Z médií

Interpelace na ministra zahraničí ve věci diplomatických pasů

8. října 2015 / interpelace

Ústní interpelace poslankyně Miroslavy Němcové na ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka ve věci diplomatických pasů.

 
Miroslava Němcová: 

Děkuji. Na žádost Pražského hradu udělalo Ministerstvo zahraničních věcí diplomatický pas panu Martinu Nejedlému. O této osobě se toho příliš neví. Na dotazy ohledně jeho osoby Hrad neodpovídá a z toho mála, co jsme se dozvěděli, tak z veřejných zdrojů lze citovat pouze toto: Martin Nejedlý je externím poradcem prezidenta republiky od roku 2014. Na Pražském hradě má přiděleny tři kanceláře, ale protože nezastává žádnou oficiální funkci, není v žádné oficiální struktuře zaměstnanců Pražského hradu, nemá zapotřebí žádat o bezpečnostní prověrku a za to, co pro pana prezidenta dělá, nebere také žádný plat. Co víme ale bezpečně, je to, že podle rozhodnutí prvoinstančního soudu má společnost Lukoil, kde byl pan Martin Nejedlý jednatelem, zaplatit České republice 27,5 mil. korun kvůli porušení smlouvy při skladování leteckého paliva.
 
Důvod, proč Ministerstvo zahraničních věcí udělilo pas, je tento. Prý doprovází pana prezidenta při zahraničních cestách. Dotázán bývalý ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda, řekl, že toto udělení pasu považuje za krajně problematické, protože pan Nejedlý žádné oficiální diplomatické poslání nemá a účast v delegaci z něj ještě diplomata nedělá. 
 
Mé otázky znějí: Co dělá pan Martin Nejedlý pro Českou republiku? Za druhé, zda všichni účastníci, kteří kdy byli v delegaci prezidenta republiky Miloše Zemana, mohou také požádat o diplomatický pas a dostanou jej. A pokud ne, proč oni jej nedostanou. Připomenu, že se to týká jak novinářů, tak sportovců, tak umělců, tak podnikatelů. Na tyto odpovědi budu čekat velmi netrpělivě vzhledem k tomu, že pan ministr nepřišel, byť tady dopoledne byl.

štítky: # #