečně proevropská, že vyděluje naši zemi z hlavního evropského proudu. Nedomníváte se, že slova prezidenta ČR mohou ohrozit dosavadní pozici ČR u partnerů: V4, EU, USA, NATO?   2. Zabezpečení čínské návštěvy v hlavním městě ČR Jak hodnotíte zvláštní roli Jaroslava Tvrdíka v přípravě celé návštěvy? Není jeho aktivita v rozporu s tím, jak bývají jiné návštěvy na nejvyšší úrovni v naší zemi organizovány? Některé komentáře mluví o tom, že vysoce nadstandardní aranžmá návštěvy se promítne právě do byznysu skupiny kolem pana Tvrdíka. Jaký je Váš názor na nasazení policie během návštěvy prezidenta ČLR? Jak hodnotíte zásahy policie proti občanům ČR a naopak nezasahování proti agresivním čínským demonstrantům? Viděl jste záběry, jak čínští demonstranti napadli starší paní, muže v tramvaji, koledníky, fotografy… ? Máte v úmyslu se za vládu těmto občanům omluvit? Jaké je Vaše stanovisko k rozsáhlému blokování ulic a veřejných prostranství v Praze, k omezení dopravy, chodců, nasazení vrtulníků?  Byla jsem svědkem masivního nasazení policie v některých ulicích Malé Strany, které mi připomínalo demonstraci totalitní moci na konci komunistické éry v naší zemi. Připomínám, že veřejná prostranství […]

Žádám premiéra o vyjádření k výrokům Miloše Zemana o změně kurzu naší zahraniční politiky. Chci odpověď na důvody vysoce nadstandardního nasazení všech složek policie, na blokování ulic a prostranství. Chci vysvětlit postup proti českým demonstrantům a toleranci vůči čínským. Dále požaduji odpověď na to, jak se na organizaci bojovných čínských skupin podílelo čínské velvyslanectví a chci také vědět, zda premiérovi vadí, jakým způsobem byli vybíráni ministři jeho vlády na akce pořádané Hradem. Žádám o konkrétní a jasné odpovědi.

Interpelace na předsedu vlády Bohuslava Sobotku ve věci návštěvy prezidenta Čínské lidové republiky a jeho delegace v ČR.

  

Vážený pane předsedo vlády,

obracím se na Vás s písemnou interpelací, která se týká přípravy, průběhu a závěrů návštěvy prezidenta Čínské lidové republiky a jeho delegace v ČR.

Žádám Vás o zodpovězení následujících okruhů otázek:

 

1. Vyjádření prezidenta ČR Miloše Zemana v čínské televizi CCTV:

„Byly velmi špatné vztahy mezi bývalou vládou České republiky. Zdůrazňuji bývalou vládou České republiky. Protože tato vláda byla velmi submisivní pod tlakem Spojených států a Evropské unie. Teď jsme zase nezávislou zemí a tvorba naší politiky je založena na našich vlastních zájmech.“

 

Jak hodnotíte toto vyjádření, které výrazným způsobem mění zahraniční politiku naší země, zpochybňuje její dosavadní zakotvení v EU a napadá spojenectví s USA, které jsou naším partnerem v NATO?

Jednal jste s prezidentem ČR během přípravy na čínskou návštěvu o tomto postoji?

Jednal s prezidentem republiky v této věci ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek?

Pokud jste o tomto stanovisku prezidenta republiky nevěděl a byl jste jím překvapen, proč jste okamžitě jako předseda vlády, který je ústavně spoluodpovědný za formulování zahraniční politiky ČR, nejednal? Proč jste veřejně slova prezidenta republiky neodmítl?

Pokud naopak s touto definicí nové zahraniční politiky ČR souhlasíte, můžete přesně specifikovat, v kterých konkrétních oblastech se projevovalo submisivní postavení ČR, jak se projevoval ve vnitřní i zahraniční politice tlak USA a EU na naši zemi? Vzpomínám si totiž na Vaši opakovanou kritiku minulé vlády, že není dostatečně proevropská, že vyděluje naši zemi z hlavního evropského proudu.

Nedomníváte se, že slova prezidenta ČR mohou ohrozit dosavadní pozici ČR u partnerů: V4, EU, USA, NATO?

 

2. Zabezpečení čínské návštěvy v hlavním městě ČR

Jak hodnotíte zvláštní roli Jaroslava Tvrdíka v přípravě celé návštěvy? Není jeho aktivita v rozporu s tím, jak bývají jiné návštěvy na nejvyšší úrovni v naší zemi organizovány? Některé komentáře mluví o tom, že vysoce nadstandardní aranžmá návštěvy se promítne právě do byznysu skupiny kolem pana Tvrdíka.

Jaký je Váš názor na nasazení policie během návštěvy prezidenta ČLR?

Jak hodnotíte zásahy policie proti občanům ČR a naopak nezasahování proti agresivním čínským demonstrantům? Viděl jste záběry, jak čínští demonstranti napadli starší paní, muže v tramvaji, koledníky, fotografy… ? Máte v úmyslu se za vládu těmto občanům omluvit?

Jaké je Vaše stanovisko k rozsáhlému blokování ulic a veřejných prostranství v Praze, k omezení dopravy, chodců, nasazení vrtulníků?  Byla jsem svědkem masivního nasazení policie v některých ulicích Malé Strany, které mi připomínalo demonstraci totalitní moci na konci komunistické éry v naší zemi. Připomínám, že veřejná prostranství byla blokována na celé dny a zůstala nevyužita.

 

3. Aktivity velvyslanectví ČLR v Praze

Co víte o zapojení velvyslanectví ČLR při organizování čínských demonstrantů během celé návštěvy? Bližší informace přinesly některé servery (Ihned, Echo 24…). Cituji slova jednoho z účastníků semináře: „Sešli jsme se v pátek na čínském velvyslanectví v Praze, kde jsme měli dostat pokyny k vítání a podpory čínského prezidenta. Nábor probíhal skrze různé i neoficiální organizace, čínské zaměstnance firmy Huawei nebo spolky jako literární, spolek průvodců a další. Každá desetičlenná skupinka měla svého lídra. Od šéfa konzulárního oddělení jsme byli varováni před citlivými tématy (Tibet, lidská práva). Dostali jsme instrukce, jak se chovat v okamžiku, kdy někdo bude proti návštěvě protestovat: demonstrující máme překřičet, nemáme se bát na ně vztáhnout ruku, pokud možno lidi ale nezranit. Vlajky strhávat.“ Demonstranty ambasáda měla vybavit vlajkami, transparenty tričky, houkačkami, jídlem na tři dny.

Víte o tom, že zmíněnou firmu Huawei vyřadila Austrálie z důvodu bezpečnostního rizika z tendru na vybudování celonárodní sítě vysokorychlostního internetu? Víte o tom, že tohoto výrobce telekomunikačního vybavení označil výbor pro zpravodajské služby americké Sněmovny reprezentantů v roce 2012 za bezpečnostní riziko a doporučil, aby mu byl uzavřen vstup na americký trh? V reakci na podezření z kyberšpionáže, se skutečně Huawei z USA stáhla. Podobné to bylo v Kanadě.  Považujete aktivity této firmy za bezrizikové pro ČR?

Vyzval jste ministra zahraničních věcí, aby informace o aktivitě čínského velvyslanectví prověřil?  Jak budete postupovat, pokud jsou pravdivé? Bude předvolána velvyslankyně ČLR, bude vláda ČR proti tomuto vměšování se do vnitřní politiky naší země protestovat? Kdy a jakou formou?

Máte informace o tom, kdo byli „velitelé“ jednotlivých skupin čínských demonstrantů? Televizní stanice ukazovaly záběry na mladou ženu, která zabránila česky mluvícímu Číňanovi odpovídat na kameru. Viděli jsme záběry mladého štíhlého muže (zjevně rozuměl česky), který organizoval vystupování demonstrantů z autobusu. Jsou k dispozici záběry na muže, který organizoval převoz vlajek a ostatních pomůcek a tvrdil, že je zástupce česko-čínské společnosti. K němu (na rozdíl od českých demonstrantů) byla policie benevolentní a přes všechny výzvy, jej nakonec nechala být.

Jak se v této souvislosti stavíte ke zprávě BIS: „V případě čínské moci a jejích zpravodajských služeb se nesl rok 2014 ve znamení důrazu na vlivovou infiltraci do českých politických a státních struktur a sběru politického zpravodajství, a to vše za aktivní pomoci některých českých občanů, včetně politiků a státních úředníků.“

 

4. Protokolární zajištění návštěvy

Byl jste informován o selektivním výběru ministrů Vaší vlády, kteří se směli (nesměli) zúčastnit podpisu memorand o spolupráci mezi ČR a ČLR v různých oblastech?

Zaznamenal jste výhradu ministra kultury Vaší vlády, že o ničem z toho, co obsahuje memorandum o kulturní spolupráci, nebyl informován?

Akceptujete skutečnost, že ministr kultury nebyl pozván na Hrad? Lze se oprávněně domnívat, že důvodem byl jeho kladný postoj k Tibetu. Budete takový výběrový postoj prezidenta republiky ke členům Vaší vlády i nadále bez odporu respektovat? Požádáte prezidenta o jednání na toto téma?

Nepřipomíná Vám tento přístup k Vám osobně a k jednotlivým členům vlády chování komunistických mocipánů, k nimž měli přístup pouze úslužní přitakávači, zatímco nezávislé kritické postoje byly trestány? Budete i nadále nečinně přihlížet plíživému odklonu naší země od demokratických principů, které jsou obsaženy v Ústavě naší země?

To jsou, vážený pane předsedo vlády, otázky, které si vyžadují Vaši pozornost a já na ně očekávám co nejrychlejší odpověď. Budu Vám vděčna, pokud se neuchýlíte k nic neříkajícím obecným frázím. Nesete rozhodující odpovědnost za aktuální dění i za dlouhodobé směřování naší země. Postavte se, prosím, k této povinnosti čelem.

 

Miroslava Němcová

V Praze dne 30. března 2016

štítky: # # # #